คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล คือ หนังสือที่รับรองตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ ต่อทั้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ดังนั้นเวลาต้องทำธุรกรรมใด ๆ ในนามนิติบุคคล เช่น ยื่นภาษี ติดต่อธนาคาร และเรื่องอื่น ๆ ล้วนต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนั้น

*** หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน-บริษํท จะไม่สามารถขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่หากต้องการจริง ๆ สามารถนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เองเลยค่ะ

หนังสือรับรองบริษัทมีด้วยกันหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานสำคัญที่ออกโดยบริษัทนั้น ๆ ให้ไว้กับพนักงานยื่นต่อผู้เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ปัญหาคือพนักงานที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษจะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับอะไร วิธีง่ายที่สุดที่อยากแนะนำก็คือเลือกใช้บริการแปลภาษากับ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น เพื่อจะได้เข้าใจและรับทราบในเอกสารนั้น ๆ ว่าทางบริษัทได้เขียนอะไรเอาไว้บ้าง เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองไปในตัวด้วย ในกรณีที่รายละเอียดเกิดความผิดพลาดจะได้แย้งเพื่อทำให้ถูกต้องใหม่นั่นเอง

เราจึงได้รวบรวม คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลหนังสือรับรองบริษัท คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองบริษัท มาให้อ่านคร่าวๆ ในนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหนังสือรับรองบริษัท พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ศึกษากัน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาอังกฤษทั่วไป บริการรับแปลหนังสือรับรองบริษัท ตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือแปลเอกสารคู่มือประเภทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี ตามที่คุณต้องการโดยตรง หากคุณเลือกแปลภาษากับ pawano.com รับรองได้เลยว่า หนังสือรับรองบริษัทที่จะได้รับกลับไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและดูน่าเชื่อถือแบบ 100% แน่นอน!

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
ownershipโอน'เนอะชิพกรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
send a letterเซน อะ เลทเดอะส่งจดหมาย
acceptแอคเซพทฺการยอมรับ ยอมรับ
acceptanceแอคเซพทฺแทนทการตอบรับ
acceptedแอคเซพ' ทีผู้ที่ได้รับการรับเข้า
addresserอะเดรสเซอผู้พูด,ผู้ส่งสาร
agencyเอ'เจนซีหน่วยงานราชการ
approveอะพรูฟวเห็นด้วย อนุมัติ
approvedอะพรูฟ(วึ)ได้รับการรับรองแล้ว
birth certificateเบิร์ธ เซอทิฟ'ฟะเคทสูติบัตร
bookบุคหนังสือ
certificateเซอทิฟ'ฟะเคทหนังสือรับรอง
certificate of Alienเซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ แอล' เยินใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
certificate of marriageเซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ แม'ริอิจใบสำคัญการสมรส
certificates of originเซอทิฟ'ฟะเคท ออฟ ออ'ริจินใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
company certificateคัม'พะนี เซอทิฟ'ฟะเคทหนังสือรับรองบริษัท
disapproveดิสอะพรูฟวไม่เห็นด้วย ไม่อนุญาต
documentดอก'ยะเมินทฺเอกสาร
faxแฟคซฺโทรสาร
government documentกัฟ'เวิร์เมินทฺ ดอก'ยะเมินทฺเอกสารราชการ
guarantorแก'เรินเทอะผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง
illegalอิลี'เกิลผิดกฎหมาย,ผิดกฎ
insignificanceอินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺความไม่สำคัญ
lawลอว์กฎหมาย
legalลี'เกิลเกี่ยวกับกฎหมาย
legal documentลี'เกิล ดอก'ยะเมินทฺเอกสารทางกฎหมาย
medical certificateเมด'ดิเคิล เซอทิฟ'ฟะเคทใบรับรองแพทย์
official government papersอะฟิช'เชิล กัฟ'เวิร์เมินทฺ เพ'เพอะสเอกสารราชการ
postmarkโพสทฺมาร์คตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
private ownershipไพรวิท โอน'เนอะชิพหน่วยงานธุรกิจของเอกชน
public Lawพับ'ลิคกฎหมายมหาชน
public ownershipพับ'ลิค โอน'เนอะชิพหน่วยงานธุรกิจของรัฐ
signไซน์ลงชื่อ เซ็นชื่อ
signatureซิก'นะเชอะลายซ็น ลายมือชื่อ ลงนาม
significanceซิกนิฟ'ฟะเคินซฺความสำคัญ ประเด็นหลัก
stampสแทมพฺตราประทับ
suretyชัวร์ ทิผู้รับรอง
trade journalเทรด เจอเนิลวารสารการค้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ