วิธีทำกระทงใบตองภาษาญี่ปุ่น

วิธีทำกระทงใบตองภาษาญี่ปุ่น

วิธีทำกระทงใบตองภาษาญี่ปุ่น

パンダナス葉灯籠
กระทงใบตอง
必要な具材は以下の通りです。
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ
1. パンダナス葉
ใบตอง
ใบตองภาษาญี่ปุ่น
*ターナー種の葉が良く用いられています。理由は密着性が良く、緑色が均等で頑丈でヒビ割れや破れにくいです。
*นิยมใช้ใบตองตานี เพราะมีความเหนียวสีเขียวสวยสม่ำเสมอ ไม่เปราะไม่ฉีกขาดง่ายและทนทาน
2. バナナの木
ต้นกล้วย
ต้นกล้วยภาษาญี่ปุ่น
3. 留めピン及び爪楊枝
เข็มหมุดหรือ ไม้จิ้มฟัน
เข็มหมุดภาษาญี่ปุ่น
4. 線香
ธูป
ธูปภาษาญี่ปุ่น
5. 蝋燭
เทียน
เทียนภาษาญี่ปุ่น
6. 花。例えば、欄、マリゴールド
ดอกไม้เช่น กล้วยไม้ ดาวเรือง
ดอกไม้ภาษาญี่ปุ่น
7. コイン
เหรียญ

灯籠作り方の手順
ขั้นตอนการทำกระทง

1. 灯籠の台座を作るためにバナナの木を切ります。
ตัดต้นกล้วยเพื่อทำฐานกระทง
2. 乾いている雑巾でパンダナス葉を横方向に拭き取ります。
เช็ดทำความสะอาดใบตองด้วยผ้าแห้งไปตามขวาง
3. パンダナス葉を柔らかくするために乾かします。
ผึ่งใบตองให้อ่อนตัวลง
4. パンダナス葉の枝の部分を切り取ります。
ตัดส่วนก้านใบตองออก
5. パンダナス葉を幅約1.5インチ、長さ約6インチ切り取ります。
ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
6. 図の通りにパンダナス葉の両側を2回真中まで折りたたみます。(1葉当たり3折)
พับใบตอง 2 ทบ ทั้ง 2 ด้านจนมาบรรจบที่กึ่งกลางดังรูป (พับจำนวน 3 กลีบ ต่อ 1 ตับ)
พับใบตองภาษาญี่ปุ่น
7. 折り畳んだパンダナス葉を3段まで積み重ねます。
นำใบตองที่พับแล้วมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกัน 3 ชั้น
วิธีทำกระทงใบตองภาษาญี่ปุ่น
8. 準備された灯籠の台座に折り畳んだパンダナス葉をのせます。
วางแต่ละตับลงบนฐานกระทงที่เตรียมไว้
ฐานกระทงภาษาญี่ปุ่น
9. パンダナス葉を幅約2.5インチ、長さ約6インチで切り取ります。
ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 2.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
10. 上記6項の手順に繰り返してから、両端を互いに折り畳み合わせて縦方向の葉の台座ができます。
พับตามขั้นตอนข้อ 6 จากนั้นพับปลายทั้ง 2 ด้านเข้าหากันเพื่อทำเป็นฐาน จะได้กลีบที่ตั้งตรง
กลีบกระทงภาษาญี่ปุ่น
11. 図の通りに葉を台座に載せます。
วางกลีบลงบนฐานกระทงดังภาพ
ประดับกระทงภาษาญี่ปุ่น
12. 灯籠を花、線香、蝋燭で飾って出来上がります。
ประดับกระทงด้วยดอกไม้ ธูป และเทียนก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น