คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษ
 

เราได้รวบรวมคำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่พบได้ในเปเปอร์ งานวิจัยทุกประเภท ไว้ในบทความนี้ เพราะเราทราบดีว่าสำหรับบุคลากรในประเทศไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มักจะประสบปัญหาในการแปลและส่งเปเปอร์ไปตีพิมพ์ตามวารสารต่างประเทศต่างๆ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ แล้วต้องมาเขียนเปเปอร์ งานวิจัยตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยไม่นำบทความของผู้อื่นมาใช้ เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานในการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ในการแปลบทความ คำศัพท์ในการแปลงานวิจัย ที่จะพบได้ในเปเปอร์ วิจัยทุกประเภท พร้อมคำอ่านและความหมายอย่างถูกต้อง

 
 
 

ความหมายของคำว่าเปเปอร์

เปเปอร์ เป็นคำที่เรามักใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งความหมายของ เปเปอร์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ เอกสาร หรือรายงาน หรือถ้าจะกล่าวอย่างเป็นทางการเปเปอร์ก็คือ พวกบทความวิจัย บทความวิชาการต่าง ๆ โดยเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของเปเปอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น การค้นคว้า วิธีการวิจัย ผลการวิจัย เป็นต้น

 
 

33 คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังทำเล่มวิจัย ภาษาอังกฤษ สามารถดูคำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน) ในเบื้องต้นกับเราได้ดังนี้

คำศัพท์คำอ่าน ความหมาย 
Title ไทเทิล ชื่อเรื่อง
Author ออเธอะ ผู้เขียน
Curriculum คะรีคอิวลัม หลักสูตร
Course โคซ สาขาวิชา
Universityยูนิเฝอซิทิมหาวิทยาลัย
Emailอีเมลอีเมล
Abstractแอบสทแร็คทบทคัดย่อ
Keywordคิเวิดคำสำคัญ
Introductionอีนทโระดัคชันบทนำ
Objectiveอับเจคทิฟววัตถุประสงค์
Purposeเพอพัซวัตถุประสงค์
Research Scopeริเซิช ซโคพขอบเขตการวิจัย
Literature Reviewลีทเออะระเชอะ ริฝยูการทบทวนวรรณกรรม
Methodologyเมธธะดอลละจีวิธีดำเนินการวิจัย
Resultริสัลทผลการวิจัย
Conclusion and Discussionค็อนคลูชัน แอน ดิซคัชอันสรุปและอภิปรายผล
Suggestionซะเจซชันข้อเสนอแนะ
Referencesเรฟเออะเร็นซเอกสารอ้างอิง
Academic Paperแอคะเดมอิค เพเพอะบทความวิชาการ
Articleอาร์ทิเคิลบทความ
Research Paperริเซิช เพเพอะบทความวิจัย
Mind Mappingไมนด แม็พพิงผังความคิด
Chartชาทแผนภูมิ
Diagramไดอักแรมแผนภาพ
Summarizingซัมมะไรสสิงสรุปความ
Paraphrasingแพรัฟเรสสิงการถอดความ
Messageเมซซิจสาร
Readerรีดเออะผู้อ่าน
Research Questionริเซิช คเวซชันคำถามในงานวิจัย
Themeธีมแก่นเรื่อง
Acknowledgementแอ็คนอลอิจเม็นทยอมรับ รับรอง
Appendicesแอ็พเพนดิซีสภาคผนวก
Journalเจอแน็ลวารสาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล ด้านอื่น ๆ

 
 

สนใจติดต่อแปลงานกับเรา

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการรับแปลเปเปอร์โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของการแปลเปเปอร์โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐาน และประสบการณ์ในการแปลมาอย่างยาวนาน พร้อมมีบริการตรวจแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก่อนส่งวิจัยตีพิมพ์ รับประกันความพึงพอใจในทุกรายละเอียดของงานแปล 

 

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

หากมีคำศัพท์ไหนที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความต้องการให้เพิ่มคำศัพท์ไหนเข้าไป สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ หรือตามช่องทางการติดต่อดังนี้

 
 

บริการแนะนำ

เพียงแค่คำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น ไม่สามารถนำไปแปลเปเปอร์ หรือวิจัยทั้งเล่มได้อย่างแน่นอน ดังนั้นหากต้องการให้งานแปลเปเปอร์ วิจัย มีความถูกต้อง และถูกหลักไวยากรณ์ แนะนำใช้บริการรับแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษกับนักแปลมืออาชีพ สำหรับ pawano ของเรามีบริการที่น่าสนใจมาแนะนำดังนี้

 
 

สรุปคำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ในการแปลเปเปอร์ ภาษาอังกฤษ ที่ได้ล่าวมาในบทความนี้ ถือเป็นคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับการทำเปเปอร์วิจัยเลยก็ว่าได้ ในส่วนของคำศัพท์เฉพาะในงานวิจัยหรือเปเปอร์นั้น ต้องมีการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละสาขาอีกที เพราะฉนั้นหากต้องการแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษเป็นไทย เพื่อนำไปต่อยอดในด้านการทำวิจัย ขอแนะนำให้ใช้บริการแปลภาษากับนักแปลที่มีความรู้ในสาขานั้นๆจะดีกว่า เพื่อความถูกต้องของเนื้อหาในงานเปเปอร์นั้นเอง

 

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ