คำศัพท์วัน และเดือน ต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

คำศัพท์วัน และเดือน ต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่เก่งในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็นการเข้าใจวัฒนธรรมและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน วันต่างๆ ในภาษาอังกฤษจึงมีความหมายและบทบาทที่สำคัญอย่างมาก มาเรียนรู้เกี่ยวกับวันต่างๆ ในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

คำศัพท์เกี่ยวกับวัน ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

Monday(มันเด)วันจันทร์
Tuesday(ทิวซเด)วันอังคาร
Wednesday(เวนซเด)วันพุธ
Thursday(เธิซเด)วันพฤหัสบดี
Friday(ไฟรเด)วันศุกร์
Saturday(แซทเทอะเด)วันเสาร์
Sunday(ซันเด)วันอาทิตย์

วัน ภาษาอังกฤษ

หลังจากที่เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันต่างๆ ทั้ง 7 วันแล้ว ก็ยังมีเดือนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษที่น่ารู้อีก 12 เดือน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

คำศัพท์เกี่ยวกับเดือน ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

January
(แจนยูอะรี)เดือนมกราคม
February
(เฟบรูอะรี)เดือนกุมภาพันธ์
March
(มาช)เดือนมีนาคม
April
(เอพริล)เดือนเมษายน
May
(เม)เดือนพฤษภาคม
June
(จูน)เดือนมิถุนายน
July
(จูไล)เดือนกรกฎาคม
August
(ออกัส)เดือนสิงหาคม
September
(เซพเทมเบอะ)เดือนกันยายน
October
(ออคโทเบอะ)เดือนตุลาคม
November
(โนเวมเบอะ)เดือนพฤศจิกายน
December
(ดีเซมเบอะ)เดือนธันวาคม

เดือน ภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ เดือน ภาษาอังกฤษ

สรุป

การเรียนรู้เกี่ยวกับวันต่างๆ ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละวัน และยังเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนรู้ อยากเก่งภาษาอังกฤษ หมั่นฝึกท่องคำศัพท์เกี่ยวกับวัน และเดือน ภาษาอังกฤษ ในทุก ๆ วันนะคะ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ