รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

เข้าใจตรงกัน ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ด้วยบริการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างมาก และหากเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กันในบริษัท ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทคนไทยที่มีพนักงานชาวญี่ปุ่น หรือบริษัทญี่ปุ่นที่มาตั้งในประเทศไทย ต่างเลือกใช้บริการ รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้พนักงานได้อ่านและปฏิบัติตามกฎบริษัทได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องคอยแจ้งหรือบอกกล่าวบ่อยครั้ง

ความสำคัญของบริการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

หลายบริษัทหรือโรงงานต่างๆที่มีพนักงาน หัวหน้าเป็นชาวญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้บริการ รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับในบริษัทหรือโรงงาน และในทางกลับกัน หากหัวหน้าชาวญี่ปุ่นมีประกาศหรือกฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม ก็จำเป็นต้องใช้บริการ รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น เช่นกัน เพื่อให้พนักงานคนไทยได้เข้าใจความหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ประเภทที่รับภาษาญี่ปุ่น

นอกจากให้บริการ รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น แล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • แปลประกาศบริษัท
 • แปลข่าวสารของบริษัท
 • แปลนโยบายบริษัท
 • แปลคู่มือการทำงานของบริษัท
 • แปลเอกสารบริษัท
 • และอื่นๆ

รับแปลข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

คู่ภาษาที่รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

นักแปลที่รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่นของเราคือใคร

นักแปลภาษาญี่ปุ่นของเรา เป็นนักแลปที่ได้เรียนจบด้านภาษาญี่ปุ่นโดยตรง และเป็นนักแปลที่ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น ที่พร้อมพัฒนาการแปลภาษาญี่ปุ่นอยู่เสมอ และนักแปลสามารถขอคำแนะนำจากเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นได้ นอกจากเราจะมีนักแปลที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ค่อยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งงานแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่นทุกครั้ง

ข้อดีของบริการการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

 • การแปลข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย แล้วติดประกาศเอาไว้ตามจุดต่าง ๆ จะเป็นการย้ำเตือนถึงข้อบังคับที่พึงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น
 • คุณจะหมดกังวลเรื่องของความถูกต้องของกฎระเบียบในบริษัทด้วยบริการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่นจากนักแปลที่มีประสบการณ์การทำงานที่บริษัทกับคนญี่ปุ่นโดยตรง จึงทำให้นักแปลรู้จักและเข้าใจถึงวิธีการ ความสำคัญ รวมไปถึงกฎข้อบังคับที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี
 • บริการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น เป็นงานแปลจากนักแปลมืออาชีพ ที่มีความถนัดในงานด้านนี้อย่างแท้จริง ด้วยงานแปลที่ได้มาตรฐานตรงตามความหมายที่บริษัทต้องการ ใช้ในการสื่อสารแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของพนักงาน ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

เราประเมินราคาค่าดำเนินการรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่นตามความเป็นจริง ในราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท (เริ่มตั้งแต่ประโยคสั้นๆ) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นค่าแปลเฉพาะเพียงเนื้อหาเท่านั้น พร้อมด้วยบริการจัดแบบฟอร์มของงานแปลให้ได้ตามต้นฉบับที่บริษัทต้องการ เป็นงานแปลที่บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานญี่ปุ่นได้เลย เรียกได้ว่าเป็นบริการรับแปลภาษาที่ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

แปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

ขั้นตอนการสั่งแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

 • ขั้นตอนที่ 1 ส่งไฟล์เข้ามาประเมินราคาแปลก่อน โดยสามารถขอใบเสนอราคาแปลก่อนได้
 • ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าแปล สามารถขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังการชำระค่าแปลได้
 • ขั้นตอนที่ 3 รับงานแปล จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้เข้ามารับงานแปล เมื่อนักแปลทำการส่งงานแปล

เพียงเท่านี้ก็จะได้รับงานแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่นที่มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน

ติดต่อรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

สรุปรับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น

เราคือผู้ให้บริการ รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น ที่การันตีได้ถึงความแม่นยำ ถูกต้องตามหลักภาษา และความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบบริษัทจากนักแปลที่มีประสบการณ์ตรงในการทำงานกับบริษัทชาวญี่ปุ่น พร้อมมีการจัดแบบฟอร์มของเอกสารให้เหมือนต้นฉบับมาที่สุด เช่นตาราง การวางรูปภาพต่างๆ จอยู่ในจุดเดียวกับต้นฉบับ เพื่อให้ได้รับงานที่พร้อมใช้งาน ส่งมอบงานแปลตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มีการทิ้งงานหรือเทงานอย่างแน่นอน

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น