คำศัพท์หมวดโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ โรงเรียน (พร้อมคำอ่าน)

school house
สคูล เฮาซฺ
อาคารเรียน
school bus
สคูล บัส
รถโรงเรียน
flagpole
แฟลก โพล
เสาธง
guardhouse
การ์ด เฮาซฺ
ป้อมยาม
slider
สไล เดอะ
กระดานลื่น
chair
แชร์
เก้าอี้
school bag
สคูล แบก
กระเป๋านักเรียน
blackboard
แบลค บอร์ด
กระดานดํา
blackboard eraser
แบลค บอร์ด อิเร เซอะ
แปรงลบกระดานดํา
wall chart
วอล ชาร์ท
โปสเตอร์ติดผนัง
pencil
เพน ชิล
ดินสอ
pencil case
เพน ซิล เคส
กล่องใส่ดินสอ
pen
เพน
ปากกา
rubber
รับ เบอะ
ยางลบ
ruler
รู เลอะ
ไม้บรรทัด
chalk
ชอล์ค
ชอล์ก
coloured pencils
คัล เลอะดฺ เพนซิลสฺ
ดินสอสี
protractor
โพรแทรค เทอะ
ไม้สําหรับวัดมุม
compasses
คัม พัสเซส
วงเวียน
notebook
โนท บุค
สมุดบันทึก
crayon
เคร ยอน
สีเทียน
paint
เพนทฺ
สีสําหรับวาดรูป
painting brush
เพน ทิง บรัช
พู่กัน
bookcase
บุค เคส
ตู้เก็บหนังสือ
calendar
แคล เลนเดอะ
ปฏิทิน
drawing pad
ดรอ อิง แพด
กระดาษวาดเขียน
paper
เพ เพอะ
กระดาษ
textbook
เทคซฺ บุค
หนังสือเรียน
dictionary
ดิค ชันเนรี
พจนานุกรม
football field
ฟุท บอล ฟิลดฺ
สนามฟุตบอล
gym
จิม
โรงพลศึกษา
classroom
คลาส รูม
ห้องเรียน
canteen
แคน ทีน
โรงอาหาร
cooperative
โคออพ เพอะเรทิฟวฺ
สหกรณ์
swimming pool
สวิม มิง พูล
สระว่ายน้ำ
headmaster room
เฮด มาสเทอะ รูม
ห้องครูใหญ่
auditorium
ออดิโท เรียม
ห้องประชุม
library
ไล บระรี
ห้องสมุด
computer room
คอมพิว เทอะ รูม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
science lab
เซานฺดฺ แลบ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
science lab
ไซ เอินซฺ แลบ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
playground
เพลย์ เกรานฺดฺ
สนามเด็กเล่น

ดูคำศัพท์หมวดโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันเพิ่ม

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ