การอ่านตัวเลขในภาษาจีน ตอนที่ 2

การอ่านตัวเลขในภาษาจีน ตอนที่ 2

สวัสดีค่ะ  เกร็ดความรู้ภาษาจีนกลับมาพบทุกท่านอีกแล้วนะคะ เมื่อครั้งที่แล้ว ผู้เขียนยกเรื่องตัวเลขมาเพื่ออธิบายให้ผู้อ่านได้ทราบกัน ซึ่งเป็นการอ่านหรือบอกจำนวน 1-100 ในภาษาจีนที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กันไปแล้ว และครั้งนี้เราจะไปที่จำนวนต่อไปกันเลยนะคะ จะมีความยากง่าย แตกต่างจากเดิมอย่างไร มาเริ่มกันเลยค่ะ

หลักพัน 

1,000一千yīqiān  (อี้ เชียน)


หลักหมื่น

10,000一万yī wàn  (อี๋ ว่าน)


หลักแสน

100,000十万shí wàn  ( สือ ว่าน)

200,000二十万èrshí wàn   (เอ้อร์ สือ)


หลักล้าน

1,000,000一百万yībǎi wàn  (อี ป่าย ว่าน)


ข้อสังเกต

จะเห็นได้ว่าคำอ่านภาษาไทยของตัวเลขที่ยกตัวอย่างในหลักพัน และหลักหมื่น เสียงวรรณยุกต์ก็จะต่างไปจากเดิม สาเหตุมาจากกฎการผันเสียงวรรณยุกต์ของเลข 1 ค่ะ ในกรณีของหลักพัน คือ เสียงวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งของเลข 1 ชนกันกับเสียงหนึ่งของคำหลัง เวลาอ่านจึงผันเป็นเสียงที่สี่ทันที ดังนั้น อีเชียน จึงออกเสียงเป็นอี้เชียน ส่วนในหลักหมื่นก็คือ เสียงหนึ่งชนกับเสียงสอง จึงผันเป็นเสียงสองทันที ดังนั้น อีว่าน จึงออกเสียงเป็น อี๋ว่าน พอผันเสียงแบบนี้แล้ว ดูฟังง่าย และออกเสียงง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่รึเปล่าคะ**วิธีการอ่าน และนับจำนวนเพิ่มเติม

การอ่านเลข 2 จะมีอยู่สองกรณี

1. 二 èr (เอ้อร์) มักจะเจอในการอ่านหรือ การนับจำนวนหลักหน่วย และหลักสิบ  แล้วทำไมใน

หลักแสนที่ยกตัวอย่างมา ถึงอ่านว่า เอ้อร์สืออู่วว่าน (250,000)  กันล่ะ? นั่นเป็นเพราะว่าการอ่านหลักแสนในภาษาจีน จะใส่จุดไว้หน้าหลักพัน (ซึ่งตัวที่อยู่ด้านหน้าหลักพันคือหลักหมื่น หรือก็คือ 万ว่าน นั่นเอง)แล้วนับขึ้นไปว่าตัวเลขตัวซ้ายมือสุดอยู่ในหลักใด  ตามตัวอย่างคือ 250000 >> 25.0000 ซึ่งเมื่อใส่จุดแล้ว เลข 2 จะถูกเทียบอยู่ในหลักสิบ ดังนั้นจึงอ่านว่า เอ้อร์สืออู่วว่าน 二十五万


2.两liǎng (เหลี่ยง) มักจะใช้อ่านจำนวนนับ ซึ่งรวมไปถึงคน สัตว์ สิ่งของด้วย เช่น

        两个人liǎng gèrén  (เหลี่ยงเก้อเหริน) (คน) 2 คน

        三本书sān běn shū  (ซานเปิ่นชูว) หนังสือ 3 เล่ม

        一只狗yī zhī gǒu    (อี้จือโก่ว) สุนัข 1 ตัว


 การอ่านหลักพัน ให้อ่านจำนวนหลักพันก่อน แล้วตามด้วยหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย ดังนี้

        1,200=一千两百yīqiān liǎng bǎi  (อี้เชียน เหลียงป่าย)

        2,340=两千三百四十 liǎngqiān sānbǎi sìshí  (เหลี่ยงเชียน ซานป่าย ซื่อสือ)

 การอ่านหลักหมื่น หลักแสน และหลักล้านเป็นต้นไป ให้อ่านตามลำดับ ดังนี้

        31,223=三万一千两百二十三 sānwàn yīqiān liǎngbǎi èrshísān  (ซานว่าน อี้เชียน เหลียงป่าย เอ้อร์สือซาน)

955,555=九十五万五千五百五十五  jiǔshíwǔ wàn wǔqiān wǔbǎi wǔshíwǔ (จิ่วสืออู่วว่าน อู่วเชียน อู๋วป่าย อู่วสืออู่ว)

2,341,234=两百三十四万一千两百三十四 liǎng bǎi sānshísìwàn yīqiān liǎngbǎi sānshísì  (เหลียงป่าย ซานสือซื่อว่าน อี้เชียน เหลียงป่าย ซานสือซื่อ)


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พอจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขและการอ่านจำนวนกันบ้างรึยัง หลายๆท่านคงจะยังสงสัยว่า แล้วตัวเลขหรือพวกการอ่านจำนวนมีความจำเป็น หรือความสำคัญอย่างไร ตอบได้ง่ายๆเลยค่ะว่าสำคัญสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันมาก และการอ่านตัวเลขเหล่านี้ ยังเชื่อมไปถึงอีกหลายๆหัวข้อที่กำลังจะตามมา รอติดตามกันได้นะคะ


บทความ ภาษาจีน