คำศัพท์อวัยวะในร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อวัยวะในร่างกาย ภาษาอังกฤษ

อวัยวะภายในร่างกาย (Internal Organs)

คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย ภาษาอังกฤษ(พร้อมคำอ่าน)

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
brain(เบรน)สมอง
larynx(ลาร์ ริงซ)กล่องเสียง
collarbone(คอล ละโบน)กระดูกไหปลาร้า
windpipe(วินด ไพพ)หลอดลม
gullet(กัลป์ เลท)หลอดอาหาร
thyroid gland(ไธ รอยด แกลนด)ต่อมไทรอยด์
blood(บลัด)เลือด
vein(เวน)เส้นเลือดดํา
capillary(แคพ พิเลอรี)เส้นเลือดฝอย
heart(ฮาร์ท)หัวใจ
liver(ลิฟเวอะ)ตับ
pancreas(แพน เครียส)ตับอ่อน
lung(ลัง)ปอด
spleen(สปลีน)ม้าม
Kidney(คิด นี)ไต
Stomach(สตัม มัค)กระเพาะอาหาร
small intestine(สมอล อินเทส ทิน)ลําไส้เล็ก
duodenum(ดโอดิ นัม)ลําไส้เล็กส่วนบน
large intestine(ลาร์จ อินเทส ทิน)ลําไส้ใหญ่
cecum(ซี คัม)ลําไส้ใหญ่ตอนต้น
gallbladder(แกลแบลด เดอะ)ถุงน้ำดี
bone(โบน)กระดูก
spinal cord(สเปนล คอร์ด)ไขสันหลัง
muscleมัส เซิลกล้ามเนื้อ
nervous systemเนิร์ฟ เวิส ซิส เท็มระบบประสาท
skeletonสเกล ลิทันโครงกระดูก
diaphragmได อะแฟรมกะบังลม
bladderแบลด เดอะกระเพาะปัสสาวะ
sexual organเซคซ ชวล ออเกินอวัยวะเพศ
anusเอ นัสทวารหนัก
uterusยู เทอเรสมดลูก
ovaryโอ วะรีรังไข่
vaginaวะไจ นะปากช่องคลอด
penisพี นิสอวัยวะเพศชาย
scrotumสโคร ทัมถุงอัณฑะ
prostateพรอส เททต่อมลูกหมาก

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อวัยวะในร่างกาย ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอ่านต่อ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ