การอ่านและเขียน ”วันที่” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2

การอ่านและเขียน ”วันที่” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2
 

การอ่านและเขียน ”วันที่” ภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2

บทความนี้ เราจะมาแยกการออกเสียงระหว่างวันที่ และจำนวนวัน โดยการออกเสียง “วันที่” ในภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะพิเศษ (โดยเฉพาะวันที่ 1 - วันที่ 10) ซึ่งไม่เหมือนกับการนับตัวเลข ทั้งนี้เพื่อเป็นการแยกออกให้ชัดเจน และการนำไปใช้ให้ถูกต้องกับบริบท ระหว่าง วันที่ 1 (ซึยทาจิ) กับ 1 วัน (อิจินิจิ) เรามาดูความแตกต่างของ 2 คำนี้กันเลย

 

ความแตกต่างระหว่างวันที่ และจำนวนวัน 1-10

มาเริ่มจากวันที่ 1-10 และจำนวน 1-10 วัน กันก่อนเลย ว่าจะมีการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

วันที่ 1
1 日 (ซึยทาจิ)
「Tsuitachi」

1 วัน
1 日 (อิจินิจิ)
「Ichinichi」

วันที่ 2
2 日 (ฟุซึกะ)
「Futsuka」

2 วัน
2 日間 (ฟุซึกะคัง)
「Futsuka-kan」

วันที่ 3
3 日 (มิกกะ)
「Mikka」

3 วัน
3 日間 (มิกกะคัง)
「Mikka-kan」

วันที่ 4
4 日 (โยกกะ)
「Yokka」

4 วัน
4 日間 (โยกกะคัง)
「Yokka-kan」

วันที่ 5
5 日 (อิซึกะ)
「Itsuka」

5 วัน
5 日間 (อิซึกะคัง)
「Yokka-kan」

วันที่ 6
6 日 (มุอิกะ)
「Muika」

6 วัน
6 日間 (มุอิกะคัง)
「Muika-kan」

วันที่ 7
7 日 (นาโนะกะ)
「Nanoka」

7 วัน
7 日間 (นาโนะกะคัง)
「Nakoka-kan」

วันที่ 8
8 日 (โยวกะ) 
「Youka」

8 วัน
8 日間 (โยวกะคัง)
「Youka-kan」

วันที่ 9
9 日 (โคโคโนะกะ)
「Kokonoka」

9 วัน
9 日間 (โคโคโนะกะคัง) 
「Nakoka-kan」

วันที่ 10
10 日 (โท่วกะ) 
「Kokonoka」

10 วัน
10 日間 (โท่วกะคัง)
「Touka-kan」

การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น
 

ความแตกต่างระหว่างวันที่ และจำนวนวัน 11-20

ต่อมาวันที่ 11-20 และจำนวน 11-20 วัน กันต่อเลย ว่าจะมีการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

วันที่ 11
11 日 (จูอิจินิจิ)
「Jyuuichinichi」

11 วัน
11 日間 (จูอิจินิจิคัง)
「Jyuuichinichi-kan」

วันที่ 12
12 日 (จูนินิจิ)
「Jyuuninichi」

12 วัน
12 日間 (จูนินิจิคัง) 
「Jyuuninichi-kan」

วันที่ 13
13 日  (จูซังนิจิ) 
「Jyuusanniichi」

13 วัน
13 日間 (จูซังนิจิคัง)
「Jyuuninichi-kan」

วันที่ 14

14 日 (จูยกกะ)
「Jyuuyokka」

14 วัน 
14 日間 (จูยกกะคัง)
「Jyuuyokka-kan」

วันที่ 15
15 日 (จูโกะนิจิ)
「Jyuugonichi」

15 วัน
15 日間 (จูโกะนิจิคัง)
「Jyuuyokka-kan」

วันที่ 16
16 日 (จูโรคุนิจิ) 
「Jyuurokunichi」

16 วัน
16 日間 (จูโระคุนิจิคัง)
「Jyuuyokka-kan」

วันที่ 17
17 日 (จูนะนะนิจิ)
「Jyuunananichi」

17 วัน
17 日間 (จูนะนะนิจิคัง)
「Jyuunananichi-kan」

วันที่ 18
18 日 (จูฮะจินิจิ) 
「Jyuuhachinichi」

18 วัน
18 日間 (จูฮะจินิจิคัง)
「Jyuunananichi-kan」

วันที่ 19
19 日 (จูคุนิจิ) 
「Jyuukunichi」

19 วัน
19 日間 (จูคุนิจิคัง) 
「Jyuukunichi-kan」

วันที่ 20
20 日 (ฮะซึกะ) 
「hatsuka」

20 วัน
20 日間 (ฮะซึกะคัง)
「hatsuka-kan」

การอ่านออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น
 

ความแตกต่างระหว่างวันที่ และจำนวนวัน 21-31

ชุดคำอ่านวันที่สุดท้ายแล้ว.. วันที่ 11-20 และจำนวน 11-20 วัน จะมีการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

วันที่ 21
21 日 (นิจูอิจินิจิ)
「nijyuuichinichi」

21 วัน
21 日間 (นิจูอิจินิจิคัง)
「nijyuuichinichi-kan」

วันที่ 22
22 日 (นิจูนินิจิ)
「nijyuunichi」

22 วัน
22 日間 (นิจูนินิจิคัง)
「nijyuunichi-kan」

วันที่ 23
23 日 (นิจูซังนิจิ)
「nijyuuisannichi」

23 วัน
23 日間 (นิจูอิจิซังนิจิคัง)
「nijyuusannichi-kan」

วันที่ 24
24 日(นิจูยกกะ)
nijyuuyokka」

24 วัน 
24 日間 (นิจูยกกะคัง)
「nijyuuyokka-kan」

วันที่ 25
25 日(นิจูโกะนิจิ)
「nijyuugonichi」

25 วัน
25 日間 (นิจูโกะนิจิคัง)
「nijyuugonichi-kan」

วันที่ 26
26 日(นิจูโระคุนิจิ)
「nijyuurokunichi」

26 วัน
26 日間 (นิจูโระคุนิจิคัง)
「nijyuurokunichi-kan」

วันที่ 27
27 日(นิจูนะนะนิจิ) 
「nijyuunananichi」

27 วัน
27 日間 (นิจูนะนะนิจิคัง)
「nijyuunananichi-kan」

วันที่ 28
28 日(นิจูฮะจินิจิ)
「nijyuuhachinichi」

28 วัน
28 日間 (นิจูฮะจินิจิคัง)
「nijyuuhachinichi-kan」

วันที่ 29
29 日(นิจูคุนิจิ)
「nijyuukunichi」

29 วัน
29 日間 (นิจูคุนิจิคัง)
「nijyuukunichi-kan」

วันที่ 30
30 日(ซังจูนิจิ)
「sanjyuunichi」

30 วัน
30 日間 (ซังจูนิจิคัง)
「sanjyuunichi-kan」

วันที่ 31
31 日(ซังจูอิจินิจิ)
「sanjyuuichinichi」

31 วัน
31 日間 (ซังจูอิจินิจิคัง)
「sanjyuuichinichi-kan」

 
อ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
 

บทความที่น่าสนใจ

นอกจากการอ่าน การใช้ วันที่ และจำนวนวัน ในภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องแล้ว สามารถฝึกอ่านเดือนภาษาญี่ปุ่นได้ที่ การอ่านและเขียน "เดือน - ปี" ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3 เพราะ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ของเราเป็นบริษัทรับแปลภาษาที่หลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากเกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว เรายังมีเกร็ดความรู้ภาษาอื่นๆด้วยเช่นกัน

 
 

บริการของเรา

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ผู้นำด้านการแปลภาษาที่หลากหลาย พร้อมรองรับงานแปลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารคู่มือ เอกสารสัญญา เอกสารด้านการศึกษา เอกสารบริษัท เอกสารด้านการตลาด และอื่นๆ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันงานแปลทุกชิ้นจากทางบริษัท

 
 

สรุปการอ่านและเขียน ”วันที่” ภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2

เพื่อใช้วันที่ และจำนวนวันให้ถูกต้อง การศึกษาหาข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว เราหวังว่าจะออกเสียงวันที่ และจำนวนวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง หรือหากยังไม่มั่นใจว่าใช้ถูกหรือไม่ สามารถเลือกใช้บริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่น กับเราได้ทันที เพราะเรามีนักแปลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการแปลมาแล้วกว่า 10 ปี รับรองถึงคุณภาพงานแปลทุกชิ้น

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น