การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษากัมพูชา ตอนที่ 2

การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษากัมพูชา ตอนที่ 2

การอ่านภาษาเขมรไม่เน้นเรื่องเสียงสูง เสียงต่ำ หรือเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับภาษาไทย ผู้อ่านสามารถอ่านออกเสียงให้พอเข้าใจ ฟังออก เช่นคำว่า ខែ สามารถอ่านว่า แข หรือ แค หรือใส่วรรณยุกต์ด้วย เป็น แข่ แข้ แค่ แค้ ก็ได้ไม่ผิด และต่อด้วยชื่อเดือน ซึ่งคล้ายๆ กันกับภาษาไทยมาก

เดือนภาษาไทย
คำแปลภาษาเขมร (กัมพูชา)
คำอ่านภาษาไทย(เพื่อใช้ในการออกเสียง)
เดือนมกราคม
ខែមករា
แข มะกะรา
เดือนกุมภาพันธ์
ខែកុម្ភៈ
แข กม เพียะ
เดือนมีนาคม
ខែមីនា
แข มี เนีย
เดือนเมษายน
ខែមេសា
แข เมษา
เดือนพฤษภาคม
ខែឧសភា
แข อุสะเพีย
เดือนมิถุนายน
ខែមិថុនា
แข มิ โถะ นา
เดือนกรกฎาคม
ខែកក្ដដា
แข กะกะดา
เดือนสิงหาคม
ខែសីហា
แข เส็ย หา
เดือนกันยายน
ខែកញ្ញា
แข กัญญา
เดือนตุลาคม
ខែតុលា
แข โตะลา
เดือนพฤศจิกายน
ខែវិច្ឆិកា
แข วิ แฉะ กา
เดือนธันวาคม
ខែធ្នូ
แข ทนู

คำเหล่านี้เป็นสำคัญสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ต่างจากคำเกี่ยวกับวัน โดยผู้ใช้สามารถนำไปเรียงเป็นประโยคเพื่อสื่อสารกันได้อย่างง่าย โดยนำชื่อเดือนแต่ละเดือนมาเรียงกันตามที่ต้องการ หรือเลือกเดือนใดเดือนหนึ่งมาใช้ และอ่านออกเสียงตามแต่ละคำโดยไม่เน้นเสียงสูง หรือต่ำ หรือเสียงวรรณยุกต์

บทความ ภาษากัมพูชา