รับแปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม

รับแปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ผู้นำด้านการ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม ทางออนไลน์

หากต้องการ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม ให้มีความถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย สื่อสารออกมาได้ถูกต้อง ขอแนะนำบริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เพราะเป็นบริษัทที่ให้บริการแปลภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆอีกมากมาย


ความสำคัญของบริการแปลข้อบังคับภาษาเวียดนาม

ความสำคัญของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเป็นตัวกำหนดสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน พร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้ง ฉนั้นแล้วการ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม จึงถือว่ามีความจำเป็น เพราะจะช่วยลดความขัดแย้งและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยดี สำหรับ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลงานเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนามมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยทำการแปลคู่ภาษาดังต่อไปนี้

แปลข้อบังคับภาษาเวียดนามตามคู่ภาษาต่อไปนี้

แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม

เนื้อหาหลักที่ต้องแปลข้อบังคับภาษาเวียดนาม

สำหรับเนื้อหาหลักๆในการแปลกฎระเบียนข้อบังคับการทำงานบริษัทมีดังนี้

 • วัน เวลาในการทำงานปกติ และเวลาพัก
 • วันหยุดงานและหลักเกณฑ์ของการหยุด
 • หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดหรือ การทำโอที (OT)
 • วันและเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน
 • วันลาและหลักเกณฑ์ของการลา
 • วินัยและบทลงโทษทางวินัยการร้องทุกข์
 • ค่าจ้าง การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
 • อื่นๆ

แปลข้อบังคับภาษาเวียดนามกับเราดีอย่างไร

 • ราคาที่สมเหตุสมผลตามเนื้อหางานและปริมาณงานที่แปล
 • งานแปลผ่านการแปลจากนักแปลเจ้าของภาษาและผ่านการตรวจจากผ่านตรวจสอบคุณภาพ
 • มีการจัดแบบฟอร์มตามต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นตาราง กราฟ รูปภาพ และอื่นๆ
 • ส่งงานแปลตามเวลาที่กำหนด ไม่มีการเทงานหรือทิ้งงาน
 • แก้ไขงานแปลฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เว้นแต่มีการเพิ่มเนื้อหา) ระยะเวลานาน 6 เดือน
 • ข้อมูลลูกค้าถือเป็นความลับ มีการลบข้อมูลลูกค้าทุก 6 เดือน
 • มีเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามงานแปลอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ
 • งานแปลสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้
 • ให้บริการแปลทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. 

รับแปลไฟล์หลากหลายรูปแบบดังนี้

 • ไฟล์ wort
 • ไฟล์ pdf
 • ไฟล์ รูปภาพ
 • ไฟล์ excel
 • ไฟล์ PowerPoint
 • และอื่นๆ

รับแปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม

ติดต่อแปลข้อบังคับภาษาเวียดนาม

ช่องทางการติดต่อ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม แบบออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

ส่งประเมินราคาแปลได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น พร้อมให้บริการ

สรุปแปลข้อบังคับภาษาเวียดนาม

หากต้องการนักแปลภาษาเวียดนามมืออาชีพด้านการ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม ต้องที่ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น เพราะมีนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาทำการ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม ที่มีประสบการณ์ในด้านการแปลมาแล้วกว่า 10 ปี และแน่นอนว่าการที่ได้รับการแปลภาษาจากเจ้าของภาษาจะมีความถูกต้องมากกว่า นอกจากนี้ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ยังมีการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมจัดแบบฟอร์มเอกสารให้ตามต้นฉบับ สามารถนำไปใช้งานได้ทันที 

ใช้บริการ แปลข้อบังคับ ภาษาเวียดนาม กับเรา ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น รับประกันงานแปลคุณภาพอย่างแน่นอน

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาเวียดนาม