รับแปลเอกสาร ภาษาลาว

รับแปลเอกสาร ภาษาลาว
 

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่รับแปลภาษาลาวคุณภาพ ได้รับงานแปลจริง พร้อมสามารถรับงานแปลด่วนได้ และมีการประทับตรารับรองการแปล สำหรับบทความนี้เราขอกล่าวถึงความสำคัญของการแปลเอกสาร ภาษาลาว พร้อมหลักการในการเลือกสถานที่รับแปลเอกสาร ภาษาลาว และประเภทเอกสารที่นิยมใช้บริการรับแปลภาษาลาวมาฝากกัน ตามไปอ่านสาระสำคัญกันเลย

 

ความสำคัญของบริการรับแปลเอกสาร ภาษาลาว

ต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ภาษาลาวจะเป็นภาษาที่มีลักษณะการพูดที่คล้ายกันกับเรา และเราก็สามารถฟังและเข้าใจความหมายได้ แต่ในส่วนของเอกสาร หรือการเขียนภาษาลาวแล้ว เราจะไม่สามารถอ่านเนื้อหาในเอกสารหรือเขียน/พิมพ์ภาษาลาวได้อย่างถูกต้อง เพราะฉนั้นเราจึงต้องใช้บริการรับแปลเอกสาร ภาษาลาว เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเอกสาร หรือเพื่อเขียนเอกสารภาษาลาว ให้เพื่อนๆชาวลาวได้รับรู้ ถ้าจะให้กล่าวเป็นข้อๆว่าบริการรับแปลเอกสาร ภาษาลาว สำคัญอย่างไร เราขอแยกเป็นข้อๆได้ตามนี้

มีความสำคัญในด้านการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

มีความสำคัญในด้านการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นการแปลเอกสาร ภาษาลาว ช่วยให้เอกสารที่เรานำไปติดต่อกับหน่วยงานราชการไทย หน่วยงานราชการลาว หรือในหน่วยงานอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง เพราะการติดต่อหน่วยงานต่างๆนั้นจำเป็นต้องมีการยื่นเอกสารประกอบ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเกิด การย้านโรงเรียน การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น

มีความสำคัญในด้านธุรกิจและการลงทุน

มีความสำคัญในด้านธุรกิจและการลงทุน เพราะการแปลเอกสาร ภาษาลาว เป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการลงทุนและการเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ โดยการแปลข้อตกลงการลงทุน เอกสารกฎหมาย และเอกสารอื่นๆ จะช่วยให้การตกลงเจรจากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้นเอง

มีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยว

มีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันประเทศลาวถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือต่างประเทศ ดังนั้นบริการ รับแปลเอกสาร ภาษาลาว จะช่วยในเรื่องการแปลเอกสารด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น แปลเอกสารนักท่องเที่ยว แปลแผนที่การท่องเที่ยว แปลที่พักอาศัย และอื่นๆอีกมากมาย

 
 

หลักการในการเลือกสถานที่รับแปลเอกสาร ภาษาลาว

เพื่อให้ได้รับงานแปลที่ถูกต้อง และไม่มีการทิ้งงานหรือเทงาน เราขอแนะนำให้พิจารณาการเลือกสถานที่แปลดังนี้

 • บริษัทแปลหรือที่แปลนั้นต้องมีตัวตนอยู่จริงและยังเปิดให้บริการรับแปลภาษาอยู่
 • บริษัทแปลหรือที่แปลนั้นต้องมีการตอบกลับในทันทีหรือสามารถโทรสอบถามได้และไม่ขาดการติดต่อ
 • บริษัทแปลหรือที่แปลนั้นต้องมีนักแปลที่มีความรู้ในด้านการแปลเอกสารภาษาลาว หรือมีนักแปลคนลาว
 • บริษัทแปลหรือที่แปลนั้นต้องมีหลักฐานในการจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้อง
 • บริษัทแปลหรือที่แปลนั้นต้องมีการรีวิวจากผู้ใช้งานจริง
 • บริษัทแปลหรือที่แปลนั้นต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้

สำหรับข้อแนะนำในการเลือกที่แปลเอกสารภาษาลาวดังที่ได้กล่าวมานั้น เราขอแนะนำบริการ รับแปลเอกสาร ภาษาลาว กับบริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ที่มีตัวตนอยู่จริง มีนักแปลเจ้าของภาษา พร้อมเจ้าหน้าที่ค่อยให้บริการทุกวัน และยังเปิดให้บริการอยู่นั้นเอง

 
 

ประเภทเอกสารที่นิยมใช้บริการรับแปลเอกสาร ภาษาลาว

จากประสบการณ์ในด้านการแปลที่ผ่านมากว่า 10 ปี ของ Pawano Translation ประเภทเอกสารที่นิยมใช้บริการรับแปลเอกสาร ภาษาลาว มีดังนี้

 • แปลพาสปอร์ต ภาษาลาว
 • แปลใบเกิด ภาษาลาว
 • แปลทะเบียนบ้าน ภาษาลาว
 • แปลหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน ภาษาลาว
 • แปลใบรับรองโสด ภาษาลาว
 • แปลทะเบียนการค้า ภาษาลาว
 • แปลสัญญา ภาษาลาว
 • แปลระเบียนข้อบังคับ ภาษาลาว
 • แปลคู่มือ ภาษาลาว
 • แปลประกาศ ภาษาลาว
 • และเอกสารอื่นๆ
 
 

คู่ภาษาที่รับแปลเอกสาร ภาษาลาว

สำหรับผู้ให้บริการ รับแปลเอกสาร ภาษาลาว อย่างบริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการแปลคู่ภาษาลาวดังต่อไปนี้

 • แปลภาษาลาวเป็นไทย
 • แปลภาษาไทยเป็นลาว
 • แปลภาษาลาวเป็นอังกฤษ
 • แปลภาษาอังกฤษเป็นลาว
 
 

นักแปลเอกสาร ภาษาลาว ของเราคือใคร

หากสงสัยว่า นักแปลที่ทำการแปลภาษาลาวนั้นเป็นใคร มีความรู้ในด้านการแปลภาษาจริงหรือไม่ สำหรับนักแปลภาษาลาวของ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด นั้นมีคุณสมบัติดังนี้

 • นักแปลทุกคนต้องมีหลักฐานด้านการศึกษาที่จบในระดับปริญญาตรีด้านภาษา
 • นักแปลทุกคนต้องมีประสบการณ์ในด้านการแปลภาษาลาวมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • นักแปลทุกคนจะผ่านการทดสอบการแปลทุกครั้งจากบริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 • หากเป็นนักแปลคนลาว ก็ต้องมีเอกสารด้านการศึกษา ประสบการณ์ด้านการแปล และการทดสอบเหมือนกัน
 • นักแปลทุกคนต้องมีผลงานการแปลส่งให้กับทางบริษัท เพื่อแยกประเภทงานและความถนัดในด้านการแปล
 
 

ทำไมต้องเลือกแปลเอกสารภาษาลาวกับเรา

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็มีหลายเหตุลผลที่ทำไมต้องเลือกใช้บริการ รับแปลเอกสาร ภาษาลาวกับเรา แต่เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น ข้อดีที่ควรเลือกเราคือ

 • เรามีนักแปลภาษาลาวคุณภาพ ทั้งนักแปลคนไทยและนักแปลคนลาว
 • เราใช้นักแปลจริง ไม่มีการใช้เครื่องมือในการแปล เพื่อความถูกต้องของงานแปล
 • เอกสารราชการ ทางเราสามารถแปลและประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทได้
 • เอกสารแปลจะผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของบริษัททุกครั้ง
 • เอกสารแปลมีการจัดแบบฟอร์มให้เหมือนต้นฉบับ สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างง่าย
 • เรามีนโยบายรักษาข้อมูล นโยบายการลบข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
 • มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำ และเป็ฯที่ปรึกษาทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • เราให้บริการแปลเอกสารภาษาลาว แบบออนไลน์ ดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง สามารถสั่งงานแปลผ่านออนไลน์และรอรับเอกสารที่บ้านได้เลย
 
 

ช่องทางการติดต่อสอบถามรับแปลเอกสาร ภาษาลาว

หากต้องการทราบข้อมูลในเบื้องต้น สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

 • โทร 0933974214 สามารถโทรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
 • ไลน์ ไอดี @pawano สามารถแอดไลน์และทักเข้ามาได้ทุกวัน และจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับเวลา 8.30-17.00 น.
 • อีเมล [email protected] ส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ตลอด 24 ชม. และจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับในเวลา 8.30-17.00 น.
 • สามารถคุยกับเราได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

สรุปบริการรับแปลเอกสารภาษาลาว

บริการ รับแปลเอกสารภาษาลาว กลายเป็นบริการที่สำคัญและมีความจำเป็นมากขึ้น ทั้งในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ด้านธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ดังนั้นการเลือกใช้บริการแปลเอกสารภาษาลาวกับเรา ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะเรามีนักแปลภาษาลาวที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท พร้อมมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือเรามีตัวตนจริง ติดต่อได้ง่าย และไม่มีการทิ้งงานหรือเทงาน นอกจากนี้ยังจะได้รับงานแปลที่ถูกต้องและนำเอกสารไปใช้งานได้จริง

 

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาลาว