คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลจดหมาย

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลจดหมาย

จดหมาย หรือ การเขียนจดหมาย หมายถึง วิธีที่ใช้สื่อสารแทนการพูดคุยแบบตัวต่อตัว เป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเขียนเป็นหน้ากระดาษด้วยลายมือหรือรูปแบบอีเมล์เพื่อบอกความรู้สึก บอกถึงความต้องการ บอกถึงสารที่ต้องการจะกล่าวกับบุคคลนั้น ๆ ในหน้านี้เราได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปลจดหมายมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว เป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเขียนเป็นหน้ากระดาษด้วยลายมือหรือรูปแบบอีเมล์เพื่อบอกความรู้สึก

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนและแปลจดหมาย ภาษาอังกฤษ(พร้อมคำอ่าน)

เมื่อกล่าวถึงการเขียนจดหมาย แน่นอนเลยว่า ภาษาที่ต้องการเขียนจดหมายนั้น ต้องเป็นภาษาที่เราถนัดที่เราอยากสื่อออกไปอยู่แล้ว พูดให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเราเอง แต่หากต้องการเขียนจดหมายที่เป็นทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการ ถึงเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ต่างประเทศละ? ต้องทำอย่างไร? เพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้ใช้ภาษาไทยแน่นอน แล้วมันจะดีกว่าไหม หากจดหมายของเรามีมากว่า 1 ภาษา

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแปลจดหมาย การส่งจดหมาย หรือระหว่างจดหมายกำลังเดินทาง พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ทุกคนได้ศึกษากันค่ะ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาอังกฤษทั่วไป แปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจดหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือแปลเอกสารคู่มือประเภทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ นักแปลที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับคู่มือ หรือการแปลจดหมาย ที่คุณต้องการโดยตรง หากคุณเลือกแปลภาษากับ pawano.com รับรองได้เลยว่า งานที่คุณจะได้รับกลับไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผลงานหรือจดหมายของคุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแน่นอน!

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
addressอะเดรสที่อยู่
address book อะเดรส บุคสมุดรายชื่ออีเมล์ต่างๆ
adviseแอ็ดไฝสคำแนะนำ, แจ้งให้ทราบ
affix อะฟิคซฺสิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย
allowอะเลา'อนุญาต
attach อะแทชฺ'แนบไฟล์,เอกสาร รูปภาพไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
awareอะแวทราบ
concernคันเซิร์นเกี่ยวข้อง, เกี่ยวพัน
confirmคันเฟิร์มยืนยัน
copyคอพ'พีฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก
deliverดิลิฟ'เวอะส่ง(จดหมาย)
E-mail addressอี' เมล อะเดรสที่อยู่อีเมล์
encloseเอนโคลซแนบมา
express mailอิคซฺเพรส เมลจดหมายด่วนพิเศษ
feeฟีค่าธรรมเนียม
foreign mailฟอร์'ริน เมลจดหมายต่างประเทศ
forward ฟอร์'เวิร์ดการส่งต่ออีเมล์ทั้งหมดไปยังอีเมล์อื่นๆ
inboxอินบอคซฺที่เก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา, กล่องข้อความเข้า
informอินฟอร์มแจ้ง, บอก
itemไอ-เท็มพัสดุ /สิ่งของ
junk mailจังคฺ เมลอีเมลขยะ , จดหมายขยะ
letterเลท'เทอะจดหมาย
local mailโล'เคิล เมลจดหมายในประเทศ
mail bagเมล แบกถุงไปรษณีย์
outboxเอาทฺบอคซฺที่เก็บอีเมล์ ที่จะส่งออกไปหาอีเมล์อื่น ๆ
paperเพ'เพอะกระดาษ, แผ่นกระดาษ
post cardโพสทฺ คาร์ดไปรษณียบัตร
post officeโพสทฺ ออฟ'ฟิซฺที่ทำการไปรษณีย์
postal boxโพส'เทิล บอคซฺกล่องไปรษณีย์
postal code / zip code โพส'เทิล โค้ด / ซิป โค้ดรหัสไปรษณีย์
postal orderโพส'เทิล ออร์'เดอะ เช็คไปรษณีย์
receiveรีซีฟว'รับ (รับจดหมาย)
referenceเรฟ'เฟอเรินซฺบุคคลที่อ้างอิง, การอ้างอิง
registered mailเรจ'จิสเทอะ เมลจดหมายลงทะเบียน
replyรีไพล ตอบ,ตอบจดหมายไปยังผู้ส่ง
reply allรีไพล ออลตอบกลับอีเมล์ทั้งหมด
sendเซนดฺส่ง
sent Itemsเซนทฺ ไอ-เท็มที่เก็บอีเมล์,(เคยส่งออกไปแล้ว)
serviceเซอร์วิสบริการ
shippingชิพ'พิงการส่งสินค้า
stampสแทมพฺแสตมป์ (ดวงตาไปรษณีย์ )
standard mailสแทน'เดิร์ด เมลจดหมายธรรมดา
subjectซับ'จิคทฺเรื่อง,หัวข้ออีเมล์ที่จะเขียนส่งออก
to be announced (TBA)ทู บี อะเนาซฺ'จะประกาศให้ทราบทีหลัง
to be determined(TBD)ทู บี ดิเทอร์'มินดฺจะกำหนดทีหลัง
track /trackingแทรคฺ / แทรคคิงสถานะฝากส่งจดหมาย
water markวอเทอร์ มาร์กลายน้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ