รวมคำศัพท์การเลือกตั้งในภาษาจีน

รวมคำศัพท์การเลือกตั้งในภาษาจีน

รวมคำศัพท์ในการเลือกตั้งภาษาจีน

การจะได้มาซึ่งผู้นำนั้น เราต้องมีการโหวตหรือการเลือกตั้ง และหลายๆประเทศก็จะใช้วิธีนี้เพื่อเลือกผู้นำเข้ามาบริหารประเทศค่ะสำหรับวันนี้แอดมินได้รวบรวมคำที่ใช้ในการเลือกตั้งภาษาจีนมาฝากกันค่ะ


เสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่= 多数票决、多数投票

บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง= 选举投票登记证

หีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง= 投票箱

ฐานเสียง= 选票统计

คณะกรรมการการตรวจคะแนน= 选举唱票委员会

คณะรัฐมนตรี= 内阁

รณรงค์หาเสียง= 竞选活动

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง= 候选人

การหาเสียง= 拉票

หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง= 投票选举

ลงมติไม่ไว้วางใจ= 不信任决议

รัฐธรรมนูญ= 宪法

เขตเลือกตั้ง, ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง= 选区、选民

จรรยาบรรณ= 品德

การเลือกตั้ง= 选举

คณะกรรมการเลือกตั้ง= 选举委员会

กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง= 政党拉票活动

การโกงการเลือกตั้ง= 舞弊选举

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง= 选民

ผู้ที่มีคะแนนนำ= 选票最高者

ซื่อสัตย์สุจริต= 公正廉洁

การเสนอร่างกฎหมาย= 提出立法草案

การเสียสิทธิเลือกตั้ง= 失去选举权

นโยบาย= 政策

คะแนนเสียงข้างมาก= 多数票决

พรรคฝ่ายค้าน= 反对党

ผลการเลือกตั้ง= 选举结果

พรรคการเมือง= 政党

หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง= 选举记票单位

ประชานิยม= 民粹主义

การชุมนุม, ประชุม= 民众集会

ประชามติ การลงประชามติ= 全民公投表决

คู่แข่ง= 竞争对手

ในชนบท= 农村

จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน= 选民人数

ในเมือง= 城市

พรรคที่เป็นรอง= 次级政党

ถอนตัว= 退出

หาเสียง, ขอคะแนน= 拉票、拉票

การเลือกตั้ง= 选举

นายกรัฐมนตรี= 总理

รัฐบาล = 政府

รัฐธรรมนูญ= 宪法

ระบอบประชาธิปไตย = 民主

การปราศรัยหาเสียง = 竞选演讲

แคนดิเดต = 候选人

ดีเบต = 辩论

พรรคการเมือง= 政党

ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง = 选民

ผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้ง= 使用选举权选民

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร= 选举众议院议员

ระบบบัญชีรายชื่อ  = 名单系统

ระบบแบ่งเขต = 分区系统

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง = 选举候选人名单

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร = 众议院议员

สมาชิกวุฒิสภา = 参议员

คะแนนเสียงของประชาชน = 民众投票

ประชามติ = 公投

นโยบาย= 政策

ฝ่ายค้าน = 反对派

ทุจริต= 腐败

ทุจริตการเลือกตั้ง= 选举舞弊เป็นยังไงกันบ้างค่ะหากเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาที่แปลภาษาจีน
 โดนเจ้าของภาษา สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ 093-397-4214 ไลน์ไอดี @pawano หรืออีเมล
 [email protected] ค่ะ


บทความ ภาษาจีน