การเขียนอีเมล จดหมาย โน้ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 3

การเขียนอีเมล จดหมาย โน้ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 3

การเขียนอีเมลล์ จดหมาย โน้ตย่อ และการ์ดเชิญ ตอนที่ 3

4.2 จดหมายลา

4.2.1 ลาป่วย

-ขึ้นหัวกระดาษด้วย “请假条”หรือ “请假”ไว้กลางกระดาษ

-คุณครู หัวหน้า หรือบุคคลที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (เขียนเว้นจากหัวกระดาษ 1 บรรทัด)

-สาเหตุที่ต้องลา (ใส่รายละเอียดอาการป่วย อาจจะเขียนวันและเวลาที่ต้องการลาด้วยก็ได้)

ตัวอย่างคำศัพท์อาการป่วย (บางส่วน)

头晕tóuyūn (โถว ยวิน) เวียนหัว

牙疼yá téng (หยา เถิง) ปวดฟัน

拉肚子lādùzi (ลา ตู้ จึ) ท้องเสีย

胃疼wèi téng (เว่ย เถิง) โรคกระเพาะ

咳嗽ké sou (เขอ โซว) ไอ

痛经/经痛tòngjīng/jīngtòng (ถ้ง จิง / จิง ถ้ง) ปวดท้องประจำเดือน

-ลงชื่อมุมขวามือ

-ลงวันที่เขียนจดหมาย (ใต้ชื่อ)


ตัวอย่าง

请假条

 

赵老师:

        昨天(星期天610)下午4,我跟同学一起踢足球。我不小心,扭了脚。所以今天我不能去上体育课了,特向您请假一天。

        此致

敬礼!

黄微微

2010年6月11日

 

4.2.2 ลากิจ

-ขึ้นหัวกระดาษด้วย “事假条”ไว้กลางกระดาษ

-คุณครู หัวหน้า หรือบุคคลที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (เขียนเว้นจากหัวกระดาษ 1 บรรทัด)

-สาเหตุที่ต้องลา (ใส่รายละเอียดอาการป่วย อาจจะเขียนวันและเวลาที่ต้องการลาด้วยก็ได้)

-ลงชื่อมุมขวามือ

-ลงวันที่เขียนจดหมาย (ใต้ชื่อ)


ตัวอย่าง

事假条

 

赵老师:

        我是您的留学生。因为我的家有事,所以必须回国,也不能去上课了,特向您请假一个星期。

        此致

敬礼!

黄微微

2015年8月10日

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : การจ่าหน้าซองจดหมาย หรือพัสดุ ในส่วนของที่อยู่ สามารถเขียนได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะ

การจ่าซองจดหมาย หรือพัสดุ

-รหัสไปรษณีย์ของผู้รับมุมบนซ้าย (สำคัญ)

-ที่อยู่ผู้รับ

-ชื่อผู้รับ (มักจะมีคำว่า “收” (shōu โซว รับ) ต่อท้ายชื่อ)

-ที่อยู่ผู้ส่ง (ใส่ชื่อผู้ส่งต่อท้ายก็ได้ และตามด้วย “发”( fā ฟา ส่ง) หรือ “ 寄”( jì จี้ ส่ง))

-รหัสไปรษณีย์ผู้ส่งมุมล่างขวา (สำคัญ)


*** ที่อยู่ผู้รับ และผู้ส่งเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นมานะคะ

***** หากไม่รู้ที่อยู่เป็นภาษาจีน สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ

 

บทความ ภาษาจีน