วิธีรับมือกับฝุ่นภาษาเขมร (กัมพูชา)

วิธีรับมือกับฝุ่นภาษาเขมร (กัมพูชา)

วิธีรับมือกับฝุ่นภาษาเขมร (กัมพูชา)

វិធីទប់ទល់ជាមួយធូលីល្អិត PM 2.5 ដោយខ្លួនឯង

1. ពិនិត្យតម្លៃធូលីល្អិត PM 2.5
យើងគួរពិនិត្យតម្លៃធូលីល្អិត PM 2.5 រៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនដោយកម្មវិធី Application វាស់តម្លៃធូលីល្អិត PM 2.5 ។

2. ពាក់ម៉ាស់មុខការពារធូលី
មុនចេញពីផ្ទះ យើងគួរពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីការពារធូលី ឬកង្វក់បរិយាកាសគ្រប់ពេល។

3. ពិសាទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើន
ការពិសាទឹកឲ្យបានច្រើននឹងជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួន ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមល្អនិងកាន់តែស្រឡះ ហើយនៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្ថិតក្នុងសភាពដែលមានតុល្យភាពផងដែរ។

4. ដាំដើមឈើ
ដើមឈើនឹងជួយបង្កើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងអាកាស និងជួយចម្រោះ លាង ធូលីផ្សែងក្នុងអាកាសផងដែរ។

5. កាត់បន្ថយសកម្មភាពក្រៅផ្ទះ
សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណក្រៅផ្ទះ នៅអំឡុងពេលនេះយើងត្រូវផ្អាកសិន ព្រោះការហាត់ប្រាណអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានទទួលធូលីល្អិត PM 2.5 ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន។

6. បិទទ្វារ បង្អួចឲ្យជិតល្អ
ដើម្បីមិនឲ្យធូលីល្អិត PM 2.5 ចូលមកក្នុងបរិវេណផ្ទះ ព្រមគ្នានេះយើងគួរមើលថែរក្សាផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតគ្រប់ពេល។

7. ដំឡើងម៉ាស៊ីនលាងអាកាសក្នុងផ្ទះ
ដើម្បីកម្ចាត់ធូលីល្អិត PM 2.5 នៅក្នុងផ្ទះ។

8. បើមានភាពខុសប្រក្រតីក្នុងខ្លួន គួរទៅជួបគ្រូពេទ្យជាប្រញាប់

9. សម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងពិសាអាហារឲ្យបានគ្រប់ 5 ក្រុម
ការគេងលក់សម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងពិសាអាហារឲ្យបានគ្រប់ 5 ក្រុម នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួន ត្រៀមតស៊ូទប់ទល់ជាមួយធូលីល្អិត PM 2.5។

10. ផ្អាកជក់បារីនិងការដុតសំរាមក្នុងទីប្រជុំជន
ការជក់បារីនិងការដុតសំរាមជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃ PM 2.5 មានបរិមាណច្រើន។


คำแปลวิธีรับมือกับฝุ่นภาษาไทย

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยตัวเอง

1. เช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5
เราควรเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ด้วยแอพพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5

2. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เราควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น หรือมลพิษทางอากาศทุกครั้ง

3. ดื่มน้ำสะอาดเยอะ ๆ
การดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยทำให้ขับสารพิษออกจากรางกาย ทำให้ระบบทางเดินหายใจดีและโล่งขึ้น และยังทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะสมดุลอีกด้วย

4. ปลูกต้นไม้
ต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยกรอง ฟอก ฝุ่นควันในอากาศอีกด้วย

5. ลดทำกิจกรรมนอกบ้าน
สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนอกบ้าน ในช่วงนี้เราก็ต้องงดไว้ก่อน เพราะการออกกำลังกายอาจจะทำให้ร่างกายของเราได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 ในปริมาณมาก

6. ทำการปิดประตู หน้าต่างบ้านให้มิดชิด
เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เข้ามาในบริเวณบ้าน พร้อมกันนี้เราควรดูแลรักษาบ้านของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

7. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน
เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5ภายในบ้าน

8. หากเกิดความผิดปกติในร่างกาย ควรไปพบแพทย์โดยด่วน

9. พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
การนอนกลับผักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง พร้อมที่จะสู้กับฝุ่นละออง PM 2.5

10. งดการสูบบุหรี่และการเผาขยะในชุมชน
การสูบบุหรี่และการเผาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่า PM 2.5 มีปริมาณมาก


บทความ ภาษากัมพูชา