รวมคำขวัญวันเด็กภาษาญี่ปุ่น

รวมคำขวัญวันเด็กภาษาญี่ปุ่น

รวมคำขวัญวันเด็กภาษาญี่ปุ่น

“วันเด็ก” อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย เป็นวันที่เด็กๆ รอคอย และผู้ปกครองก็มีโอกาสได้พาลูกหลานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้เด็กได้เข้าชมและเรียนรู้ และทุกปีก็จะมีคำขวัญวันเด็ก ซึ่งแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไป วันนี้แอดมินได้รวบรวมคำขวัญวันเด็กพร้อมคำแปลภาษาญี่ปุ่น ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2562 มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

พ.ศ. 2562 – เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
2019年 – 子ども、若者、ボランティア、共に国を発展する。

พ.ศ. 2561 – รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
2018年 – 思考を学び、遠い見通しを持ち、技術を創造する。

พ.ศ. 2560 – เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
2017年 – タイの子供はまじめに勉強し、国の安定を導く。

พ.ศ. 2559 – เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
2016年 – 将来のために、よく勉強して知識を得ながら良い行いをするように。

พ.ศ. 2558 – ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
2015年 – 知識と道徳が未来を導く

พ.ศ. 2557 – กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
2014年 – 自分のやるべきことを知り、国家に対し真心を尽くし、規律をもって揺るぎないタイ王国にする。

พ.ศ. 2556 – รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
2013年 – 躾を守り、学びを追求し、知能を高め、タイ王国をアセアンへ導く。

พ.ศ. 2555 – สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
2012年 – 団結、知的な知識を持ち、タイの伝統を維持し、技術に注目する。

พ.ศ. 2554 – รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
2011年 – 慎重、思想あり、国民の意識あり。

พ.ศ. 2553 – คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2010年 – 創造的な思考、勤勉に勉強し、道徳を尊ぶ。

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะ สุขสันต์วันเด็กค่ะ

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น