คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ภาษาอังกฤษ

Democracy
ประชาธิปไตย
Revolution
การปฏิวัติ
Political organization
องค์กรทางการเมือง
Politician
นักการเมือง
Flash mob
การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง
Mob-Protester
ผู้ชุมนุมประท้วง
Wrongdoing
การกระทำผิด
Prime Minister
นายกรัฐมนตรี
Political corruption
ทุจริตทางการเมือง
Centralization
การรวมอำนาจ
Separation of power
การแบ่งแยกอำนาจ
Supreme Court
ศาลฎีกา
Negotiations
การเจรจาต่อรอง
Demonstration
การเดินขบวน , การประท้วง
Justice
ความยุติธรรม
Opinion
ความคิดเห็น
Argument
ข้อโต้แย้ง
Inmate, prisoner
นักโทษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปลด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ