การอ่านและเขียน “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1

การอ่านและเขียน “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1

การอ่านและเขียน “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1

การอ่าน และ เขียน วันเดือนปีในภาษาญี่ปุ่นจะอยู่ในบทเรียนขั้นพื้นฐานที่ผู้เริ่มเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และฝึกฝนจนมีความชำนาญ เพื่อใช้พูด หรือ เขียน ภาญี่ปุ่น ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเขียนจะง่ายกว่าการอ่าน เพราะการอ่านจำเป็นต้องออกเสียงแบบเฉพาะเนื่องจากเสียงและสระในภาษาญี่ปุ่นมีจำกัด

ตอนที่1 การอ่านเขียน “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น

“วัน” ในภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนและจำง่ายที่สุด เนื่องจาก วัน ในภาษาญี่ปุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น “ธาตุ” เช่น ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ เทียบเคียงกับวันในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ตารางเทียบ “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น
อังกฤษ
ไทย
日曜日 (นิจิโยบิ)「Nichiyou-bi」
Sunday
วันอาทิตย์
月曜日 (เกะซึโยบิ)「Getsuyou-bi」
Monday
วันจันทร์
火曜日 (คะโยบิ)「Kayou-bi」
Tuesday
วันอังคาร
水曜日 (ซุยโยบิ)「Suiyou-bi」
Wednesday
วันพุธ
木曜日 (โมคุโยบิ)「Mokuyou-bi」
Thursday
วันพฤหัสบดี
金曜日 (คิงโยบิ)「Kinyou-bi」
Friday
วันศุกร์
土曜日(โดะโยบิ)「Doyou-bi」Saturday
วันแสาร์
จะสังเกตได้ว่า “วัน” ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งเขียนด้วยตัว คันจิ แบ่งได้ตามธาตุ ดังนี้
1) วันอาทิตย์(日)= ธาตุพระอาทิตย์
2) วันจันทร์(月)= ธาตุพระจันทร์
3) วันอังคาร(火)= ธาตุไฟ
4) วันพุธ(水)= ธาตุน้ำ
5) วันพฤหัสบดี(木)= ธาตุไม้
6) วันศุกร์(金)= ธาตุทอง
7) วันเสาร์(土)= ธาตุดิน
ซึ่งธาตุที่เป็นตัวแทนของวันต่างๆจะนิยมเขียนย่อใส่วงเล็บไว้ต่อท้าย “วันที่”

ตัวอย่างเช่น
2020年8月6日(木)= วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

※ในภาษาญี่ปุ่น จะไล่ลำดับจาก ปี-เดือน-วัน

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น