คำศัพท์ด้านการบัญชีและการเงินพื้นฐานที่คุณต้องรู้

คำศัพท์ด้านการบัญชีและการเงินพื้นฐานที่คุณต้องรู้

รวบรวมสุดยอดคำศัพท์ด้านการบัญชีและการเงินพื้นฐานที่คุณต้องรู้

จากที่เคยผ่านหูผ่านตา ใช้งานบ่อย เราจะเห็นว่าคำศัพท์หลาย ๆ อย่าง คนไทยมักชอบใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย อาจจะเนื่องจากความเคยชิน การออกเสียง การสื่อความหมาย หรืออื่นๆ ทำให้คนไทยมักใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า ทั้งๆที่ภาษาไทยก็มี แต่กลับไม่มีใครนำมาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นคำว่า คอมพิวเตอร์ ในภาษาไทยมีการบัญญัติศัพท์ว่า คณิตกรณ์ แต่อย่างที่กล่าวข้างต้น ว่าแทบจะไม่เคยได้ยินหรือไม่มีใครนำมาใช้งานเลย

สำหรับทางด้านการบัญชีและการเงินเป็นศาสตร์ที่มีคำศัพท์เฉพาะทางเยอะมาก หลาย ๆ คำศัพท์ก็มักจะใช้ภาษาอังกฤษแทนที่การใช้ภาษาไทย เราจึงได้รวบรวมสุดยอดคำศัพท์ด้านการบัญชีและการเงินพื้นฐานที่คุณจำเป็นต้องรู้ ซึ่งมีทั้ง คำศัพท์บัญชี คำศัพท์การเงิน ที่เราคุ้นหูใช้งานบ่อย พร้อมคำอ่านและความหมาย อย่างถูกต้อง นำไปใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะใช้ประกอบการเรียน การทำรายงาน การแปลภาษาและอื่นๆ มาให้คุณแล้วที่นี่

แต่หากคุณกำลังมองหา บริการแปลภาษาด้านการบัญชีและการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เราคือศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ ให้บริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ถูกความหมายและบริบท ใช้คำศัพท์เฉพาะทางได้ถูกต้องเหมาะสม รองรับการแปลสำหรับบุคคลทั่วไป นิติบุคคล และบริษัททุกประเภท มั่นใจเลือกใช้บริการกับเราได้ โดยไม่ต้องลังเล

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Account payableแอ็คเคานท เพเอเบอลบัญชีเจ้าหนี้
Account receivableแอ็คเคานท รีซีฝเอเบอลบัญชีลูกหนี้
Accumulated profitแอ็คยูมิวเลท พรอฟอิทกำไรสะสม
Accumulated retirementแอ็คยูมิวเลท ริไทรเม็นทเงินสะสม
Annual incomeแอนยวล อินคัมรายได้ประจำปี
Arrearsแอะเรียเงินค้างชำระ
Assetsแอซเซ็ทสินทรัพย์
Balance sheetบาแลทซ ฌีทงบดุล
Balloon loanแบลลูน โลนเงินกู้ระยะสั้น
Bank loanแบงค โลนเงินกู้จากธนาคาร
Bondบ็อนดหุ้นกู้
Bonds payableบ็อนด เพเอเบอลเงินกู้
Budgetบัจเอ็ทงบประมาณ
Budget deficitบัจเอ็ท เดฟอิซิทงบประมาณขาดดุล
Capitalแคพอิแท็ลทุน, เงินทุน
Cashแค็ชเงินสด
Cash accountingแค็ช แอ็คเคานทิงการทำบัญชีเงินสด
Cash flowแค็ช ฟโลกระแสเงินสด
Cheque, checkเช็คเช็ค
Common purseคอมมัน เพิซเงินกองกลาง
Costค็อซทต้นทุน
Cost priceค็อซท พไรซราคาทุน
Creditคเรดอิทสินเชื่อ
Creditorคเรดอิเทอะเจ้าหนี้, ผู้ให้กู้
Current depositเคอเร็นท ดิพอสอิทเงินฝากรายวัน
Debtเด็ทหนี้สิน
Debtorเดทเออะลูกหนี้
Deficit budgetเดฟอิซิท บัจเอ็ทงบประมาณขาดดุล
Depositดิพอสอิทเงินฝาก
Disposable incomeดิพอเอเบอล อินคัมรายได้สุทธิ
Bonusโบนัซเงินปันผล
Earnestเออเน็ซทเงินมัดจำ
Excise taxเอคไซส แท็คซภาษีสรรพสามิต
Financeฟิแนนซการจัดหาเงิน,การเงิน,แหล่งเงินทุน
Fixed assetsฟิคซท แอซเซ็ทสินทรัพย์ถาวร
Fundsฟันดเงินทุน
Gainเกนกำไร
Goodsกุดสสินค้า
Gross profitกโรซ พรอฟอิทกำไรเบื้องต้น
Incomeอินคัมรายได้, เงินได้
Inflationอินฟเลฌันเงินเฟ้อ
Installmentอินซทอลเม็นทเงินผ่อน
Interestอีนทเร็ซทดอกเบี้ย
Investment incomeอินเฝซทเม็น อินคัมรายได้จากการลงทุน
Loan capitalโลน แคพอิแท็ลทุนกู้ยืม
Net assetsเน็ท แอซเซ็ทสินทรัพย์สุทธิ
Net debtเน็ท เด็ทหนี้สินสุทธิ
Personal incomeเพอซแน็ล อินคัมรายได้ส่วนบุคคล
Profitพรอฟ-อิทกำไร
Reserveริเสิฝเงินสำรอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปลด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ