คุณมีไอเดียดีดี เรามีทีมงานคุณภาพ

เกี่ยวกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด

อนุรักษ์ พรมโคตรค้า

อนุรักษ์ พรมโคตรค้า
ผู้จัดการ/โปรแกรมเมอร์

ตอนมัธยมปลายผมได้ยินคำว่า "การเขียนโปรแกรม" เป็นครั้งแรกผ่าน ระบบการเปิดปิดน้ำผ่านสปริงเกอร์แบบอัตโนมัติ จากคุณครูสอนคอมพิวเตอร์ ทำให้ผมใฝ่ฝันและตั้งใจมาโดยตลอดว่า ผมจะต้องเขียนโปรแกรม และเป็นโปรแกรมเมอร์มีโปรแกรมเป็นของตัวเองให้ได้

ผมเริ่มทำงานเก็บเงิน ซื้อหนังสือคอมพิวเตอร์เล่มแรกเป็นของตัวเอง เริ่มกลับบ้านค่ำเพื่อใช้เวลาอยู่ห้องคอมพิวเตอร์หัดการใช้งานโปรแกรมต่างๆ สมัยนั้น (Dos,Lotus 123,dBASE III Plus) ซึ่งทำให้ผมเกิดคำถามมากมาย เช่น โปรแกรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไง? ใครเป็นคนสร้าง? แล้วต้องเก่งระดับไหนถึงทำมันขึ้นมาได้? กันหนอ!

หลังจากจบจากระดับมัธยมศึกษา ผมโชคดีมากที่ได้โค้วต้าเข้าเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเลย(เป็นชื่อในขณะนั้น) ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไปสอบเอ็นทรานซ์ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เขียนโปรแกรม อดเป็นโปรแกรมเมอร์ ^__^

เริ่มเข้าเรียนครั้งแรกเริ่มกล้าๆกลัวๆ เพราะรู้ตัวเองว่าก็ไม่เก่งทั้ง คณิตศาสตร์ อังกฤษ หรือ วิทยาศาสตร์ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีมากกว่าคือ ใจที่รักและพลังที่มุ่งมั่น สักวันฉันต้องทำซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง

"หากรู้ว่าขาสั้นต้องรู้จักก้าวให้ไว" นั้นคือคำปฏิญาณของผม "เมื่อเพื่อนทำหนึ่งผมจะทำสอง เพื่อนทำส่งอาจารย์ผมจะทำขาย" (ส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวส้มตำและคำขอบคุณ) แต่มันก็เป็นการสร้างแรงผลักดันในทางบวกที่ดี และทำให้ผมมั่นใจว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผ่านโปรเจ็คจบ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้วยความทะเยอทะยาน ผมวางอนาคตไว้ 2 อย่าง คือ 1) ต้องทำอาชีพเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์ 2) หากจะทำอาชีพสอนก็ขอให้ได้สอนระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

ช่วงที่จบใหม่เป็นยุคปลายของ Web 1.0 ผมได้สมัครงานผ่านเว็บหางาน appjob.com และงานที่ผมค้นหาคือ "รับสมัครโปรแกรมเมอร์" ผมถูกเรียกสัมภาษณ์งาน ก่อนได้ทรานสคริป และหอบกระเป๋าเดินทางเข้ากรุงเทพ เหมือนกบในกะลาก็ว่าได้ ความรู้เก็บสะสมมาเมื่อทำงานตรงสาย กลับมีเพียงน้อยนิด

ผมโชคดีอีกครั้งเมื่อได้ร่วมงานกับรุ่นพี่โปรแกรมเมอร์ ได้เข้าใจการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ซึ่งมีรูปแบบ Framework ที่ใช้ในบริษัทเพื่อให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในช่วงแรกคือ "กลางวันทำงาน กลางคืนทำการบ้าน"

หลังจากนั้นจึงกลับมาทำงานที่บ้านเกิด ในสายอาชีพครู ผมมีโอกาสได้สอนในระดับ สังกัด มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และในปี 2551 ความไฝ่ฝันอีกประการก็ได้มาถึง คือการสอนในตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผมเรียกว่าหน้าที่นี้ว่า "การสอนคนให้เป็นครู" ซึ่งการกลับมาครั้งนี้เหมือนได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดอีกครั้ง ^__^

ถึงแม้ผมจะทำหน้าที่สอน แต่ผมก็ละทิ้งความตั้งใจอีกประการคือการมีซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง ในระหว่างนั้นผมได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่ง ปัจจุบันพบว่ายังคงใช้งานกันอยู่นั้นคือ โปรแกรมสุ่มรายชื่อและจัดกลุ่ม Super Soomm And Goomm โปรแกรมระบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสอักษรอังกฤษ โปรแกรมสอบวัดผล ระบบที่ใช้ในการบันทึกโครงการ โปรแกรมระบบกำหนดผลการเรียน (Super Cgrade) ระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทั้งหมดนี้นอกจากผมจะได้พัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมแล้ว สิ่งที่ผมมุ่งหวังและขยายความฝันผมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือ "การสร้างโปรแกรมเมอร์" เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นเป็นตัวเองที่เป็นรูปธรรม (โปรแกรมเมอร์ตัวเป็นๆ ที่ยืนสอนเขาอยู่) ถึงแม้ว่านักศึกษาของผมจะต้องจบไปเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ก็ตาม แต่ผมเชื่อว่า เมื่อเขาได้เรียนคอมพิวเตอร์แล้ว เขาไม่ควรที่จะพลาดโอกาสที่จะได้สร้างซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง ดังเช่นผมที่เคยได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาก่อน

ปัจจุบันผมได้ก่อตั้ง หจก.ภาษาทเว้นตี้โฟร์ เว็บไซต์ www.pasa24.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดร่วมนักแปลภาษามืออาชีพ แห่งเดียวในประเทศไทย ผมตั้งใจมากในพัฒนาระบบ และออกแบบระบบเพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดท ทั้งลูกค้าและผู้รับงาน เว็บไซต์ตรวจแก้ไขไวยากรณ์ proofread4sure.com , เว็บไซต์ศูนย์แปลภาษาเป็นประโยค pasamini.com และที่สำคัญคือ ผมตั้งใจให้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งร่วมโปรแกรมระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนของประเทศไทยเราต่อไปครับ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโคกมน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
 • ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ระดับปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทางวิชาการ

 • งานวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบระบบห้องสมุดเสมือน กรณีศึกษา ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางการบริหาร

 • หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ภาษา ทเวนตี้โฟร์ (ปัจจุบัน)
 • ผู้จัดการ/โปรแกรมเมอร์ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (ปัจจุบัน)