10 วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยตัวเอง ภาษาจีน

10 วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยตัวเอง ภาษาจีน

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยตัวเอง
自我防卫粉尘PM 2.5的方法

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

1. 检查粉尘PM 2.5的数值

我们应该每天检查粉尘PM 2.5的数值,以便自己做好准备,通过使用测量粉尘PM 2.5的应用程序。
เราควรเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5ทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ด้วยแอพพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

2. 戴防尘口罩 (สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น)
每次离开家出门之前,我们都应该戴口罩以防止灰尘或是空气污染。
ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เราควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น หรือมลพิษทางอากาศทุกครั้ง

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

3. 多饮用干净的水 (ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ)
饮用大量的水将有助于清除体内毒素,使呼吸系统更加顺畅,而且还能是我们的身体保持平衡的状态。
การดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยทำให้ขับสารพิษออกจากรางกาย ทำให้ระบบทางเดินหายใจดีและโล่งขึ้น และยังทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะสมดุลอีกด้วย

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

4. 植树 (ปลูกต้นไม้)
树木有助于增加空气中的氧气,并且还能帮助过滤空气中的灰尘。
ต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยกรอง ฟอกฝุ่นควันในอากาศอีกด้วย 

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

5. 减少户外活动 (ลดทำกิจกรรมนอกบ้าน)
对于喜欢进行户外运动的人,在此期间我们必须暂时中止,因为运动可能会使我们的身体吸入大量的PM 2.5粉尘。
สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนอกบ้าน ในช่วงนี้เราก็ต้องงดไว้ก่อน เพราะการออกกำลังกายอาจจะทำให้ร่างกายของเราได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 ในปริมาณมาก

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

6. 关紧家里房间的门窗 (ทำการปิดประตู หน้าต่างบ้านให้มิดชิด)
为了防止粉尘PM 2.5进入房间,同时我们也应该始终保持房间内的清洁卫生。
เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เข้ามาในบริเวณบ้าน พร้อมกันนี้เราควรดูแลรักษาบ้านของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

7. 在房间里安装空气净化器 (ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน)
为了清除房间里的PM2.5粉尘。
เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5ภายในบ้าน 

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

8. 如果身体发生异常,应立即去看医生。 (หากเกิดความผิดปกติในร่างกาย ควรไปพบแพทย์โดยด่วน)

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

9. 充分休息,并吃够5类食物。充分休息和充足的睡眠,并吃够5类食物,可以使我们的身体健康,做好准备去抵御PM 2.5粉尘。
การนอนกลับผักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง พร้อมที่จะสู้กับฝุ่นละออง PM 2.5


วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 #1

10. 禁止在社区内吸烟和焚烧垃圾。吸烟和焚烧垃圾是造成粉尘PM 2.5值增加的原因之一。
การสูบบุหรี่และการเผาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่า PM 2.5 มีปริมาณมาก

ไม่มีใครที่จะดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวของเราเอง เราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์

javascript:void(0)

บทความ ภาษาจีน