บริการแปลใบเกิด เอกสารราชการ ภาษาเวียดนาม

บริการแปลใบเกิด เอกสารราชการ ภาษาเวียดนาม

รับแปลใบเกิดเวียดนาม พร้อมประทับตรารับรองการแปลจากบริษัทแปล ทางออนไลน์

บจก. ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น เป็นบริษัทที่ให้บริการแปลภาษามาอย่างยาวนาน นอกจากภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษแล้ว ยังให้บริการแปลภาษาเวียดนามโดยเฉพาะเอกสารราชการ เช่น รับแปลใบเกิดเวียดนามรับแปลหนังสือเดินทาง (passport) รับแปลบัตรประจำตัว หรือเอกสารที่ต้องใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ความสำคัญในการแปลเอกสารราชการ

เพราะเอกสารราชการเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ การแปลเอกสารราชการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้นักแปลที่มีความรู้ในการแปล เพื่อให้งานแปลนั้นมีความถูกต้อง เช่นเดียวกับการ แปลใบเกิดเวียดนาม ที่ต้องได้รับการแปลจากนักแปลเฉพาะทาง เพราะเราให้ความสำคัญกับงานแปลดังนี้

 • คำแปลต้องครบถ้วนตามต้นฉบับ
 • ความหมายต้องถูกต้องตามต้นฉบับ
 • ต้องมีการจัดแบบฟอร์มให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด
 • เอกสารแปลต้องมีการรับรองคำแปลจากบริษัท
 • เอกสารแปลต้องนำไปใช้ได้จริง

สำหรับคู่ภาษาที่ทางบริษัทสามารถรับแปลได้มีดังนี้

แปลใบเกิดเวียดนาม

เอกสารที่รับแปลภาษาเวียดนาม

นอกจากให้บริการ รับแปลใบเกิดภาษาเวียดนาม แล้วยังให้บริการแปลเอกสารราชการภาษาเวียดนามอื่นๆด้วยเช่นกันคือ

 • รับแปลพาสปอร์ตภาษาเวียดนาม
 • รับแปลหนังสือรับรองโสดภาษาเวียดนาม
 • รับแปลสำมะโนครัวภาษาเวียดนาม
 • รับแปลใบอนุญาตประกอบธุรกิจภาษาเวียดนาม
 • รับแปลบัตรภาษาเวียดนาม
 • รับแปลใบแต่งงานภาษาเวียดนาม
 • เอกสารราชการอื่นๆ

นักแปลเอกสารราชการของเราคือใคร

สำหรับนักแปลที่ทำการแปลใบเกิดภาษาเวียดนามคือนักแปลเจ้าของภาษาเวียดนาม ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านภาษาเวียดนาม และภาษาไทยเป็นอย่างดี พร้อมมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการแปลภาษามาแล้วกว่า 10 ปี มีการศึกษาหาความรู้ด้านการแปลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนักแปลที่มีความรู้แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานแปลก่อนส่งมอบงานอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับงานแปลที่ถูกต้องและนำไปใช้งานต่อได้จริง

ใช้บริการแปลใบเกิดภาษาเวียดนามกับเราดีอย่างไร

 • แปลจากนักแปลจริง ไม่ใช้เครื่องมือในการแปล
 • มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานแปลทุกครั้งก่อนส่งมอบงาน
 • ส่งงานแปลตามเวลาที่กำหนด เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามงานแปลให้ตลอด
 • แจ้งแก้ไขงานแปลได้ฟรี ไม่จำกัดครั้ง ภายใน 6 เดือน
 • มีการจัดแบบฟอร์มให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด เพื่อใช้กับหน่วยงานราชการ
 • มีนโยบานรักษาความลับและลบข้อมูล อ่านต่อ

ติดต่อแปลใบเกิดเวียดนาม

ช่องทางในการติดต่อหรือช่องทางในการส่งประเมินราคาแปลใบเกิดภาษาเวียดนาม

 • อีเมล [email protected]
 • โทร. 093 397 4214
 • ไลน์ ไอดี @pawano

เปิดให้บริการทุกวัน สามารถส่งไฟล์ประเมินราคาได้ตลอด 24 ชม. หากส่งเข้ามาช่วงเวลากลางคืน จะมีการแจ้งราคากลับในช่วงเช้าในวันถัดไป

สรุปบริการรับแปลใบเกิดภาษาเวียดนาม

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ของเราเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการ รับแปลใบเกิดภาษาเวียดนาม เป็นอย่างมาก จึงได้ทำการสรรหาพร้อมคัดเลือกนักแปลที่มีประสบการณ์ในการแปล นักแปลที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการแปล ไม่ว่าจะเป็นนักแปลเจ้าของภาษาเวียดนาม ที่พร้อมและยินดีแปลเอกสารราชการให้ได้ในทันทีนั้นเอง นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามงานแปลอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแปล เรื่องการดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการแปลได้เลย และที่สำคัญราคาแปลอยู่ที่หลักร้อย แต่ได้รับงานแปลที่คุ้มค่า ขอรับรองว่า จะได้รับงานแปลตามเวลาที่กำหนด ได้รับงานแปลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องเดินทางไปที่บริษัทแปลหรือศูนย์แปลภาษาแต่อย่างใด เพียงสั่งงานแปลผ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ อีเมล ก็สามารถรอรับเอกสารแปลที่บ้านได้เลยทันที

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาเวียดนาม