120 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปล

120 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปล
 

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปล ที่จะทำให้คุณทำงานง่ายขึ้น ในโลกของการทำงานภายในออฟฟิศที่มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้คนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งแน่นอนว่าหลากหลายประเทศ และหลากหลายวัฒนธรรม หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบการแปลภาษา ทักษะและความรู้เรื่องภาษานั้น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก บทความนี้เราจึงได้รวบรวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ มาฝากกัน ใช้สำหรับการแปลโดยเฉพาะ จะมีหมวดหมู่อะไรบ้าง มาดูกันเลย

 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน พร้อมคำอ่าน
 
 

20 ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางาน พร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการทำงาน เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจเนื้อหาในสถานการณ์การทำงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่่ว่าจะเป็นการประชุม การนำเสนอ การจัดการโปรเจกต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะมีคำว่าอะไรบ้าง

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Meeting(มีท'ทิง)การประชุม
Deadline(เดดไลน์)กำหนดส่งงาน
Project(พรอจ'เจคทฺ)โปรเจกต์/โครงการ
Presentation(พรีเซนเท'เชิน)การนำเสนอ
Client(ไคล'เอินทฺ)ลูกค้า
Proposal(พระโพ'เซิล)ข้อเสนอ
Budget(บัด'เจท)งบประมาณ
Schedule(สเคด'ดูล)ตารางเวลา
Report(รีพอร์ท)รายงาน
Task(ทาสค)งาน/หน้าที่
Conference(คอน'เฟอเรินซฺ)การประชุม
Negotiate(นิโก' ช'เอท)เจรจา
Strategy(สแทรท'ทิจี)กลยุทธ์
Performance(เพอฟอม'เมินซฺ)ผลการทำงาน
Evaluation(อิแวลลิวเอ'เชิน)การประเมิน
Collaboration(คะแลบบะเร'เชิน)การร่วมมือ
Objective(อับเจค'ทิฟว)เป้าหมาย
Feedback(ฟีดแบ็ค)ข้อเสนอแนะ
Implement(อิมพลี' เมินทฺ)นำไปใช้
Monitor(มอน'นิเทอะ)ติดตาม/กำกับดูแล
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัญญา
 
 

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลสัญญา

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลสัญญา ที่พบบ่อยและมีความสำคัญในเอกสารสัญญา คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและตีความสัญญาได้อย่างชัดเจน ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Agreement
(อะกรี' เมินทฺ)
ข้อตกลง
Amendment
(อะเมนดฺ' เมินทฺ)
การแก้ไขสัญญา
Arbitration
(อาร์บิเทร'เชิน)
การไกล่เกลี่ย
Binding
(ไบน์'ดิง)
มีผลผูกพัน
Breach
(บรีช)
การละเมิดสัญญา
Clause
(คลอส)
ข้อความหรือมาตราในสัญญา
Compliance
(คัมไพล'เอินซฺ)
การปฏิบัติตาม
Confidentiality
(คอนฟิเดน'เชิล ลิที)
ความลับ
Contract
(คอน'แทรคทฺ)
สัญญา
Execution
(เอคซะคิว'เชิน)
การดำเนินการตามสัญญา
Indemnity
(อินเดม' นิที)
การชดใช้
Liability
(ไลอะบิล'ลิที)
ความรับผิด
Non-disclosure
(นอน ดิสโคล'เชอะ)
การไม่เปิดเผยข้อมูล
Obligation
(ออบละเก'เชิน)
หน้าที่ที่ต้องทำตามสัญญา
Provision
(พระวิช'เชิน)
เงื่อนไข
Renewal
(รีนิว'เอิล)
การต่ออายุสัญญา
Settlement
(เซท'เทิลเมินทฺ)
การชำระคดีหรือข้อพิพาท
Termination
(เทอมะเน'เชิน)
การยุติสัญญา
Validity
(วะลิด'ดิที)
ความถูกต้องตามกฎหมาย
Warranty
(วอร์'เรินที)
การรับประกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลสัญญา เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
 
 

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแปลซอฟต์แวร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแปลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ศึกษากัน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
access(แอคเซส)การเข้าถึง, บอกตำแหน่ง
bookmarks(บุ๊คมาร์ค)บันทึกเว็บไซต์ต่างๆที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ
bug(บัก)ความผิดพลาดของคอม
cancel(แคน'เซิล)ยกเลิก
computer system(คัมพิว'เทอะ ซิส'เทิม)ระบบคอมพิวเตอร์
connect(คอนเนค)เชื่อมต่อ
cookie(คุกกี้)ข้อมูลที่จัดเก็บโดยระบบของเว็บเบราว์เซอร์
database(ดาต้าเบส)ฐานข้อมูล
processor(โพรเซส'เซอะ)ส่วนของหน่วยประมวนผล
information system(อินฟอร์เม'เชิน ซิส'เทิม)ระบบข้อมูล
speed(สปีด)ความเร็ว
task bar(ทาสค'บาร์)แถบงาน
tool bar(ทูล'บาร์)แถบเครื่องมือ
unit(ยูนิต)หน่วย
update(อัพเดต)ข้อมูลที่ทันสมัย
upgrade(อัพเกรด)ข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงใหม่
upload(อัพโหลด)การโอนย้ายไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องอื่น ๆ
restart(รี'สทาร์ท)การเริ่มทํางานต่อ เริ่มดําเนินการใหม่อีกครั้ง
social network(โซ'เชิล เน็ตเวิร์ก)รูปแบบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน ผ่าน Internet
software(ซอฟต์แวร์)ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเมือง การปกครอง
 
 

20 คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลด้านการเมืองและการปกครอง

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น หากอ่านข่าวหรือบทความแล้วเจอคำศัพท์เหล่านี้ก็สามารถเข้าใจและเกาะติดสถานการณ์ทั่วโลกได้อย่างถูกต้อง

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Democracy(ดิมอค'ระซี)ประชาธิปไตย
Government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ)รัฐบาล
Constitution(คอนสทิทิว'เชิน)รัฐธรรมนูญ
Parliament(พาร์'ละเมนท)รัฐสภา
Election(อีเลค'เชิน)การเลือกตั้ง
Policy(พอล'ลิซี)นโยบาย
Political Party(พะลิท'ทิเคิล พาร์ท'ที)พรรคการเมือง
Republic(รีพับ'ลิค)สาธารณรัฐ
Legislation(เลจจิสเล'เชิน)การออกกฎหมาย
Diplomacy(ดิพโพล'มะซี)การทูต
Human Rights(ฮิว'มัน ไรทส์)สิทธิมนุษยชน
Sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที)อธิปไตย
Judiciary(จูดิช'ชีเออรี)ศาลยุติธรรม
Federal(เฟด'เดอเริล)สหพันธรัฐ
Civic(ซิฟ'วิค)พลเมือง
Referendum(เรฟฟะเรน'ดัม)การลงประชามติ
Senate(อาร์'ซิเนท)วุฒิสภา
Campaign(แคมเพน)การรณรงค์
Coalition(โคอะลิช'เชิน)การรวมพรรค
Autocracy(ออทอค'คระซี)ระบอบเผด็จการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์
 
 

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับกฎหมายและรัฐศาสตร์ เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจและตีความข้อกฎหมายต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎหมาย หรือนักวิชาการที่กำลังศึกษาในด้านนี้โดยเฉพาะ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Acquittal
(อะควิท' เทิล)
การตัดสินให้พ้นจากข้อหา
Affidavit
(แอฟฟิเด'วีท)
คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
Appeal
(คอนสทิทิว'เชิน)รัฐธรรมนูญ
Bail
(เบล)
การประกันตัว
Bill
(บิล)
ร่างกฎหมาย
Civil Law
(ซิฟ'วิล ลอว์)
กฎหมายแพ่ง
Criminal Law
(คริม'มะเนิล ลอว์)
กฎหมายอาญา
Felony
(เฟล'เลินนี)
ความผิดร้ายแรง
Juror
(จัว'เรอะ)
กรรมการลูกขุน
Law
(ลอ)
กฎหมาย
Litigation
(ลิททะเก'เชิน)
การฟ้องร้อง
Misdemeanor
(มีสดีมี'เนอะ)
ความผิดเล็กน้อย
Perjury
(เพอ'จะรี)
การให้การเท็จ
Probation
(โพรเบ'เชิน)
การรอลงโทษ
Prosecute
(พรอส'ซิคิวทฺ)
การดำเนินคดี
Statute(สแทช'ชูท)
กฎหมายที่รับรองแล้ว
Statutory
(สแตท'ยูทอ'รี)
ตามกฎหมาย
Subpoena
(ซับพี'นะ)
หมายเรียก
Tort
(ทอร์ท)
การกระทำที่ผิดต่อกฎหมายแพ่ง
Treaty
(ทรีท'ที)
สนธิสัญญา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับกฎหมายและรัฐศาสตร์ เพิ่มเติม

 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการบัญชีและการเงิน
 
 

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการบัญชีและการเงิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการบัญชีและการเงิน ถือเป็นอีกด้านที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทาง หากใครที่ไม่ได้ศึกษาในสายงานนี้โดยตรงอาจจะงงกับคำศัพท์ที่แปลกตาไปบ้าง ดังนั้นเราจึงรวบรวมคำศัพท์ด้านการบัญชีและการเงินมาไว้ที่นี่ให้ได้ศึกษากัน

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Accounting
(อะเคา' ทิง)
การบัญชี
Assets
(แอส'เซท)
สินทรัพย์
Audit
(ออ'ดิท)
การตรวจสอบบัญชี
Balance Sheet
(แบล'เลินซฺ ชีท)
งบดุล
Budget
(บัด'เจท)
งบประมาณ
Cash Flow
(แคช โฟล)
กระแสเงินสด
Depreciation
(ดิพรีชีเอ'เชิน)
ค่าเสื่อมราคา
Dividend
(ดิฟ'วิเดินดฺ)
เงินปันผล
Equity
(เอค'ควิที)
ทุนส่วนของเจ้าของ
Expense
(อิคซฺเพนซฺ')
ค่าใช้จ่าย
Financial Statement
(ไฟ'แนนเซียล สเทท'เมินทฺ)
งบการเงิน
Gross Margin
(โกรส มาร์'จิน)
กำไรขั้นต้น
Income Statement
(อิน' คัม สเทท'เมินทฺ)
งบกำไรขาดทุน
Interest
(อิน'เทอริสทฺ)
ดอกเบี้ย
Inventory
(อิน'เวนทอรี)
สินค้าคงคลัง
Liabilities
(ไลอะบิล'ลิที)
หนี้สิน
Loan
(โลน)
สินเชื่อ/กู้ยืม
Loss
(ลอส)
ขาดทุน
Profit
(พรอฟ'ฟิท)
กำไร
Revenue
(เรฝ-เอ็นยู)
รายได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการบัญชีและการเงิน เพิ่มเติม

 
 

ประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ

หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ กว่า 120 คำมาแล้ว เรามาดูประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศกันบ้าง ซึ่งคุณสามารถนำคำศัพท์ที่ยกมาข้างต้นมาประยุกต์ใช้กับประโยคเหล่านี้ได้เลย เพื่อให้ประโยคและบทสนทนาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศกัน

ประโยคภาษาอังกฤษคำแปล
Could you please send me the report by the end of the day?คุณสามารถส่งรายงานให้ฉันได้ไหม ภายในสิ้นวันนี้
We need to schedule a meeting to discuss the project timeline.เราต้องจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับไทม์ไลน์โปรเจกต์
Can you update me on the progress of your tasks?คุณสามารถอัปเดตฉันเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานของคุณได้ไหม
The deadline for submitting proposals is next Fridayกำหนดส่งข้อเสนอคือวันศุกร์หน้า
I'll forward you the email with the client's feedback.ฉันจะส่งอีเมลที่มีข้อเสนอแนะจากลูกค้าให้คุณ
Let's brainstorm some ideas for the new marketing campaign.เรามาสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่กัน
Please review the contract carefully before signing.โปรดตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนการลงนาม
We have to comply with the new regulations starting next month.เราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนหน้า
The budget for this project has been approved.งบประมาณสำหรับโปรเจกต์นี้ได้รับการอนุมัติแล้ว
Could you help me prepare the presentation slides?คุณช่วยฉันเตรียมสไลด์การนำเสนอได้ไหม
 
 

บริการแนะนำ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปล ที่เราได้ยกมาให้กว่า 120 คำ ในบทความนี้ คุณสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในการแปล หรือใช้ในออฟฟิศได้เลย แต่หากคุณมีเอกสาร หรือบทความที่เฉพาะทางมาก ๆ แต่ไม่มีเวลาแปลด้วยตัวเอง สามารถเลือกใช้บริการกับเราได้เลย แน่นอนว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลโดยนักแปลมืออาชีพอย่างแน่นอน

 
 

สรุป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ที่ใช้ในการแปล กว่า 120 คำ ที่เราได้หยิบยกมานี้ มักใช้ในออฟฟิศซึ่งพบบ่อยได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ทั้งในส่วนของเอกสารหรือแม้แต่การสื่อสารหากในหน่วยงานของคุณมีพนักงานชาวต่างชาติด้วย การทำความเข้าใจและการใช้คำศัพท์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของคุณ ทำให้คุณสามารถแปลและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ