คำศัพท์หมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องสมุด ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องสมุด(Library) เป็นภาษาอังกฤษ(พร้อมคำอ่าน)

magazine
แมก กะซีน
นิตยสาร
journal
เจอร์ เนิล
วารสาร
newspaper
นิวซฺ เพเพอะ
หนังสือพิมพ์
encyclopedia
เอนไซคละพี เดีย
สารานุกรม
atlas
แอท เลิส
สมุดแผนที่
videotape
วิด ดีโอเทพ
เทปบันทึกภาพ
library card
ไล บระรี คาร์ด
บัตรห้องสมุด
row
โร
แถวหนังสือ
librarian
ไลบระ เรียน
บรรณารักษ์
library clerk
ไล บระรี เคลิร์ค
พนักงานห้องสมุด
call slip
คอล สลิพ
บัตรยืมหนังสือ
call number
คอล นัมเบอะ
เลขเรียกหนังสือ
shelf
เชลฟ
ชั้นวางหนังสือ
drawe
ดรอ เออะ
ลิ้นชัก
call card
คอล คาร์ด
บัตรรายการ
card catalog
คาร์ด แคท ทะล็อก
ตู้บัตร

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ