คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ
 

ในโลกของการสร้างสรรค์และซ่อมแซม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องมือช่าง จึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานสร้างบ้าน ซ่อมบำรุงในบ้าน หรือการทำงานในสายอาชีพ เช่น ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า หรือช่างก่อสร้าง การรู้จักคำศัพท์เหล่านี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องมืองช่างส่วนมากจะนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ชื่ออุปกรณ์เครื่องมือช่างเป็นภาษาอังกฤษ และส่วนมากก็จะเรียนชื่ออุปกรณ์นั้นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลย สำหรับบทความนี้ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ขอแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องมือช่าง (พร้อมคำอ่าน) แบบง่ายๆมาฝากกัน 

 

รวม 50 คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

รวม 50 คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ ที่น่ารู้ พร้อมคำอ่านภาษา ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เครื่องมือช่างไฟ คำศัพท์เครื่องมือช่างก่อสร้าง คำศัพท์เครื่องมือไม้ คำศัพท์เครื่องมือช่างยนต์ คำศัพท์เครื่องมือช่างเย็บผ้า คำศัพท์เครื่องมือ ช่างทาสี และอื่นๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างไม้

สำหรับช่างไม้คือช่างที่สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้ มาดัดแปลงให้เป็นเครื่องใช้ได้ เช่น เตียงไม้ เก้าอี้ไม้ โต๊ะไม้ หรือในสมัยอดีตจะนิยมใช้ไม้ทำเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ดังนั้นงานเกี่ยวกับไม้ก็ต้องเป็นช่างไม้เฉพาะทางถึงจะทำงานออกมาได้สวยงานและสร้างสรรค์ สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือช่างไม้ภาษาอังกฤษก็จะมีดังนี้;

ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
chisel(ซิซ เซล)สิ่ว
nail(เนล)ตะปู
saw(ซอ)เลื่อย
fret saw(เฟรท ซอ)เลื่อยฉลุ
workbench(เวิร์ค เบนช)โต๊ะงานช่าง
adhesive latex(แอดี ชิฟว เล เทคซ)กาวติดไม้
crowbar(โคร บาร์)ชะแลง
bucksaw(บัค ซอ)เลื่อยสองมือใช้ตัดไม้
plane(เพลน)กบไสไม้
sandpaper(แซนด เพเพอะ)กระดาษทราย
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างเย็บผ้า

สำหรับหน้าที่ของช่างเย็บผ้าคือ การเย็บชิ้นส่วนของผ้าต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการซ่องแซมเสื้อผ้าให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง และแน่นอนว่างานของช่างเย็บผ้าใช่ว่าใครๆก็จะทำได้ เพราะเป็นงานที่ต้องมีความปราณีต ละเอียดอ่อนนั้นเอง มาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องมือช่างเย็บผ้ากันเลย

ภาษาอังกฤษคำอ่าน ภาษาไทย
sewing machine(โซอิง มะชื่น)จักรเย็บผ้า
needle(นิดเดิล)เข็ม
tack(แทค)ตะปูสั้นหัวแบน
scissors(ซิส เซอะซู)กรรไกร
thread(เธรด)ด้ายหลอด
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างก่อสร้าง

สำหรับช่างก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นวิชาชีพอีกแขนงหนึ่งก็ว่าได้ (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) สำหรับหน้าที่ของช่างก่อนสร้างคือ การติดตั้งหรือกระทำให้เกิดเป็น อาคาร บ้านเรือน ถนน เป็นต้น และแน่นอนว่าคนที่ทำงานก่อสร้างนี้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางด้านก่อสร้างเป็นพิเศษนั้นเอง ในส่วนของเครื่องมือช่างก่อสร้างก็จะมีค่อนข้างเยอะ เพราะเป็นงานที่ต้องเริ่มต้นสร้างสิ่งนั้นๆขึ้นมา สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือช่างก่อสร้างภาษาอังกฤษก็จะมีดังนี้

ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
door handle(ดอร์ แฮนเดิล) ลูกบิดประตู
level(เลฟเวล)เครื่องวัดระดับ
electric drill(อิเลคทริค ดริล)สว่านไฟฟ้า
hinge(ฮินจ)บานพับ
hacksaw(แฮค ซอ)เลื่อยตัดโลหะ
hammer(แฮมเมอะ)ค้อน
tape measure(เทพ เมช เชอะ)ตลับเมตร
shovel(ชัฟเวิล)พลัว
pickaxe(พิค แอคซ)อีเต้อสําหรับขุด
plumb bob(พลัม บ็อบ)ลูกดิ่ง
trowel(เทรา เอล)เกรียงโบกปูน
sledgehammer(สเลจแฮมเมอะ)ค้อนทุบขนาดใหญ่
pipe wrench(ไพพ เรนช)ประแจขันท่อประปา

10 คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ ดูเพิ่มเติม

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างยนต์

ต้องบอกก่อนเลยว่า ช่างยนต์ เป็นช่างเฉพาะทางสำหรับเครื่องยนต์โดยเฉพาะ และต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานจึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้ เพราะหน้าที่ของช่างยนต์คือการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องยนต์ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ สำหรับคำศัพท์ช่างยนต์ภาษาอังกฤษที่จะยกมาเป็นตัวอย่างมีดังนี้

ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
nut(นัท)นอตตัวเมีย,แหวนสกรู
bolt(โบลท)สลักเกลียว
Screw(สครู)ตะปูควง
screwdriver(สครูไดรฟเวอะ)ไขควง
spanner(สแปนเนอะ)กุญแจแหวน
tool box(ทูล บ็อคซ)กล่องเครื่องมือ
vise(ไวส)ปากกาจับชิ้นงาน
wrench(เรนช์)ประแจเลื่อน
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างทาสี

ช่างทาสีเป็นช่างที่อยู่ในแขนงเดียวกับช่างก่อสร้างเช่นกัน โดยมีหน้าที่ทาสีผนังบ้าน อาคาร หรือกำแพงบ้าน ในส่วนของคำศัพท์อุปกรณ์ช่างทาสีมีดังนี้ หากมีอุปกรณ์ทาสีไหนที่ไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งแอดมินเข้ามาได้เลย ทางแอดมินจะทำการเพิ่มคำศัพท์ให้ทันที 

ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
paint(เพนท)สี
paint can(เพนทุ แคน)กระป๋องสี
paint roller(เพนท โรลเลอร์)ลูกกลิ้งทาสี
scraper(สเครพเพอะ)เครื่องขูดสี
paintbrush(เพนท บรัช)พู่กัน, แปรงทาสี
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า

มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่างไฟฟ้ากันต่อเลย สำหรับช่างไฟถือเป็นงานเฉพาะทางที่ต้องได้รับการเรียนรู้เฉพาะเจาะจงเพราะเป็นงานยากและอัตรายพอสมควร สำหรับบทความนี้ทางแอดได้ยกตัวอย่างอุกปกรณ์ไฟฟ้ามาได้มากนัก หากต้องการรู้คำศัพท์ช่างไฟภาษาอังกฤษคำไหนสามารถแจ้งแอดเข้ามาได้เลย

ภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
electric line(อิเลคทริค ไลน)สายไฟ
light bulb(ไลท บัลบ)หลอดไฟฟ้า
switchboard(สวิทชุบอร์ด)แผงไฟฟ้า
wire stripper(ไอเออะ สตริพเพอะ)คีมปอกสายไฟ
electrical tape(อิเลคทริคอล เทพ)เทปพันสายไฟ

คำศัพท์หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ 

 
 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนวดอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ได้นำไปศึกษาหรือนำไปประกอบการเรียนภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน พร้อมคำอ่านภาษาไทยง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน และหากสนใจใช้บริการแปลภาษาก็สามารถติดต่อแปลภาษากับเรา ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ได้เช่นกัน พร้อมรองรับงานแปลได้มากถึง 8 ภาษา สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 
 

สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องมือช่าง

สำหรับงานช่างส่วนใหญ่แล้ว การเรียนชื่ออุปกรณ์ช่างจะมักเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังสนใจเรียนทางด้านช่าง สามารถนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องมือช่างที่ทางแอดรวบรวมมาฝากได้อย่างถูกต้อง พร้อมดูเป็นมืออาชีพ และหากคำศัพท์ช่างคำไหนที่ไม่มีในบทความนี้ สามารถแจ้งแอดมินได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากนั้นทางแอดมินจะนำคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาไทยมาเพิ่มให้อีกครั้ง นอกจากคำศัพท์และเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายดังนี้ เกร็ดความรู้ภาษาจีน , เกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น , เกร็ดความรู้ภาษาพม่า , เกร็ดความรู้ภาษากัมพูชา เป็นต้น
 

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ