รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน

รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน

รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาจีนมากกว่า 20 คำ พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทย เพื่อให้ได้ฝึกทักษะด้านการพูด และนำไปใช้สื่อสารได้จริง 

 คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

โรงเรียน

学校

เสียเซี่ยว

เสาธง

旗杆

ฉีกาน

เก้าอี้

椅子

ยีจือ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

รถโรงเรียน

校车

เซี่ยวเชอ

ดินสอ

铅笔

เชียนปี่

ปากกา

ปี่

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

ครู

老师

เหล่าซือ

ยางลบ

橡皮擦

เซี่ยงผีชา

ไม้บรรทัด

尺子

สื่อเจอ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

นักเรียน

学生

เสียเซิง

สมุดบันทึก

笔记本

ปี่จี้เปิ่น

สนามฟุตบอล

足球场

จู๋ฉิวฉั่ง

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

ห้องเรียน

教室

เจี้ยวซื่อ

โรงอาหาร

食堂

สือถาง

อาคารเรียน

教学楼

เจี้ยวเจียเหลา

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

ตารางเรียน

课程表

เค่อ เฉิง เปี่ยว

กระดานลื่น

滑梯

หัวตี

กระดานดำ

黑板

เฮยป่าน

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

เข้าเรียน

上课

ซ่างเค่อ

แปรงลบกระดานดำ

黑板檫

เฮยป่านชา

กล่องใส่ดินสอ

铅笔盒

เชียนปี่เหอ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

เลิกเรียน

下课

เซี่ยเค่อ

กระดาษ

จื่อ

สหกรณ์

合作社

เหอจั้วเช่อ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

กระเป๋านักเรียน

书包

ชูเปา

ห้องครูใหญ่

校长室

เซี่ยวจ่างจื่อ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

การบ้าน

作业

จั้วเย่

ห้องประชุม

会议室

ฮุ่ยอี้จื่อ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

หนังสือเรียน

教科书

เจี้ยวเคอชู

ห้องสมุด

图书馆

ทู๋ชูกว่าน

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

ชั้นประถม

小学

เสี่ยวเสีย

สนามเด็กเล่น

儿童游乐场

เอ๋อร์ถงโหยวเล่อฉั่ง

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

ชั้นมัธยมต้น

初中

ชูจง

คำศัพท์โรงเรียนภาษาจีน #1

ชั้นมัธยมปลาย

高中

เกาจง


บทความ ภาษาจีน