วัน เดือน ภาษาเวียดนาม

วัน เดือน ภาษาเวียดนาม

รวมคำแปลวัน เดือน ภาษาเวียดนาม
ใช้วันภาษาเวียดนามให้ถูกต้อง พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทย
วันภาษาเวียดนาม พร้อมคำอ่านภาษาไทย

วันภาษาไทย

คำอ่าน

วันภาษาเวียดนาม

วันจันทร์

ถือ ฮาย

Thứ hai

วันอังคาร

ถือ บา

Thứ ba

วันพุธ

ถือ ตือ

Thứ tư

วันพฤหัสบดี

ถือ นัม

Thứ năm

วันศุกร์

ถือ เสา

Thứ sáu

วันเสาร์

ถือ ไบ๋

Thứ bảy

วันอาทิตย์

จุ๋ เหยิด

Chủ nhật

12 เดือนภาษาเวียดนามเขียนและอ่านอย่างไร ไปดูกันเลย
เดือนภาษาเวียดนาม พร้อมคำอ่านภาษาไทย (อ่านเกร็ดความรู้เพิ่มเติม)

เดือนภาษาไทย

คำอ่าน

เดือนภาษาเวียดนาม

มกราคม

ถาง โหมด

Tháng một

กุมภาพันธ์

ถาง ฮาย

Tháng hai

มีนาคม

ถาง บา

Tháng ba

เมษายน

ถาง โบ๋น

Tháng bốn

พฤษภาคม

ถาง นัม

Tháng năm

มิถุนายน

ถาง เสา

Tháng sáu

กรกฎาคม

ถาง ไบ๋

Tháng bảy

สิงหาคม

ถาง ต๋าม

Tháng tám

กันยายน

ถาง จิ๋น

Tháng chín

ตุลาคม

ถาง เหมื่อย

Tháng mười

พฤศจิกายน

ถาง เหมื่อ โหมด

Tháng mười một

ธันวาคม

ถาง เหมื่อย ฮาย

Tháng mười hai

บทความ ภาษาเวียดนาม