คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ

เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการแปลงานด้านบริหารธุรกิจด้วย คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ ที่จะช่วยให้นักแปล และผู้ที่สนใจในการแปลด้านบริหารธุรกิจได้ใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง

เพราะคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง หากใครที่ไม่ได้จบทางด้านนี้โดยตรง ก็อาจจะใช้คำศัพท์ในการแปลหรือใช้ในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ที่สำคัญอาจจะทำให้งานแปลผิดเพี้ยนได้

คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ สำคัญอย่างไร ?

ช่วยให้งานแปลถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ทำให้แปลงานได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้ใช้คำศัพท์บริการธุรกิจในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท
ทำให้งานแปลดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

แต่ถ้าเอกสารนั้น เป็นเอกกสารที่สำคัญและต้องใช้กับบริษัทหรือหน่วยงานใหญ่ๆ แนะนำให้สั่งงานแปลกับนักแปลที่มีความเชียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ หรือสั่งงานแปลกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการรับแปลงานด้านบริหารธุรกิจ )เพราะทางบริษัทจะรวบรวมนักแปลเฉพาะทางไว้ ไม่ว่าจะเป็นนักแปลด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้งานแปลมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และเพื่อเพิ่มความถูกต้องของงานแปล จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นผ่านไปด้วยดี (ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม)


ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
profitโปรฟิตกำไร
quarterควาเตอร์ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
liabilityไลอาบิลิตี้หนี้สิน
venture capitalเวนเจอร์ เเคปปีต้อลเงินร่วมลงทุน
investmentอินเวสเมนต์เงินลงทุน การลงทุน
creditเครดิตสินเชื่อ
opportunity costออปพอจูนนี้ตี้คอสต้นทุนการเสียโอกาส
interestอินเทอร์เลสดอกเบี้ย
loanโลนเงินกู้
capitalเเคปปิตอลทุน, เงินทุน
budgetบัดเจตงบประมาณ
revenueเรฝเอ็นยูรายได้
grantกรานทเงินสนับสนุน
marginมาจินกำไรขั้นต้น
income statementอีนคัม ซเทท เม็นทงบกำไร/ขาดทุน
balance sheetแบล เลินซ ชีทงบดุล
cash flow statementแคชโฟล ซเทท เม็นทงบกระแสเงินสด
transactionแทรนแซคเชินธุรกรรม
strategyสแทรททิจีกลยุทธ์
businessบิสสิเนสธุรกิจ
marketingมาร์เกตติ้งการทำตลาด
market มาร์เกตตลาด
bonusโบนัสโบนัส
sales departmentเซล ดีพาตเมนต์เเผนกขาย
entrepreneur เอน เทร พรี นิวผู้ประกอบการ
shareholderเเชโฮลเดอร์ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
inventoryอินเวนทอรี่สินค้าคงเหลือ
accountingเเอคเคาน์ติ้งการบัญชี การทำบัญชี
networkingเนตเวิคกิ้งเครือข่าย
managerเเมเนจเจอร์ผู้จัดการ
managementเเมเนจเม้นคณะผู้บริหาร
downsizingเดาน์ไซ่ซิ่งการลดขนาดองค์การ
outsourcingเอาท์ซอสซิ่งการจัดจ้างคนภายนอก
headquatersเฮดควาเตอร์สำนักงานใหญ่
personnelเพอร์สันเนลบุคลากร
promotionโปรโมชั่นการเลื่อนตำแหน่ง
recruitmentรีครูตเมนต์การสรรหาคนใหม่
presentationพรีเซนท์เทชั่นการนำเสนอ
meetingมีตติ้งการประชุม
deadlineเดดไลน์กำหนดส่ง
partyปาร์ตี้คณะ กลุ่มคน
objectiveออปเจ็คทีปวัตถุประสงค์
agreementอะกรีเมนต์ข้อตกลง
interestsอินเทอร์เลสดอกเบี้ย
customer service departmentคาสตูมเมอร์ เซอร์วิส ดีพาร์ตเมนต์เเผนกลูกค้าบริการ
board of directorบอร์ดออฟไดเรคเตอร์คณะกรรมการบริษัท
staffสตาฟเจ้าหน้าที่
human resourcesฮิวเเมน รีซอสฝ่ายบุคคล
achieveอะชีฟวสำเร็จ
achievementอะชีฟว เมินทความสำเร็จ
advantageแอดวาน ทิจข้อได้เปรียบ
advertisingแอด เวอไทซิงการโฆษณา
annualแอน นวลรายปี
appraisal อะเพร เซิลการประเมิน
approachอะโพรชแนวทาง
auctionออคเชินการประมูล
chief executive officerชีฟ เอคเซค คิวทิฟว ออฟฟิสเซอะผู้บริหารสูงสุด
collateralคะแลท เทอรัลหลักทรัพย์ค้ำประกัน
competitorคัมเพททิเทอะคู่แข่ง
commercialคะเมอเชิลเกี่ยวกับการค้า
confidentialคอนฟิเดนเชิลเป็นความลับ
cooperativeโคออพเพอเรทิฟวความร่วมมือ
economyอีคอนนะมีเศรษฐกิจ
effectiveอินอิเฟคทิฟวมีประสิทธิผล
efficientอิฟิชเชินทมีประสิทธิภาพ
exportเอคซพอร์ทส่งออก
factoryแฟคทะรีโรงงาน
feesฟีค่าธรรมเนียม
goalโกลเป้าหมาย
growthโกรธการเจริญเติบโต
importอิม พอร์ทนำเข้า
investอินเวสทลงทุน
investmentอินเวสท เมินทการลงทุน
market priceมาร์ค คิท ไพรซราคาตลาด
seminarเซมมะนาร์การสัมมนา
taxแทคภาษี
trademarkเทรดมาร์คเครื่องหมายการค้า
visionวิชเชนวิสัยทัศน์
warehouseแวร์เฮาซคลังเก็บสินค้า

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ