วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM ภาษาญี่ปุ่น

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM ภาษาญี่ปุ่น

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยตัวเอง

自分なりのPM2.5の対策方法

1. เช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5
เราควรเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5ทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ด้วยแอพพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5
1. PM 2.5粉塵値を確認
毎日PM2.5対策アプリケーションでPM 2.5の粉塵値を確認しよく様子を見ること。

2. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เราควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น หรือมลพิษทางอากาศทุกครั้ง
2. 防塵マスクを着用
家を出る前に必ず、防塵または大気汚染対策マスクを着用すること。

3. ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ
การดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยทำให้ขับสารพิษออกจากรางกาย ทำให้ระบบทางเดินหายใจดีและโล่งขึ้น และยังทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะสมดุลอีกด้วย
3. 常に水分補給
水分補給することは、体内の毒を排出させ呼吸器感染度を解消できる。または身体のバランスを保つこともできる。

4. ปลูกต้นไม้
ต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยกรอง ฟอกฝุ่นควันในอากาศอีกด้วย

4. 植樹
植物は空気の中の酸素を増加し、更に大気汚染度のフィールターとして粉塵や煙をろ過することができる。

5. ลดทำกิจกรรมนอกบ้าน
สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนอกบ้าน ในช่วงนี้เราก็ต้องงดไว้ก่อน เพราะการออกกำลังกายอาจจะทำให้ร่างกายของเราได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 ในปริมาณมาก
5. アウトドア活動を控え
家の外でよく運動するのが好きな人は、最近しばらく控えるべき。外で運動すると大量のPM 2.5を体内に吸収してしまう。

6. ทำการปิดประตู หน้าต่างบ้านให้มิดชิด
เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เข้ามาในบริเวณบ้าน พร้อมกันนี้เราควรดูแลรักษาบ้านของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา
6. ドアと窓を密閉に閉める
PM 2.5粉塵が家の中に入らない様にしながら、ついでに住宅周辺の清潔さを守ること。

7. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน
เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5ภายในบ้าน

7. 家屋の中に空気清浄機を設置
家の中に入ったPM 2.5粉塵を排除させる。

8. หากเกิดความผิดปกติในร่างกาย ควรไปพบแพทย์โดยด่วน
8. 体調不良の場合、早めに医師に相談を受ける。

9. พักผ่อนให้เพียงพอพร้อมรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
การนอนกลับผักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง พร้อมที่จะสู้กับฝุ่นละออง PM 2.5
9. たっぷりと睡眠時間を取り,5種栄養を偏らず摂取する
たっぷりと睡眠時間と5種栄養を偏らず摂取することは、身体が健やかになりPM 2.5粉塵との免疫力が増えてくる。

10. งดการสูบบุหรี่และการเผาขยะในชุมชน
การสูบบุหรี่และการเผาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่า PM 2.5 มีปริมาณมาก
10. 町内の喫煙とゴミ燃焼を禁止
タバコを吸ったり、ゴミを燃やしたりすることは、PM 2.5の大量発生原因の一つとなる。


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น