คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่

สิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมไปสำหรับการสมัครงาน นั่นก็คือ เรซูเม่ (Resume) หรือจดหมายสมัครงาน โดยเป็นการเล่าเกี่ยวกับตัวเราผ่านเรซูเม่ (Resume) หรือจดหมายสมัครงาน ให้ทางหน่วยงาน บริษัทที่เราไปสมัครงานได้รู้จักเรามากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน

ก่อนหน้านี้หน่วยงานหรือบริษัทต้องการแค่เรซูเม่ฉบับภาษาไทย แต่ปัจจุบัน หากใครที่มีเรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษแนบไปด้วย จะมีโอกาสในการได้งานมากที่สุด เพราะจะถือว่าคนนั้นมีความรู้ทางด้านภาษาด้วย

หลายคนพยายามที่จะเขียนหรือแปลเรซูเม่ภาษาอังกฤษเอง แต่บางทีก็ใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง เพราะฉนั้นมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ (Resume) ที่ถูกต้อง และคำศัพท์เรซูเม่ (Resume) ที่พบและใช้บ่อยที่สุด เพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

หรือ หากใครที่ไม่มั่นใจในเรื่องภาษาของตัวเอง แนะนำให้สั่งแปลเรซูเม่ภาษาอังกฤษกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เพราะให้บริการรับแปลเรซูเม่ มานานกว่า 10 ปี รับรองได้ว่าจะได้งานแปลเรซูเม่ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดูเหมือนเป็นมืออาชีพอย่างแน่นนอน

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลเรซูเม่ ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
career objectiveคะเรียร อับเจค ทิฟวจุดมุ่งหมายในการทำงาน
positionพะซิชเชินตำแหน่ง
addressอะเดรสที่อยู่
phone numberโฟน นัมเบอะเบอร์โทรศัพท์
qualificationควอลละฟะเคเชินคุณสมบัติ
work experienceเวิร์ค อิคเพียเรียนประสบการณ์การทำงาน
educationเอดจุเคเชินประวัติการศึกษา
trainingเทรนนิงการอบรม
skillsสคิลทักษะและความสามารถพิเศษ
personal informationเพอซะเนิล อินฟอร์เมเชินประวัติส่วนตัว
honor/ awardออนเออะ/อะวอดรางวัลแห่งความสำเร็จ
communication skillsคะมิวนิเคเชิน สคิลทักษะการติดต่อสื่อสาร
provides well-thought out solutionsพระไวด เวล ธอท เอาท ซอลลิวเชินคิดแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ
punctual พังค ชวลตรงต่อเวลา
works well with othersเวิร์ค เวล วิธ อัธเธอะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
cooperatesโคออพพะเรทให้ความร่วมมือในการทำงาน
accepts responsibilityแอคเซพท ริสพอนซะบิล ลิทีมีความรับผิดชอบต่องานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
judgmentจัด เมินการตัดสิน
managerแมนนิจเจอะผู้จัดการ
bachelor degreesแบช ชะเลอะ ดีกรีปริญญาตรี
master degreesมาส เทอะ ดีกรีปริญญาโท
doctor degreesดอค เทอะ ดีกรีปริญญาเอก
certificateเซอทิฟ ฟะเคทประกาศนียบัตร
secondary schoolเซค เคินเดอริ สคูลระดับมัธยมศึกษา
salaryแซลละรีเงินเดือน
durationดูเรเชินช่วงเวลา
volunteer workวอลเลินเทียร์ เวิร์คงานอาสา
language skillsแลงเกว็จ สคิลทักษะการใช้ภาษา
goodกูดดี
moderateมอดเดอริทปานกลาง
fairlyแฟรลีพอใช้ได้
drivingไดรฟวิงการขับรถ
other skillsอัธเธอะ สคิลทักษะอื่น ๆ
music abilityมิวซิค อะบิลลิทีความสามารถด้านดนตรี
athletic abilityแอธเลททิค อะบิลลิทีความสามารถด้านกีฬา
hobbyฮอบบีงานอดิเรก
person to contactเพอ เซิน ทู คอนแทคทบุคคลที่สามารถติดต่อได้
apply for a jobอะไพล ฟอร์ อะ จอบสมัครงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ