การเขียนอีเมล จดหมาย โน้ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 2

การเขียนอีเมล จดหมาย โน้ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 2

การเขียนอีเมลล์ จดหมาย โน้ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 2

4. การเขียนจดหมาย [ 信件 xìnjiàn (ซิ่น เจี้ยน) ]

    การเขียนจดหมายในภาษาจีนจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับการเขียนจดหมายภาษาไทยตามที่เคยเรียนกันมาในสมัยประถมนะคะ(ไม่แน่ใจว่าในหลักสูตรวิชาภาษาไทยทุกวันนี้จะยังมีสอนอยู่ไหม) ผู้เขียนจึงจัดประเภทของการเขียนจดหมายตามแบบของไทย ซึ่งจะมีจดหมายทั่วไป จดหมายลาป่วย และจดหมายลากิจนะคะ ดังนี้

4.1 ทั่วไป (การบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ)

-คนที่เขียนถึง 亲爱的…………. (ถ้าเป็นเพื่อนหรือคนสนิทให้เขียนชื่อเล่น ถ้าไม่สนิทหรืออาวุโสกว่าใส่ชื่อ-นามสกุล)

-ทักทายด้วย 你好!、您好!

-ส่วนของเนื้อหา ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนเองว่าต้องการจะพูดถึงเรื่องราวจำนวนกี่เรื่อง และให้แบ่งแต่ละเรื่องนั้นเป็นแต่ละย่อหน้าลงไป 

-หากเป็นจดหมายให้คนในครอบครัวแล้ว มักจะใส่คำอวยพรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย

ตัวอย่างคำอวยพร ดังนี้

อวยพรให้ผู้อาวุโสกว่า

敬祝安好!jìng zhù ān hǎo (จิ้ง จู้ อาน ห่าว) ขออวยพรให้สุขสวัสดิ์

敬祝健康!jìng zhù jiànkāng (จิ้ง จู้ เจี้ยน คัง)ขอให้สุขภาพ/ร่างกายแข็งแรง

敬祝近安!jìng zhù jìn ān (จิ้ง จู้ จิ้น อาน)ขอให้สุขสันต์

敬祝全家安好!jìng zhù quánjiā ān hǎo (จิ้ง จู้ ฉวน เจีย อาน ห่าว)ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัว

恭贺新禧!gōnghè xīnxǐ (กง เหอ ซิน สี่)สวัสดีปีใหม่


อวยพรให้ช่วงวัยเดียวกัน

此致敬礼!cǐzhì jìnglǐ (ฉื่อ จื้อ จิ้ง หลี่)ด้วยความเคารพ

祝你工作顺利!zhù nǐ gōngzuò shùnlì(จู้ หนี่ กง จั้ว ซุ่น ลี่)ขอให้การงานราบรื่น

祝你进步!zhù nǐ jìnbù (จู้ หนี่ จิ้น ปู้)ขอให้มีความก้าวหน้า

祝你安好!zhù nǐ ān hǎo (จู้ หนี่ อาน ห่าว)ขอให้สุขสันต์

祝你健康!zhù nǐ jiànkāng (จู้ หนี่ เจี้ยน คัง)ขอให้สุขภาพแข็งแรง

祝你愉快!zhù nǐ yúkuài (จู้ หนี่ หยู ไคว่)ขอให้มีความสุข


อวยพรให้คนอายุน้อยกว่า

望努力学习!wàng nǔlì xuéxí (ว่าง หนู่ ลี่ เสวีย สี) หวังว่าจะขยันเรียนนะ

保重身体!bǎozhòng shēntǐ (เป่า จ้ง เซิน ถี่)รักษาสุขภาพนะ

-ลงชื่อไว้ที่มุมล่างขวา หากเป็นจดหมายถึงพ่อแม่ จะใส่เป็นชื่อเล่น แต่ถ้าหากเป็นจดหมายให้คนสนิทอื่นๆ ต้องลงชื่อเต็ม

-ลงวันที่ไว้บรรทัดต่อจากชื่อ


ตัวอย่าง

亲爱的丽丽:

        你好!

        好久不见,你怎么样? 听说你在浙江一个月左右了。在那里好不好?学习难不难?你的家人呢,他们怎么样?

        Xxxxxxxxxx

        Xxxxxxxxxx

        虽然天气舒服,你别忘了锻炼身体呢!真的很想你,我的好朋友。努力学习噢!加油!加油!

        祝你健康和愉快!

微微(Smyl.B)

2016年10月7日
บทความ ภาษาจีน