15 วิธีปฏิบัติช่วงน้ำท่วม ภาษากัมพูชา

15 วิธีปฏิบัติช่วงน้ำท่วม ภาษากัมพูชา

15 วิธีปฏิบัติช่วงน้ำท่วม ภาษากัมพูชา

15 វិធីក្នុងការប្រព្រឹត្តខ្លួនអំឡុងពេលទឹកជន់យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព

1. ជៀសវាងការដើរលុយទឹកក្នុងកន្លែងទឹកជន់ ហាមចូលក្បែរបង្គោលភ្លើង ព្រោះអាចត្រូវបានភ្លើងឆក់។
2. ហាមនៅក្បែរផ្លូវទឹកហូរឬប្រឡោះទឹក ព្រោះដីអាចបាក់រលំ។
3. គួរប្ដូរកន្លែងដាក់ព្រីភ្លើង និងកុងតាក់ភ្លើងឲ្យនៅខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកជន់។
4. ផ្ដាច់ចរន្ដភ្លើងក្នុងផ្ទះ ដើម្បីការពារមិនឲ្យភ្លើងឆក់។
5. ជៀសវាងការចុះលេងទឹក ចាប់ត្រីក្នុងបរិវេណទឹកជន់ដក់ ឬផ្លូវទឹកហូរឆ្លងកាត់ ព្រោះកម្លាំងទឹកដែលហូរខ្លាំងអាចទាញទម្លាក់ទឹកបាន។
6. ផ្ទះដែលមានក្មេងតូច គួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស មិនបណ្ដោយឲ្យកូនចៅទៅលេងទឹកជាដាច់ខាត។
7. ប្រុងប្រយ័ត្នសត្វល្មូនមានពិស ដូចជា ពស់ ក្អែប ខ្យាដំរី ដែលអាចគេចពីទឹកឡើងមកនៅក្នុងផ្ទះសម្បែង។
8. រៀបចំអង្ករ របស់ប្រើប្រាស់និងឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីការពារសត្វពិសលួចចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះ។
9. គួរប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺឆ្លងដែលអាចកើតឡើងនៅពេលទឹកជន់ ដូចជា ជំងឺទឹកនោមកណ្ដុរ អាសន្នរោគ គ្រុនទីរ៉ូអ៊ីដ ជំងឺរលាកថ្លើម ភ្នែកក្រហម និងគ្រុនឈាមជាដើម។
10. គួរបរិភោគទឹកស្អាតនិងពិសាអាហារឆ្អិននិងស្រស់ថ្មី។
11. បើត្រូវការដើរលុយទឹក ត្រូវពាក់ស្បែកជើងកវែងដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ពីសត្វពិសនិងរបស់មុខមុតដែលមាននៅក្នុងទឹក។
12. ករណីដែលត្រូវដើរលុយទឹកនៅពេលយប់ គួរដាក់ពិលជាប់ខ្លួនផង។
13. ហាមដើរតាមទម្លាប់ជាដាច់ខាត ព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួន។
14. គួរថែទាំសភាបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះឲ្យស្អាតជាប្រចាំ ថែទាំសុខភាពឲ្យមាំមួននិងកក់ក្ដៅគ្រប់ពេលនឹងជួយការពារជំងឺចូលមកកាន់រាងកាយនិងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗ ។
15. គួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គីសនីគ្រប់ប្រភេទ ហាមឈរក្នុងទឹកហើយយកដៃចាប់ខ្សែភ្លើងជាដាច់ខាត ព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ពីចរន្ដអគ្គីសនីទុសេបាន។ បើមិនមានចំណេះដឹងក្នុងការជួសជុលគ្រឿអគ្គីសនីទេ ហាមប្រើជាដាច់ខាត ព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់បាន។

ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍បន្ទាន់ គួរតាំងស្មារតីឲ្យនឹងនរ កុំភ្ញាក់ផ្អើល អនុវត្តតាមបម្រាមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន សង្កេតសញ្ញាប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ សង្កេតមើលគំនូសប្រាប់ពីកម្ពស់ទឹក។ បើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នារយៈពេលយូរ កម្ពស់ទឹកក្នុងស្ទឹងកាន់តែខ្ពស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ត្រូវប្រញាប់ជន្លៀសចេញទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពតាមទិសដៅដែលកំណត់ភ្លាម។


15 วิธีปฏิบัติช่วงน้ำท่วม ภาษไทย

15 วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย

1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในที่น้ำท่วม ห้ามเข้าใกล้เสาไฟฟ้า เพราะอาจเกิดไฟฟ้าดูด

2. ห้ามอยู่ใกล้ทางน้ำไหลหรือร่องน้ำ เพราะอาจเกิดดินถล่ม
3. ควรย้ายปลั๊กไฟ และสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วม
4. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
5. หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน เพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอาจพัดจมน้ำได้
6. บ้านที่มีเด็กเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้บุตรหลานไปเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด
7. ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง ที่อาจหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน
8. จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษแอบอาศัยอยู่ภายในบ้าน
9. ควรระมัดระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดในช่วงน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ ตาแดง และไข้เลือดออก เป็นต้น
10. ควรบริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่สุกและสดใหม่
11. หากต้องเดินลุยน้ำให้สวมใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุที่มีคมที่อยู่ภายในน้ำ
12. กรณีที่ต้องเดินลุยน้ำตอนกลางคืน ควรพกไฟฉายติดตัว
13. ห้ามเดินตามความเคยชินอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้โดยไม่รู้ตัว
14. ควรดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดเวลาจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและโรคระบาดต่าง ๆ
15. ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ห้ามยืนในน้ำและใช้มือจับสายไฟอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากไม่มีความรู้ในการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าห้ามใช้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้

หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนก ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด สังเกตสัญญาณเตือนภัย สังเกตุขีดบอกระดับน้ำ หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดในทันที

บทความ ภาษากัมพูชา