รับสมัครนักแปล

รับสมัครนักแปล

รับสมัครนักแปลภาษาอังกฤษ ด่วน รับจำนวนจำกัด

เว็บไซต์ pawano.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลเอกสารกว่า 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ครอบคลุมงานแปลทุกประเภท ตั้งแต่ข้อความ เอกสารทั่วไป ตลอดจนเอกสารราชการที่ต้องประทับตรารับรองการแปลจากศูนย์แปลภาษา และเอกสารเฉพาะทาง เช่น ด้านกฎหมาย เคมี ทางการแพทย์ เป็นต้น บริหารงานโดยทีมงาน บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเราจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้าและนักแปลอิสระผู้เชี่ยวชาญ ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่เราได้วิเคราะห์และพัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการแปลภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งนักแปลและลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถส่งต้นฉบับงานแปล รับงานแปล ส่งมอบงานแปล ติดตามความคืบหน้า เก็บประวัติการสนทนาระหว่างนักแปลกับลูกค้าได้ทุกขั้นตอน

ช่องทางการสมัคร

หากคุณสนใจสมัครเป็นนักแปลภาษากับเราสามารถส่งเรซูเม่มาที่ [email protected] เเละสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการยืนยันข้อมูลส่วนตัว ความเชี่ยวชาญการแปล ผลงานการแปลที่ผ่านมา (หากยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการแปล สามารถยกตัวอย่างเอกสาร 1-2 หน้า นำมาแปลพร้อมเเนบมาเพื่อเป็นผลงานแปลได้) โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากนักแปลเท่านั้น

1. ข้อมูลส่วนตัวประกอบการสมัคร

 1. ชื่อ-สกุล:
 2. ชื่อเล่น:
 3. โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ:
 4. facebook ID (ถ้ามี):
 5. Line ID (ถ้ามี):
 6. WhatsApp ID (ถ้ามี):
 7. Wechat ID (ถ้ามี):
 8. ที่อยู่:
 9. เลขหนังสือเดินทาง(ถ้ามี):
 10. อาชีพ:
 11. การศึกษาสูงสุด:
 12. ทักษะด้านภาษา:
 13. ความเชี่ยวชาญด้านการแปล:
 14. ประวัติการฝึกอบรม(ถ้ามี):
 15. ประวัติการทำงาน:
 16. ช่วงเวลาที่สะดวกรับงานแปล:
 17. ช่องทางการรับเงินค่าแปล:

2. ไฟล์ประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหรือรูปประจำตัว
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ไฟล์สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการเข้าฝึกอบรม

3. ไฟล์ผลงานการแปลที่ผ่านมาของคุณ

แนบตัวอย่างงานแปล อย่างน้อย 1 ไฟล์ (ไฟล์ Word/PDF) ตามรายละเอียด ดังนี้

 • ต้องมีภาษาต้นฉบับ และภาษาที่แปลแล้ว อยู่ในไฟล์เดียวกัน
 • หากไม่มีตัวอย่างงานแปล สามารถยกบทความที่นักแปลถนัด มาแปลใหม่ และแนบมาเป็นตัวอย่างได้
 • ตัวอย่างการแปลต้องไม่ต่ำกว่า 350 คำ

วิธีการชำระเงินให้นักแปล

ระบบจะตัดจ่ายเงินให้นักแปลทุก ๆ กลางเดือน และสิ้นเดือน โดยรวมยอดจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง การโอนเงินจะดำเนินการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือบัญชีที่นักแปลประสงค์จะให้โอนชำระ

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. นักแปลจะต้องแปลข้อความโดยใช้ความรู้ ความชำนาญในการแปลอย่างแท้จริง ห้ามใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือแม้แต่ Bot ช่วยแปลโดยเด็ดขาด
 2. นักแปลต้องส่งมอบงานแปลภายในเวลาที่ได้รับการประเมินจากทางสำนักงาน
 3. ห้ามนักแปลขออีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า หรือห้ามนักแปลแจ้งอีเมล เบอร์โทร หรือข้อมูลส่วนตัวของนักแปลให้กับลูกค้า
 4. หากนักแปลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1-3 เราจะแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นครั้งที่ 1 และเมื่อทำผิดเงื่อนไขอีกเป็นครั้งที่ 2 เราจะยกเลิกการเป็นสมาชิกนักแปลทันที
 5. การมอบหมายงานให้นักแปล สำนักงานแปลจะเป็นผู้พิจารณามอบงานให้ ตามทักษะความเชี่ยวชาญของนักแปลแต่ละท่าน

สิทธิประโยชน์ของนักแปล

 1. นักแปลที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นนักแปลประจำของเรา จะได้รับการสั่งงานแปลจากสำนักงานแปลโดยตรง
 2. ระบบของเว็บไซต์มีฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบ ฝ่ายการตลาดออนไลน์ ทำให้มีงานแปลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
 3. เรามีระบบบริหารสำนักงานแปลเฉพาะที่เราออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย รับ-ส่งงานแปลโดยตรงทันที ส่งผลให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด
 4. เรามีระบบบริหารบัญชีให้กับนักแปล นักแปลจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถตัดจ่ายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยอย่างแน่นอน
 5. นักแปลสามารถติดต่อสอบถามหรือเเจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้าได้ ผ่านระบบของเว็บไซต์ ซึ่งจะเก็บประวัติการสนทนาไว้ทุกครั้ง
 6. เรามีฝ่ายบริการที่คอยประสานงาน ระหว่างลูกค้าและนักแปล หากมีปัญหาใด ๆ สามารถติดต่อฝ่ายประสานงานได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 17.00 น. ของทุกวัน (ติดต่อเรา)