รับตรวจ proofreading

รับตรวจ proofreading

รับตรวจ proofreading

รับตรวจ Proofreading เป็นบริการที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเสนองานเขียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ บริการของเราช่วยให้เอกสาร หรืองานเขียนของคุณไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ และเครื่องหมายวรรคตอน ทำให้งานเขียนของคุณมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีมาตรฐานมืออาชีพ พร้อมกับมีการออกใบรับรองอีกด้วย

proofreading คืออะไร?

Proofreading คือ การตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการแก้การสะกดคำผิด การใส่สัญลักษณ์ หรือแกรมม่าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงในงานเขียน บริการ รับตรวจ Proofreading ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างประโยคและภาษาให้เหมาะสมกับงานเขียนเชิงวิชาการ รวมถึงการพิจารณาการสนับสนุนแนวคิด ความคิดเห็นที่เป็นเหตุผล และการเขียนสรุปที่ครบถ้วนทุกประเด็น

6_6_11zon.webp

ทำไมต้อง proofreading งานของเรา?

การตรวจ Proofreading ไม่เพียงแค่เป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ของงานเขียนของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำ Proofreading ในงานเขียนของเราถือเป็นสิ่งจำเป็น
1.ความถูกต้องทางไวยากรณ์และสะกดคำ ความผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำผิดเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทำให้งานเขียนดูไม่มีความน่าเชื่อถือ การ Proofreading ช่วยลดข้อผิดพลาดเหล่านี้และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับงานของคุณ
2.ความชัดเจนในการสื่อสาร การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในงานเขียนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย, รายงาน, หรือแม้แต่นิยาย การ Proofreading ช่วยให้แน่ใจว่าข้อความที่ถูกสื่อไปถึงผู้อ่านนั้นเข้าใจง่ายและตรงประเด็น
3.เพิ่มคุณภาพและมืออาชีพ งานเขียนที่มีคุณภาพต้องปราศจากข้อผิดพลาดทั้งในเรื่องภาษาและเนื้อหา การ Proofreading ช่วยปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจถูกมองข้ามในระหว่างการเขียนงานของคุณ เพราะบริการรับตรวจ Proofreading ของเราตรวจด้วยเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ พร้อมกับมีใบรับรองอีกด้วย
4.ความสอดคล้องของเนื้อหา การตรวจสอบเนื้อหาให้มีความสอดคล้องทั้งในเรื่องโครงสร้างและแนวคิดเป็นสิ่งสำคัญ บริการ รับตรวจ Proofreading ช่วยตรวจสอบว่างานเขียนของคุณมีการนำเสนอที่ต่อเนื่องและชัดเจน
5.ความน่าเชื่อถือและมาตรฐาน ในงานเขียนเชิงวิชาการหรือเอกสารทางธุรกิจ ความน่าเชื่อถือและมาตรฐานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ บริการ รับตรวจ Proofreading ของเราจะช่วยให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีคุณภาพและสามารถยอมรับได้ในระดับมืออาชีพ

ประเภทงานที่เรารับตรวจ Proofreading มีอะไรบ้าง?

บริการตรวจภาษาของเราครอบคลุมงานทุกประเภท มีการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เช่น 
  • Article 
  • Essay
  • Report
  • Thesis
  • Research paper

บริการของเราเหมาะแก่งานประเภทไหน?

บริการรับตรวจ Proofreading ของเรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในหลายด้าน โดยเฉพาะในสามประเภทหลักที่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายและจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

1.ตรวจไวยากรณ์งานวิชาการ (English Academic Proofreading) บริการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยที่ต้องการนำเสนองานวิชาการหรือวิจัยของตน การตรวจไวยากรณ์ในส่วนนี้จะเน้นไปที่ความถูกต้องทางไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์เฉพาะทาง รวมถึงโครงสร้างของประโยคที่เหมาะสมกับการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อให้งานของคุณมีความน่าเชื่อถือด้วยการรับรองจากบริษัท และประสิทธิภาพในการสื่อสารทางวิชาการ 
2.ตรวจไวยากรณ์งานธุรกิจ (Business Proofreading) บริการนี้เป็นที่ต้องการสำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่ทำงานในสายงานธุรกิจ ที่ต้องการสื่อสารอย่างมืออาชีพ การตรวจไวยากรณ์งานธุรกิจจะช่วยปรับปรุงเอกสารทางธุรกิจ เช่น รายงาน แผนการตลาด หรือจดหมายข้อเสนอ ให้มีความชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี และสื่อสารได้ตรงประเด็น
3.ตรวจไวยากรณ์งานทั่วไป (General Proofreading) สำหรับผู้ที่ต้องการบริการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรูปแบบทั่วไป เช่น งานเขียนสร้างสรรค์ บทความ หรือแม้แต่เนื้อหาเว็บไซต์ บริการนี้จะช่วยให้งานเขียนของคุณมีความสมบูรณ์ ไร้ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

อัตราค่าบริการ

การคิดอัตราค่าบริการตรวจไวยากรณ์ กับเราคำนวณจากการนับคำบน โปรแกรม Microsoft Word โดยการนำข้อความที่ต้องการแปลมานับจำนวนคำ ตามภาพตัวอย่าง

ขอบคุณเนื้อหาจากwww.pasa24.com

โปรแกรม Microsoft Word จะนับจำนวณคำให้ดังในกรอบสีแดง
ซึ่งสามารถคำนวณอัตราค่าบริการได้ ดังนี้
Proofreading
มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 0.60 บาท/คำ

2_2_11zon.webp

สรุป

บริการรับตรวจ Proofreading ของเรามุ่งเน้นให้บริการที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษในหลายประเภท ทั้งงานวิชาการ งานธุรกิจ และงานเขียนทั่วไป การตรวจ Proofreading ช่วยลดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ส่งเสริมความชัดเจนในการสื่อสาร และเพิ่มความน่าเชื่อถือของงานเขียน นอกจากนี้ยังช่วยให้เนื้อหามีความสอดคล้องและมีมาตรฐานที่เหมาะสม บริการของเรารับตรวจไวยากรณ์หลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมให้บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงสำหรับงานเขียนของคุณ รวมถึงการออกใบรับรองตรวจ ที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้จริงอีกด้วย

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ