วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ภาษาจีน

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ภาษาจีน

เชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)
การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย
เพราะติดต่อผ่านการหายใจ และการสัมผัส
ผ่านสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ
ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ

冠状病毒(Coronavirus)
这种病毒比较容易传播,
因为是通过呼吸和接触来传播的,
通过各种飞沫等分泌物,
是来自感染者体内的。

สำหรับเชื้อไวรัสชนิดนี้
เป็นไวรัสที่มีการแปลรหัสพันธุกรรม
เพื่อให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
จึงเป็นที่มาของการติดต่อ
จากสัตว์สู่คน และคนสู่คน

对于这种类型的病毒,
是带有翻译遗传密码的病毒,
是为了适应新的生命体,
因此是传播的源头,
从动物传到人类,再在人与人之间传播。

เชื้อไวรัสโคโรน่าภาษาจีน #1

อาการของโรคไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น
- มีน้ำมูก จาม
- มีไข้สูงนานเกิน 2 วัน
- มีอาการไอ เจ็บคอ คอแดง
- หายใจหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก
- มีอาการผิดปกติที่จมูก หรือโพรงจมูก และช่องคอส่วนบน

武汉新型肺炎的症状
- 流鼻涕,打喷嚏
- 发高烧超过2天
- 有咳嗽,嗓子疼,脖子发红的症状
- 呼吸急促,容易疲累,胸痛
- 在鼻子或鼻腔以及喉咙上部发生异常

เชื้อไวรัสโคโรน่าภาษาจีน #1

วิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้ทั่วไปคือ
- กินอาหารสุกเท่านั้น ไม่กินอาหารดิบ
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
- เลี่ยงสถานที่แออัด
- ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- เลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์
- งดเดินทางไปยัง พื้นที่เสี่ยงการระบาด
- อย่าใช้มือเปล่า ขยี้ตา แคะจมูก
- ล้างมือบ่อยๆ หรือ ใช้เจลแอลกอฮอลล์
- ระวังการส้มผัส น้ำมูก น้ำลาย ของผู้อื่น 

我们可以采用的一般预防方法是,
- 只吃熟食,不吃生食,
- 只吃煮熟的食物。
- 不与他人共用个人物品。
- 佩戴防护口罩。
- 避免到人群拥挤的地方去。
- 不接近咳嗽和打喷嚏的患者。
- 保证足够的休息。
- 避免与动物接触。
- 停止前往有传播风险的地区
- 不要直接用手揉搓眼睛和鼻子
- 经常洗手或使用酒精消毒啫喱
- 小心不要接触到其他人的鼻涕和唾液

จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่ง
在一定程度上可以预防这种疾病的传播,บทความ ภาษาจีน