การอ่านและเขียน ”เดือน - ปี” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3

การอ่านและเขียน ”เดือน - ปี” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3

การอ่านและเขียน ”เดือน - ปี” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3

สำหรับการอ่านเขียน “เดือน ปี” ในภาษาญี่ปุ่นนั้น ถือ ว่าง่ายที่สุดในบรรดาการอ่านเขียน “วัน” และ “วันที่” เนื่องจากหากเราสามารถจำวิธีกรอ่านเขียนตัวเลขแบบทั่วๆไปได้แล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้กับการอ่านเขียน “เดือน ปี” ได้ในทันที

เดือนในภาษาญี่ปุ่น จะเขียนด้วยตัวคันจิได้ว่า “月”
ออกออกเสียงได้ว่า (ซึคิ,เกซึ,กะซึ)「tsuki, getsu, gatsu」
※ตัว g ในภาษาญี่ปุ่นเทียบเคียงกับ ง งู ผสม ก ไก่ (เสียงขุน Fricative sound)
※หากเปลี่ยนจาก getsu, gatsu เป็น kagetsu จะเป็นจำนวนเดือน เช่น 一ヶ月(ikkagetsu)=1เดือน

ญี่ปุ่น
อังกฤษ
ไทย
1月 (อิจิงะซึ) 「ichigatsu」
January
มกราคม
2月 (นิงะซึ) 「nigatsu」
February
กุมภาพันธ์
3月 (ซังงะซึ) 「sangatsu」
March
มีนาคม
4月 (ชิงะซึ) 「shigatsu」
April
เมษายน
5月 (โกะงะซึ) 「gogatsu」
May
พฤษภาคม
6月 (โรคุงะซึ) 「rokugatsu」
June
มิถุนายน
7月 (ชิจิ/นะนะงะซึ) 「shichi/nanagatsu」
July
กรกฎาคม
8月 (ฮะจิงะซึ) 「hachigatsu」
August
สิงหาคม
9月 (คุงะซึ) 「kugatsu」
September
กันยายน
10月 (จูงะซึ) 「jyuugatsu」
October
ตุลาคม
11月 (จูอิจิงะซึ) 「jyuuichigatsu」
November
พฤษจิกายน
12月 (จูนิงะซึ) 「jyuunigatsu」
Decemberธันวาคม

“ปี” ในภาษาญี่ปุ่นจะเขียนด้วยตัวคันจิว่า 年 อ่านออกเสียงได้ว่า โทชิ, เนน「toshi, nen」
การอ่าน วันเดือนปี แบบญี่ปุ่น จะเรียงจาก ปีเดือนวัน สลับกับภาษาไทย เช่น
2020年8月6日(木)= วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านออกเสียงได้ว่า :(นิเซนนิจูเนน ฮะจิงะซึ มุอิกะ (โมคุโยวบิ)
「nisennijyuunen hachigatsu muika (mokuyoubi)」
※การอ่านเขียน ”ปี” แบบญี่ปุ่นยังมีวิธีแบบเฉพาะซึ่งแบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัย เอโดะ โชวะ เฮซะ เรวะ(สมัยปัจจุบัน) ทั้งนี้จำเป็นต้องเปิดดูจากตารางตามเวอไซต์ เพราะไม่นิยมใช้แบบทั่วๆไป แต่จะใช้ในกรณีระบุในเอกสารราชการแบบทางการเท่านั้น

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น