คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษ

เราได้รวบรวมคำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่จะพบได้ในเปเปอร์ งานวิจัยทุกประเภทมาให้คุณแล้วที่นี่ เพราะเราทราบดีว่าสำหรับบุคลากรในประเทศไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มักจะประสบปัญหาในการเขียนและส่งเปเปอร์ไปตีพิมพ์ตามวารสารต่างประเทศต่างๆ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ แล้วต้องมาเขียนเปเปอร์ งานวิจัยตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องสวยหรู โดยไม่นำบทความของผู้อื่นมาใช้

คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

เปเปอร์ เป็นคำที่เรามักใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งความหมายของ เปเปอร์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ เอกสาร หรือรายงาน หรือถ้าจะกล่าวอย่างเป็นทางการเปเปอร์ก็คือ พวกบทความวิจัย บทความวิชาการต่าง ๆ นั่นเอง หลาย ๆ ท่านที่ต้องแปลเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ ต่างพบปัญหาความกังวัลมากมาย ด้วยความที่เราอาจจะยังไม่แม่นไวยากรณ์ และอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษมากนัก และยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ในการแปลบทความ คำศัพท์ในการแปลงานวิจัย ที่จะพบได้ในเปเปอร์ งานวิจัยทุกประเภท พร้อมคำอ่านและความหมายอย่างถูกต้องมาให้คุณแล้วที่นี่

แต่มาถึงตรงนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มคิดหาตัวช่วย เริ่มเกิดความลังเลว่าจะแปลเปเปอร์ด้วยตนเองดี หรือใช้บริการรับแปลเปเปอร์ดี ซึ่งจริงๆแล้วการแปลด้วยตนเองกับใช้บริการแปลเปเปอร์โดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้ว บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับแปลเปเปอร์โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของการแปลเปเปอร์โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐาน และประสบการณ์ในการแปลมาอย่างยาวนาน งานแปลทุกชิ้นที่ทางเรารับแปลนั้นจะต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งทางเรารับประกันความพึงพอใจในทุกรายละเอียดของชิ้นงาน

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Titleไทเทิลชื่อเรื่อง
Authorออเธอะผู้เขียน
Curriculumคะรีคอิวลัมหลักสูตร
Courseโคซสาขาวิชา
Universityยูนิเฝอซิทิมหาวิทยาลัย
Emailอีเมลอีเมล
Abstractแอบสทแร็คทบทคัดย่อ
Keywordคิเวิดคำสำคัญ
Introductionอีนทโระดัคชันบทนำ
Objectiveอับเจคทิฟววัตถุประสงค์
Purposeเพอพัซวัตถุประสงค์
Research Scopeริเซิช ซโคพขอบเขตการวิจัย
Literature Reviewลีทเออะระเชอะ ริฝยูการทบทวนวรรณกรรม
Methodologyเมธธะดอลละจีวิธีดำเนินการวิจัย
Resultริสัลทผลการวิจัย
Conclusion and Discussionค็อนคลูชัน แอน ดิซคัชอันสรุปและอภิปรายผล
Suggestionซะเจซชันข้อเสนอแนะ
Referencesเรฟเออะเร็นซเอกสารอ้างอิง
Academic Paperแอคะเดมอิค เพเพอะบทความวิชาการ
Articleอาร์ทิเคิลบทความ
Research Paperริเซิช เพเพอะบทความวิจัย
Mind Mappingไมนด แม็พพิงผังความคิด
Chartชาทแผนภูมิ
Diagramไดอักแรมแผนภาพ
Summarizingซัมมะไรสสิงสรุปความ
Paraphrasingแพรัฟเรสสิงการถอดความ
Messageเมซซิจสาร
Readerรีดเออะผู้อ่าน
Research Questionริเซิช คเวซชันคำถามในงานวิจัย
Themeธีมแก่นเรื่อง
Acknowledgementแอ็คนอลอิจเม็นทยอมรับ รับรอง
Appendicesแอ็พเพนดิซีสภาคผนวก
Journalเจอแน็ลวารสาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ