กิจกรรมในวันสงกรานต์

กิจกรรมในวันสงกรานต์

កម្មវិធីក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី
กิจกรรมในวันสงกรานต์

1. ធ្វើបុណ្យដាក់បាត្រ ចាត់ទុកថាជាការរក្សាកាយ រក្សាចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ ដើម្បីជាសិរិមង្គល ព្រមទាំងជាការថែរក្សានិងទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនា។
คำแปล : ทำบุญตักบาตร ถือเป็นการรักษากายใจให้สะอาดผ่องแผ้ว เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2. ពូនធ្វើចេតិយខ្សាច់ អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងជួយគ្នាជញ្ជូនខ្សាច់ មកពូនធ្វើចេតិយតាមទំហំផ្សេងៗ ក្នុងបរិវេណវត្ត។ ក្រោយមក ខ្សាច់ដែលយើងពូនជាចេតិយនោះ នឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការកសាង ថែទាំ ឬលុបបំពេញនៅកន្លែងផ្សេងៗ ក្នុងវត្តនោះ។
คำแปล : ก่อเจดีย์ทราย ชาวบ้านจะช่วยกันขนทราย มาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด จากนั้นทรายที่เราก่อเป็นเจดีย์ ก็จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง บำรุง หรือถมพื้นที่ ในวัดนั้นๆ

3. លែងសត្វបក្សាបក្សីលែងត្រី ដោយសារតែចូលឆ្នាំថ្មី ជាអំឡុងពេលរដូវរាំងស្ងួត ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនាំគ្នាទៅចាប់ត្រី និងសត្វបក្សាបក្សី។ ប៉ុន្ដែបើសត្វណាដែលនៅតូច នឹងចិញ្ចឹមទុកសិន ក្រោយមកយកទៅលែងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ជាការធ្វើបុណ្យដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសេចក្ដីមេត្តា ករុណាចំពោះសត្វ។
คำแปล : ปล่อยนกปล่อยปลา เนื่องจากก่อนวันสงกรานต์ เป็นช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชาวบ้านพากันไปจับปลา และจับนก แต่หากตัวไหนที่ยังเล็กๆ ก็จะทำการเลี้ยงไว้ก่อน จากนั้นก็นำมาปล่อยในวันสงกรานต์ เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความเมตตา กรุณาต่อสัตว์

4. ស្រង់ព្រះ ដើម្បីជាសិរិមង្គលក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ មានទាំងស្រង់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងព្រះភិក្ខុ សាមណេរ។
คำแปล : สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย มีทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณรคำศัพท์วันสงกรานต์ภาษากัมพูชา

5. ស្រង់ទឹកមនុស្សចាស់ ជាការជូនពរចំពោះមនុស្សចាស់ដែលគោរពរាប់អាន។
คำแปล : รดน้ำผู้ใหญ่ เป็นการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

6. ស្រោចទឹក ជាការសុំខមាទោសសម្រាប់រឿងដែលធ្វើលើសលស់ខុសឆ្គងកន្លងមកហើយ ឬការសុំពរឆ្នាំថ្មីពីមនុស្សដែលខ្លួនគោរពរាប់អាន និងមនុស្សចាស់។
คำแปล : รดน้ำดำหัว เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ และผู้สูงอายุ

7. លេងបាចទឹក ដើម្បីលាងជម្រះរបស់កខ្វក់ និងផ្ដល់នូវសំណើមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក សម្រាប់យកទឹកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបាច។ តែងតែប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតដែលមានម្សៅក្រអូប ឬទឹកអប់លាយជាមួយម្សៅដើម្បីលាបផងដែរ។
คำแปล : เล่นสาดน้ำ เพื่อชำระสิ่งสงปรก และให้ความชุ่มชื้นแก่กันและกัน สำหรับน้ำที่ใช้ในการสาด นิยมใช้น้ำสะอาดโดยอาจจะมีแป้งหอม หรือน้ำหอมผสมทาประแป้งด้วย

บทความ ภาษากัมพูชา