คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรี ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรี ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน)

flute(ฟลูท)ขลุ่ย
alto oboe(แอลโท โอ โบ)ปีมอญ
electric guitar(อิเลคทริค กีทาร์)กีตาร์ฟฟ้า
acoustic guitar(อะคูส ชิค กีทาร์)กีตาร์อะคูสติก
bass(เบส)เบส
banjo(แบนโจ)แบนโจ
violin(ไวอะลิน)ไวโอลิน
tuba(ทูบะ)แตรใหญ่
French horn(เฟรนช ฮอร์น)แตรฝรั่งเศส
saxophone(แซค ซะโฟน)แซกโซโฟน
trumpet(ทรัมเพท)แตรเดียว
timpani(ทิม พะนี)กลองชุด
bass drum(เบส ดรัม)กลองใหญ่
triangle(ไทรแองเกิล)เหล็กสามเหลี่ยม
accordion(อะคอร์เดียน)หีบเพลง
harmonica(ฮาร์มอน นิคะ)หีบเพลงปาก
castanets(แคสทะ เนทส)กรับมือ
cymball(ชิม บอล)ฉาบ, ฉิ่ง
maracas(มะราคัส)ลูกเซ็ก
clappers(แคลพเพอะส)กรับ
tom-tom(ทอม ทอม)กลองยาว
anklung(อังคลุง)อังกะลุง
dulcimer(ดัล ซะเมอะ)ขิม
pong lang(โปง ลาง)โปงลาง
alto fiddle(แอลโท ฟิด เดิล)ซอสามสาย
soprano fiddle(โซพราโน ฟิดเดิล)ซอด้วง
bamboo mouth organ(แบมบู เมาธ ออแกน)แคน
piano(พีอาโน)เปียโน
alto bamboo xylophone(แอลโท แบมบู ไซ ละโฟน)ระนาดทุ้ม
Thai mandolin(ไท แมนโดะอิน)ซึ่ง

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ