คำศัพท์หมวดงานบ้าน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดงานบ้าน ภาษาอังกฤษ


คำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้าน (Housework) ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

cook dinner(คุค ดินเนอะ)ทําอาหารเย็น
make the bed(เมค เธอะ เบด)จัดเก็บที่นอน
clear the table(เคลียร์ เธอะ เทเบิล)เก็บจานชามจากโต๊ะ
wipe the table(ไวฟ เธอะ เทเบิล)เช็ดโต๊ะอาหาร
sweep the floor(สวิพ เธอะ ฟลอร์)กวาดพื้น
iron clothes(ไอ เอิร์น โคลธส)รีดผ้า
wash dishes(วอช ดิชเชส)ล้างจาน
clear dishes(เคลียร์ ดิชเชส)เก็บจานอาหาร
set the table(เซท เธอะ เทเบิล)จัดโต๊ะอาหาร
scrub the floor(สครับ เธอะ ฟลอร์)ขัดพื้น
Sew the clothes(โซ เดอะ โคลซ์ )เย็บผ้า

รวมคำศัพท์หมวดงานบ้าน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ