คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่
 

สิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมไปสำหรับการสมัครงาน นั่นก็คือ เรซูเม่ (Resume) หรือจดหมายสมัครงาน โดยเป็นการเล่าเกี่ยวกับตัวเราผ่านเรซูเม่ (Resume) หรือจดหมายสมัครงาน ให้ทางหน่วยงาน บริษัทที่เราไปสมัครงานได้รู้จักเรามากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน 

ก่อนหน้านี้หน่วยงานหรือบริษัทต้องการแค่เรซูเม่ฉบับภาษาไทย แต่ปัจจุบัน หากใครที่มีเรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษแนบไปด้วย จะมีโอกาสในการได้งานมากที่สุด เพราะจะถือว่าคนนั้นมีความรู้ทางด้านภาษาด้วย 

หลายคนพยายามที่จะเขียนหรือแปลเรซูเม่ภาษาอังกฤษเอง แต่บางทีก็ใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้นแล้วมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ (Resume) ที่ถูกต้อง และคำศัพท์เรซูเม่ (Resume) ที่พบและใช้บ่อยที่สุด เพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น


 

ความสำคัญของเรซูเม่ (Resume)

การมีเรซูเม่ที่ดีและมีประสิทธิภาพถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่ายังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างโอกาสในการได้งาน ดังนี้

  • การสร้างความประทับใจแรก
  • การแสดงความเชื่อมั่นในตัวเอง
  • การโปรโมตตนเอง
  • การสร้างโอกาสในการได้งาน
  • การสร้างความไว้วางใจ

การมีเรซูเม่ที่ดีถือว่าสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานและสร้างความสำเร็จในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การเตรียมเรซูเม่ให้ดีและเขียนโดยมีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาอาชีพของคุณในอนาคตได้


คำศัพท์เกี่ยวกับเรซูเม่
 

40 คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน) มากกว่า 30 คำศัพท์ เพื่อนำไประยุกต์ใช้ในการแปลเรซูเม่หรือการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ มีคำไหนบ้างไปดูกันเลย

ภาษาอังกฤษคำอ่าน ความหมาย
career objective คะเรียร อับเจค ทิฟว จุดมุ่งหมายในการทำงาน
position พะซิชเชิน ตำแหน่ง
address อะเดรส ที่อยู่
phone number โฟน นัมเบอะ เบอร์โทรศัพท์
qualificationควอลละฟะเคเชินคุณสมบัติ
work experienceเวิร์ค อิคเพียเรียนประสบการณ์การทำงาน
educationเอดจุเคเชินประวัติการศึกษา
trainingเทรนนิงการอบรม
skillsสคิลทักษะและความสามารถพิเศษ
personal informationเพอซะเนิล อินฟอร์เมเชินประวัติส่วนตัว
honor/ awardออนเออะ/อะวอดรางวัลแห่งความสำเร็จ
communication skillsคะมิวนิเคเชิน สคิลทักษะการติดต่อสื่อสาร
provides well-thought out solutionsพระไวด เวล ธอท เอาท ซอลลิวเชินคิดแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ
punctual พังค ชวลตรงต่อเวลา
works well with othersเวิร์ค เวล วิธ อัธเธอะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
cooperatesโคออพพะเรทให้ความร่วมมือในการทำงาน
accepts responsibilityแอคเซพท ริสพอนซะบิล ลิทีมีความรับผิดชอบต่องานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
judgmentจัด เมินการตัดสิน
managerแมนนิจเจอะผู้จัดการ
bachelor degreesแบช ชะเลอะ ดีกรีปริญญาตรี
master degreesมาส เทอะ ดีกรีปริญญาโท
doctor degreesดอค เทอะ ดีกรีปริญญาเอก
certificateเซอทิฟ ฟะเคทประกาศนียบัตร
secondary schoolเซค เคินเดอริ สคูลระดับมัธยมศึกษา
salaryแซลละรีเงินเดือน
durationดูเรเชินช่วงเวลา
volunteer workวอลเลินเทียร์ เวิร์คงานอาสา
language skillsแลงเกว็จ สคิลทักษะการใช้ภาษา
goodกูดดี
moderateมอดเดอริทปานกลาง
fairlyแฟรลีพอใช้ได้
drivingไดรฟวิงการขับรถ
other skillsอัธเธอะ สคิลทักษะอื่น ๆ
music abilityมิวซิค อะบิลลิทีความสามารถด้านดนตรี
athletic abilityแอธเลททิค อะบิลลิทีความสามารถด้านกีฬา
hobbyฮอบบีงานอดิเรก
person to contactเพอ เซิน ทู คอนแทคทบุคคลที่สามารถติดต่อได้
apply for a jobอะไพล ฟอร์ อะ จอบสมัครงาน
responsibleริสปอน ซะเบิลมีหน้าที่รับผิดชอบ
highly motivatedไฮลี โมทิ เวททิดมีความกระตือรือร้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

 
 

คำศัพท์เรซูเม่ภาษาอังกฤษ สำคัญอย่างไร?

การมีเรซูเม่ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสัมครงานยุคปัจจุบันและการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการทำงานร่วมกับบริษัทต่างประเทศ การส่งเรซูเม่สมัครงานจึงต้องมีฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับการแปลเรซูเม่ภาษาอังกฤษเองนั้น ต้องมีความรู้ในการแปลเรซูเม่ หรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนหรือแปลเรซูเม่ แต่วิธีที่ดีที่สุดของการทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษเลยคือ การจ้างแปลเรซูเม่กับนักแปลมืออาชีพ จะช่วยให้งานแปลเรซู่เม่ภาษาอังกฤษมีความถูกต้องและเป็นมืออาชีพ

 
 

บริการแนะนำ

หลังจากได้เรียนรู้คำศัพท์เรซูเม่ภาษาอังกฤษกันไปแล้ว หยังไม่สามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้แปลเรซูเม่ได้ ไม่ต้องเป็นกังวนไป เพราะเราให้บริการแปลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและมีการ Double Check งานแปลทุกครั้งก่อนส่ง โดยเราให้บริการที่เกี่ยวข้องดังนี้

 
 

สรุปคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ ภาษาอังกฤษ

หลายๆ คนพยายามที่จะเขียนหรือแปลเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเอง แต่ก็มีบางทีที่ใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้นแล้วเราจึงได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ (Resume) ที่ถูกต้อง ที่พบและใช้บ่อยที่สุดมาให้แล้วซึ่งอยู่ด้านบนนั่นเอง เพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น หรือ หากใครที่ไม่มั่นใจในเรื่องภาษาของตัวเอง เราแนะนำให้สั่งแปลเรซูเม่ภาษาอังกฤษกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เพราะให้บริการรับแปลเรซูเม่ มานานกว่า 10 ปี รับรองได้ว่าจะได้งานแปลเรซูเม่ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดูเหมือนเป็นมืออาชีพอย่างแน่นนอน

 

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ