การเขียนอีเมล จดหมาย โน๊ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 5

การเขียนอีเมล จดหมาย โน๊ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 5

การเขียนอีเมลล์ จดหมาย โน๊ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 5

7.จดหมายราชการ [ 公务信 gōngwù xìn (กง วู่ ซิ่น) ]

มีลักษณะเหมือนกับจดหมาย แต่เป็นจดหมายที่เขียนถึงคน หรือสถานที่ทำการต่างๆ หรือจะเรียกง่ายๆว่าเขียนถึงคนแปลกหน้า เพราะไม่ใช่จดหมายที่จะเขียนได้บ่อยนัก จึงไม่มีคำทักทาย หรือคำลงท้ายมากนัก 

ส่วนมากจะเห็นในลักษณะการเกิดข้อผิดพลาดในการส่งสินค้า ซึ่งทำให้เราต้องยื่นหนังสือเพื่อขอให้อีกฝ่ายตรวจสอบ หรือขอให้ส่งสินค้าให้เร็วขึ้น อีกกรณีหนึ่งการเขียนจดหมายเพื่อขอเลื่อน หรือแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมงาน หรืออื่นๆที่ได้สมัครไปแล้วได้ 

ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีของการที่เราส่งพัสดุไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างแดน แต่เพื่อนยังไม่ได้รับพัสดุนั้น ผู้ส่งอย่างเราจึงต้องส่งจดหมายไปเพื่อให้ไปรษณีย์ตรวจสอบให้ (แต่ทุกวันนี้โทรแค่กริ๊งเดียวก็คงจะเรียบร้อยแล้ว 555 ) แต่ก่อนอื่นเราไปดูสิ่งที่ต้องเขียนลงไปในจดหมายราชการนี้ว่ามีอะไรบ้าง

-เขียนถึงใคร ชื่อบุคคลหรือสถานที่ (แต่ถ้าไม่รู้ชื่อให้เขียนเป็นชื่อสถานที่แทนนะคะ)

-คำทักทาย (หากเป็นชื่อสถานที่ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ถ้าเป็นชื่อของบุคคลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ)

-เนื้อหา (ต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการบอกเรื่องอะไร)

-คำลงท้ายมักใช้ “此致敬礼” เท่านั้น

-ลงชื่อผู้ยื่นจดหมาย

-วันที่เขียน


ตัวอย่าง


孔径邮局 :

        在2015年10月10日(星期六)我去孔径邮局给中国朋友寄了一本书,但是昨天她割我发电子邮件,她还没收到那本书。你看到了没有?那本书书名是《美丽的泰国》。

        如果你找到了,请您寄给她。

        姓名 :张丽丽

        地址 :浙江省杭州市下沙红济开发区上沙路200号

        邮政编码 :310018

        但是,如果你找不到,也请你告诉我。

        请你尽快给你答复。

                此致

敬礼

黄微微

2015年10月17日

 

8.ยื่นหนังสือ หรือยื่นคำร้อง [ 申请书 shēnqǐng shū (เซิน ฉิ่ง ชู) ]

การยื่นหนังสือ หรือยื่นคำร้องมีหลากหลายกรณีมากเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น การยื่นเพื่อสมัครเข้าเรียน ยื่นหนังสือขอทุนการศึกษา ยื่นหนังสือเข้าหอพักของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ยื่นเรื่องขอวีซ่า ยื่นหนังสือขอยืดระยะเวลาในการเรียน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเขียน ดังนี้

-ขึ้นหัวกระดาษด้วย “申请书”

-ผู้รับ หรือสถานที่รับหนังสือ

-เขียนเรื่องที่ต้องการแจ้งให้ชัดเจน

-หากเป็นการขอวีซ่า ให้ลงระยะเวลา(เส้นตาย)ที่กำหนดให้ชัดเจน (ต้องแนบเอกสารเตือนด้วย)

-เขียนที่อยู่ หรือช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน (บางกรณีก็ให้เขียนแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง)


ตัวอย่าง ยื่นหนังสือขอย้ายเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย


申请书

宿舍管理处 :

        下个星期(2015年11月7日)我准备退宿了。我已经在这里住了一年半,但是我有些问题。

          问题是房间的旁边有很多噪音,而且这个宿舍里我的大学有一点远,我也希望有一个同屋,所以我打算搬到大学附近跟朋友去住。

          我的学生证和退宿需要的合同附后。

          请您联系我。

我的房间:

          名姓:黄微微

          房间:2106号

          电话:08324199xx

          非常感谢。

                   此致

敬礼

黄微微

                                                                                                                                           20151031

บทความ ภาษาจีน