คำศัพท์หมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ
 

คำศัพท์หมวดห้องสมุด( Library ) เป็นหมวดคำศัพท์ที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วในหมู่ของนักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์ซึ่งเป็นคำศัพท์ควรรู้ และคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ในห้องสมุด ดังนั้นบทความนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ พร้อมกับคำอ่านภาษาไทยและความหมาย อย่างถูกต้อง จะมีคำศัพท์คำไหนบ้างไปดูกันเลย

 

คำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษดีอย่างไร

คำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับผู้ที่ทำงานในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้ห้องสมุด การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราหาข้อมูลที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยังช่วยในเรื่องของระเบียนในการใช้ห้องสมุดอีกด้วย

 

20 รวมคำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

การรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรต่างๆในห้องสมุด ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาหนังสือ วารสาร หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทำความเข้าใจคำอธิบายและการจัดเรียงของวัสดุ หนังสือ ได้ดียิ่งขึ้น มีคำไหนที่น่าสนใจดังนี้

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Return รีเทิร์น คืน ส่งคืน
Borrow บอ โร ยืม ขอยืม
Bookmark 
บุ๊ค มาร์ค 
ที่คั่นหนังสือ
Shelf เชลฟฺ ชั้นวางหนังสือ
magazine
แมก กะซีน
นิตยสาร
journal
เจอร์ เนิล
วารสาร
newspaper
นิวซฺ เพเพอะ
หนังสือพิมพ์
encyclopedia
เอนไซคละพี เดีย
สารานุกรม
atlas
แอท เลิส
สมุดแผนที่
videotape
วิด ดีโอเทพ
เทปบันทึกภาพ
library card
ไล บระรี คาร์ด
บัตรห้องสมุด
row
โร
แถวหนังสือ
librarian
ไลบระ เรียน
บรรณารักษ์
library clerk
ไล บระรี เคลิร์ค
พนักงานห้องสมุด
call slip
คอล สลิพ
บัตรยืมหนังสือ
call number
คอล นัมเบอะ
เลขเรียกหนังสือ
shelf
เชลฟ
ชั้นวางหนังสือ
drawe
ดรอ เออะ
ลิ้นชัก
call card
คอล คาร์ด
บัตรรายการ
card catalog
คาร์ด แคท ทะล็อก
ตู้บัตร

ดู 10 คำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

สนใจติดต่อแปลภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้เรายังมีบริการรับแปลเอกสารหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารด้านการศึกษา แปลบทคัดย่อ และอื่นๆ ตามต้องการ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ นักแปลที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านโดยตรง พร้อมมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทแปล เพื่อใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการนำวิจัยไปตีพิมพ์

 

บริการแนะนำ

การมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรห้องสมุด นอกจากนี้หากมีความสนใจศึกษาความรู้ในหนังสือ แต่ติดปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ สามารถเรียกใช้บริการแปลภาษากับนักแปลมืออาชีพกับเราได้ โดยเรามีบริการแปลที่เกี่ยวข้องมาแนะนำดังนี้

 
 

สรุปคำศัพท์หมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ

เป็นยังไงกันบ้างกับ คำศัพท์หมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ ที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ โดยคำศัพท์เหล่านี้จะพบเห็นได้ในห้องสมุด และคำศัพท์เหล่านี้ยังามารถนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้ หวังว่าคำศัพท์ที่ดรานำมาฝากในบทนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อย นอกจากคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดห้องสมุดที่เรานำมาฝากแล้ว เรายังมีคำศัพท์ในหมวดอื่นๆ อีกมากมายซึ่งสามารถ อ่านเพิ่มได้ที่นี่ ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมคลิก 

 

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ