คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการแปลงานด้านบริหารธุรกิจด้วย คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงานด้านบริหารธุรกิจ ที่จะช่วยให้นักแปล และผู้ที่สนใจในการแปลด้านบริหารธุรกิจได้ใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง เพราะคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง ถ้าหากใครที่ไม่ได้จบทางด้านนี้โดยตรง ก็อาจจะใช้คำศัพท์ในการแปลหรือใช้ในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ที่สำคัญอาจจะทำให้งานแปลผิดเพี้ยนได้ ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวด้านการบริหารธุรกิจมาให้ศึกษากัน ไปดูกันเลย 

 

คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ?

  • ทำให้แปลงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำให้ใช้คำศัพท์บริการธุรกิจในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท
  • ทำให้งานแปลดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้งานแปลถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ถ้าเอกสารนั้น เป็นเอกกสารที่สำคัญและต้องใช้กับบริษัทหรือหน่วยงานใหญ่ๆ แนะนำให้สั่งงานแปลกับนักแปลที่มีความเชียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ หรือสั่งงานแปลกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เพราะทางบริษัทจะรวบรวมนักแปลเฉพาะทางไว้ ไม่ว่าจะเป็นนักแปลด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้งานแปลมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และเพื่อเพิ่มความถูกต้องของงานแปล จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นผ่านไปด้วยดี

รวมคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านบริหารธุรกิจมีความสำคัญอย่างมากในโลกของธุรกิจปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ มีความถูกต้อง ด้านการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ หรือด้านการทำข้อตกลงธุรกิจกับลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจก็สำคัญ เพราะฉนั้นเรามาดูคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เเละ ความหมาย มากกว่า 50 คำศัพท์ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องดังนี้

 
50 คำศัพท์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
 
 

20 คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับหมวดบัญชี

สำหรับคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจหมวดแรก เกี่ยวกับหมวดบัญชี โดยหมวดนี้ขอเอาใจนักบัญชีกันก่อนเลย เพื่อให้ได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้เเก่

ภาษาอังกฤษคำอ่านความหมาย
profitโปรฟิต กำไร
liability ไลอาบิลิตี้หนี้สิน
venture capital เวนเจอร์ เเคปปีต้อลเงินร่วมลงทุน
quarter ควาเตอร์ ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
investmentอินเวสเมนต์เงินลงทุน การลงทุน
creditเครดิตสินเชื่อ
opportunity cost ออปพอจูนนี้ตี้คอสต้นทุนการเสียโอกาส
interestอินเทอร์เลสดอกเบี้ย
loanโลนเงินกู้
capitalเเคปปิตอลทุน, เงินทุน
budgetบัดเจตงบประมาณ
revenueเรฝเอ็นยูรายได้
grantกรานทเงินสนับสนุน
marginมาจินกำไรขั้นต้น
income statementอีนคัม ซเทท เม็นทงบกำไร/ขาดทุน
balance sheetแบล เลินซ ชีทงบดุล
cash flow statementแคชโฟล ซเทท เม็นทงบกระแสเงินสด
shareholder เเชโฮลเดอร์ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
inventoryอินเวนทอรี่สินค้าคงเหลือ
tax แทค ภาษี

(ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม)

 
 

30 คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับหมวดธุรกิจ

สำหรับนักธุรกิจมือใหม่ มาเริ่มศึกษาคำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจเกี่ยวกับหมวดธุรกิจ กันก่อนเลย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ได้เเก่

ภาษาอังกฤษคำอ่านความหมาย
transaction แทรนแซคเชิน ธุรกรรม
strategy สแทรททิจี กลยุทธ์
business บิสสิเนส ธุรกิจ
bonus โบนัส โบนัส
entrepreneur เอน เทร พรี นิว ผู้ประกอบการ
accounting เเอคเคาน์ติ้ง การบัญชี การทำบัญชี
networking เนตเวิคกิ้ง เครือข่าย
management เเมเนจเม้น คณะผู้บริหาร
manager เเมเนจเจอร์ ผู้จัดการ
downsizing เดาน์ไซ่ซิ่ง การลดขนาดองค์การ
outsourcing เอาท์ซอสซิ่ง การจัดจ้างคนภายนอก
headquaters เฮดควาเตอร์ สำนักงานใหญ่
personnel เพอร์สันเนล บุคลากร
promotion โปรโมชั่น การเลื่อนตำแหน่ง / การสนับสนุน
vision วิชเชน วิสัยทัศน์
efficient อิฟิชเชินท มีประสิทธิภาพ
effective อินอิเฟคทิฟว มีประสิทธิผล
economy อีคอนนะมี เศรษฐกิจ
cooperative โคออพเพอเรทิฟว ความร่วมมือ
collateral คะแลท เทอรัล หลักทรัพย์ค้ำประกัน
chief executive officer ชีฟ เอคเซค คิวทิฟว ออฟฟิสเซอะ ผู้บริหารสูงสุด
approach อะโพรช แนวทาง
advantage แอดวาน ทิจ ข้อได้เปรียบ
achievement อะชีฟว เมินท ความสำเร็จ
achieve อะชีฟว สำเร็จ
human resources ฮิวเเมน รีซอส ฝ่ายบุคคล
staff สตาฟ เจ้าหน้าที่
board of director บอร์ดออฟไดเรคเตอร์ คณะกรรมการบริษัท
customer service department คาสตูมเมอร์ เซอร์วิส ดีพาร์ตเมนต์ เเผนกลูกค้าบริการ
collateral คะแลท เทอรัล หลักทรัพย์ค้ำประกัน
agreement อะกรีเมนต์ ข้อตกลง
objective ออปเจ็คทีป วัตถุประสงค์
party ปาร์ตี้ คณะ กลุ่มคน
appraisal อะเพร เซิล การประเมิน
recruitment รีครูตเมนต์ การสรรหาคนใหม่
meeting มีตติ้ง การประชุม

ใช้บริการรับแปลเอกสารทางธุรกิจภาษาอังกฤษ คลิก

 
 

20 คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับหมวดการตลาด

อีกหนึ่งหมวดที่สำคัญในด้านธุรกิจคือ คำศัพท์ด้านบริหารธุรกิจเกี่ยวกับหมวดการตลาด เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจต่างประเทศ ได้เเก่

ภาษาอังกฤษคำอ่านความหมาย
customer service department คาสตูมเมอร์ เซอร์วิส ดีพาร์ตเมนต์ เเผนกลูกค้าบริการ
strategy สแทรททิจี กลยุทธ์
advertising แอด เวอไทซิง การโฆษณา
market มาร์เกต ตลาด
marketing มาร์เกตติ้ง การทำตลาด
bonus โบนัส โบนัส
sales department เซล ดีพาตเมนต์ เเผนกขาย
annual แอน นวล รายปี
competitor คัมเพททิเทอะ คู่แข่ง
commercial คะเมอเชิล เกี่ยวกับการค้า
fees ฟี ค่าธรรมเนียม
export เอคซพอร์ท ส่งออก
promotion โปรโมชั่น โปรโมชั่น 
import อิม พอร์ท นำเข้า
market price มาร์ค คิท ไพรซ ราคาตลาด
deadline เดดไลน์ กำหนดส่ง
auction ออคเชิน การประมูล
growth โกรธ การเจริญเติบโต
demand ดีมานด์ความต้องการ
value-addedแวล ลู่ว - แอ๊ด ดึ การเพิ่มมูลค่า

ใช้รับแปลโบรชัวร์ แปลเอกสารด้านการตลาด ภาษาอังกฤษ คลิก

 
 

บริการแนะนำ

การแปลงานด้านบริหารธุรกิจ ต้องมีความรู้และคำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงในด้านนี้ เพื่อช่วยให้แปลงานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากเกร็ดความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว เรายังมีบริการแปลภาษาที่เกี่ยวข้องมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาที่แปลภาษาอย่างมืออาชีพ ดังนี้

 
 

เป็นยังไงกันบ้าง กับคำศัพท์เกี่ยวกับด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็น หมวดบัญชี หมวดการตลาด เเละหมวดธุรกิจที่มีมากกว่า 50 คำศัพท์ การทำความเข้าใจและการใช้คำศัพท์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของคุณ ทำให้คุณสามารถแปลและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ