คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เขียนหรือออกเสียงคล้ายกัน(คำพ้องเสียง)

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เขียนหรือออกเสียงคล้ายกัน(คำพ้องเสียง)

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เขียนและออกเสียงคล้ายกัน

คำพ้อง คือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกัน มีทั้งคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงและบ่อยครั้งที่เราอาจจะได้ยินการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ

มีเสียงที่เปล่งออกมาเหมือนหรือคล้ายกัน แต่ความหมายนั้นใช้ต่างกัน วันนี้ได้รวมคำศัพท์เหล่านี้มาให้อ่านกันด้วยค่ะ
ลองออกเสียงกันดูนะคะ

Dear-ที่รัก

Deer-กวาง

Bare-เผยให้เห็น, หวุดหวิด, เปลือยเปลล่า

Bear-หมี

Hear-ได้ยิน, ฟัง

Here-ที่นี่

Mail-จดหมาย, การขนส่งทางไปรษณีย์

Male-ผู้ชาย

Sweet-มีรสหวาน, น่ารัก, ของหวาน, ลูกกวาด

Suite-ห้องชุด, ชุดเฟอร์นิเจอร์

To-ไปถึง, จนถึง, ให้, เพื่อ

Too-อีกด้วย, มากเกินไป

Life-ชีวิต

Live-อาศัย (ลีฟ) , ถ่ายทอดสด (ไลฟ์)

Royal-เกี่ยวกับราชวงศ์

Loyal-จงรักภักดี

Their-ของเขาเหล่านั้น

There-ภาวะนั้น, สถานที่นั้น

Dessert-ของหวาน

Desert-ทะเลทราย

Price-ราคา

Prize-รางวัล

Of-ของ, เกี่ยวกับ

Off-ออกจาก, ลดลงจาก, หยุดงาน

Accept-ยอมรับ, ได้รับ, เห็นด้วย

Except-ยกเว้น

Principle-กฎ

Principal-ครูใหญ่

Country-ประเทศ, ชนบท

County-เขตปกครอง, มณฑล

Flour-แป้งทำอาหาร

Flower-ดอกไม้

Cereal-เมล็ดธัญพืช

Serial-สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

Personal-ส่วนตัว

Personnel-พนักงาน, ลูกจ้างบริษัท

Contact-ติดต่อ ติดต่อสื่อสาร

Contract-นิติกรรมสัญญา

Draft-เอกสารฉบับร่าง, ร่าง, ทำพิมพ์เขียว

Draught-การลาก, ดึง, ภาพร่าง

Die-ตาย, หยุดทำงาน, พินาศ

Dye-ย้อม, สีย้อม

Cite-กล่าวอ้าง, อ้างอิง

Sight-สิ่งที่มองเห็น, การมองเห็น, เห็น, เล็ง

Site-สถานที่ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, สถานที่เกิดเหตุการณ์

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ