คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีน

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีน

สำหรับนักแปลใหม่หรือผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลในเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีน เราได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับฎระเบียบบริษัทภาษาจีนที่สำคัญๆ และต้องมีในกฎระเบียบบริษัทไว้ในบทความนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ง่ายต่อการสื่อสารนั้นเอง นอกจากคำศัพท์เกี่ยวกับฎระเบียบบริษัทแล้ว ยังมีคำอ่านที่เป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสารอีกด้วย

เพราะทุกบริษัทจะต้องมีกฎระเบียบการทำงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามอยู่แล้ว ส่วนมากก็จะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และหลายประเทศก็ได้เปิดกว้างขึ้น ประเทศไทยก็เช่นกัน เริ่มมีพนักงานที่เป็นชาวจีนเข้ามทำงานที่ประเทศไทย เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อให้สื่อสารได้ตรงกัน บริษัทนั้นต้องมีกฎระเบียบบริษัทที่เป็นฉบับภาษาจีนด้วย

หากกำลังมองหาที่แปลภาษาจีนด้านกฎระเบียบบริษัท ที่ให้ทั้งคุณภาพของงานแปล คุณภาพของการให้บริการ ต้องที่ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น เพราะถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เต็มเปียมไปด้วยคุณภาพเลยทีเดียว เพราะมีทั้งนักแปลคนจีน และนักแปลคนไทยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

“มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีนกันดีกว่า”

ภาษาจีนคำอ่านเป็นภาษาไทยภาษาไทย
与工作有关的规定ยวี่ กง จั้ว โหย่ว กวาน เตอ กุย ติ้ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
规章制度กุย จาง จื้อ ตู้ กฎระเบียบ
纪律จื้ ลวี่วินัย
定义ติ้ง อี้คำจำกัดความ
公司กง ซือบริษัท
主管จู๋ กว่านผู้บังคับบัญชา
员工หยวน กงพนักงาน
工资กง จือค่าจ้าง
雇佣กู้ ย่งการว่าจ้าง
政策เจิ่ง เช่อนโยบาย
招聘เจา พิ่นการสรรหา
选择ส่วน เจ๋อคัดเลือก
员工调动หยวน กง เตี้ยว ต้งโยกย้ายพนักงาน
内部人员เน่ย ปู้ เหริน หยวนบุคคลภายใน
与雇佣有关的规定ยวี่ กู้ ย่ง โหย่ว กวาน เตอ กุย ติ้ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน
雇佣员工来工作กู้ ย่ง หยวน กง ไหล กง จั้วการจ้างบุคคลเข้าทำงาน
董事总经理ต่ง ซื่อ จ่ง จิง หลี่กรรมการผู้จัดการ
应聘者的资格ยิ่ง พิ่น เจ่อ เตอ จือ เก๋อ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
员工类型หยวน กง เล่ย สิง ประเภทของพนักงาน
月薪员工เย่ ซิน หยวน กงพนักงานรายเดือน
日薪员工รื่อ ซิน หยวน กงพนักงานรายวัน
绩效员工จี เซี่ยว หยวน กงพนักงานตามผลงาน
试用员工ซื่อ ย่ง หยวน กงพนักงานทดลองงาน
特殊合同员工เท่อ ซู เหอ ถง หยวน กงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ
新员工ซิน หยวน กงพนักงานใหม่
调动员工เตี้ยว ต้ง หยวน กงการโยกย้ายพนักงาน
任命员工เริ่น มิ่ง หยวน กง การแต่งตั้งพนักงาน
辞退员工ฉือ ทุ่ย หยวน กง การถอดถอนพนักงาน
辞职ฉือ จื๋อการลาออก
辞职申请书ฉือ จื๋อ เซิน ฉิ่ง ซูแบบแจ้งการลาออก
提前至少30天ถี เฉียน จื้อ เส่า สาน สือ เทียนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
生效เซิง เซี่ยวผลบังคับ
得到批准เต๋อ เต้า พี จุ่น ได้รับการอนุมัติ
秘密มี่ มี่ความลับ
工作日กง จั้ว รื่อวันทำงาน
正常工作时间เจิ้ง ฉาง กง จั้ว สือ เจียนเวลาทำงานปกติ
休息时间ซิว ซี สือ เจียนเวลาพัก
安排工作日อาน ไผ กง จั้ว รื่อกาหนดวันทำงาน
正常工作日เจิ้ง ฉาง กง จั้ว รื่อวันทำงานปกติ
星期一 到 星期六ซิง ชี อี เต้า ซิง ชี ลิ่ววันจันทร์ ถึง วันเสาร์
正常工作时间เจิ้ง ฉาง กง จั้ว สือ เจียนเวลาทำงานปกติ
周休日โจว ซิว รื่อวันหยุดประจำสัปดาห์
对于轮班工作的员工ตุ้ย ยวี หลุน ปาน กง จั้ว เตอ หยวน กงสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ
每天工作不超过8小时เหม่ย เทียน กง จั้ว ปู้ เชา กั้ว ปา เสี่ยว สือทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
每周不超过48小时เหม่ย โจว ปู้ เชา กั้ว ซื่อ สือ ปา เสี่ยว สือไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
第1班ตื้ อี ปานกะที่ 1
第2班ตื้ เอ้อ ปานกะที่ 2
休息日ซิว ซี รื่อวันหยุด
迟到ฉือ เต้ามาทางานสาย
早退เจ่า ทุ่ยการเลิกงานก่อนเวลาที่กำหนด
工作小时数กง จั้ว เสี่ยว สือ ซู่ชั่วโมงการทำงาน
休假日ซิว เจี้ย รื่อวันลา
病假ปิ้ง เจื้ยลาป่วย
产假ฉ่าน เจี้ยลาเพื่อคลอดบุตร
请假去做绝育ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ จั้ว เจี๋ย ยวี้ ลาเพื่อทำหมัน
请假去服兵役ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ฝู ปิง อี้ลาเพื่อรับราชการทหาร
请假去培训ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ เผย ซวุ่นลาเพื่อการฝึกอบรม
请假去出家ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ชู เจีย ลาเพื่ออุปสมบท
带薪休假ไต้ ซิน ซิว เจิ้ยลาพักร้อน
在其他情况下的请假จ้าย ฉี ทา ฉิง ค่วง เซี่ย เตอ ฉิ่ง เจี้ยลาหยุดในกรณีอื่นๆ
请假准则ฉิ่ง เจี้ย จุ่น เจ๋อ หลักเกณฑ์การลา
病假不超过一年30天ปิ้ง เจื้ย ปู้ เชา กั้ว อี เหนียน ซาน สือ เทียนลาป่วยไม่เกินปีละ 30 วัน
生病的员工เซิง ปิ้ง เตอ หยวน กงพนักงานเจ็บป่วย
不能工作ปู้ เหนิง กง จั้วไม่สามารถทำงานได้
3个工作日以上的病假ซาน เก้อ กง จั้ว รื่อ อี่ ซ่าง เตอ ปิ้ง เจี้ยการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงาน
医生证明อี เซิง เจิ้ง หมิง หนังสือรับรองจากแพทย์
无正当理由请病假อู๋ เจิ้ง ตั้ง หลี่ โย๋ว ฉิ่ง ปิ้ง เจี้ยลาป่วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
虚假病假ซวู เจี่ย ปิ้ง เจี้ยการลาป่วยที่เป็นเท็จ
考虑纪律处分เข่า ลวี่ จี้ ลวี่ ฉู่ เฟิ่น พิจารณาโทษทางวินัย
考虑工资เข่า ลวี่ กง จือ พิจารณาเงินเดือน
年薪เหนียน ซินค่าจ้างประจำปี
每次可以请假至少4个小时เหม่ย ชื่อ เขอ อี่ ฉิ่ง เจี้ย จื้อ เส่า ซื่อ เก้อ เสี่ยว สือลาได้ครั้งละอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
请产假至少提前30天ฉิ่ง ฉ่าน เจี้ย จื้อ เส่า ถี เฉียน ซาน สือ เทียน ลาคลอดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
产假不超过45天ฉ่าน เจี้ย ปู้ เชา กั้ว ซื่อ สือ อู่ เทียน ลาคลอดไม่เกิน 45 วัน
请假参加葬礼ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ชาน เจีย จ้าง หลี่ ลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ
请假参加婚礼ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ชาน เจีย ฮุน หลี่ลาเพื่อประกอบพิธีสมรส
传统节假日ฉวน ถ่ง เจี๋ย เจี้ย รื่อ วันหยุดตามประเพณี
补休ปู่ ซิวหยุดชดเชย
年假เหนียน เจี้ยวันหยุดพักผ่อนประจำปี
员工工作满1年หยวน กง กง จั้ว หม่าน อี เหนียน พนักงานทำงานครบ 1 ปี
国际劳动节กั๋ว จี้ เหลา ต้ง เจี๋ยวันแรงงานแห่งชาติ
一年可以休假6天อี เหนียน เขอ อี่ ซิว เจี้ย ลิ่ว เทียนหยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วัน
紧急工作จิ่น จี๋ กง จั้วงานเร่งด่วน
加班เจีย ปานการทำงานล่วงเวลา
节假日加班เจี๋ย เจี้ย รื่อ เจีย ปานทำงานในวันหยุด
加班费率เจีย ปาน เฟ่ย ลวี่อัตราค่าล่วงเวลา
加班费เจีย ปาน เฟ่ยค่าล่วงเวลา
节假日加班费เจี๋ย เจี้ย รื่อ เจีย ปาน เฟ่ยค่าทำงานในวันหยุด
报酬เป้า โฉวค่าตอบแทน
出差ชู ชายทำงานนอกสถานที่
工作日每小时的工资กง จั้ว รื่อ เหมย เสี่ยว สือ เตอ กง จือ อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน
员工纪律หยวน กง จื้ ลวี่วินัยพนักงาน
一般纪律อี ปาน จื้ ลวี่วินัยทั่วไป
进入或离开公司区域的规定จิ้น รู่ ฮั่ว หลี คาย กง ซือ ชวี ยวี้ เตอ กุย ติ้งระเบียบการเข้าหรือออกบริเวณบริษัทฯ
记录工作时间จี้ ลู่ กง จั้ว สือ เจียน บันทึกเวลาทำงาน
工作职责กง จั้ว จื๋อ เจ๋อ การปฏิบัติหน้าที่
保守公司机密เป๋า โส่ว กง ซือ จี มี่การรักษาความลับของบริษัท
维护公司利益เหวย ฮู่ กง ซือ ลี่ อี้การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
诚实เฉิง สือ ความซื่อสัตย์สุจริต
行为举止สิง เหวย จวี๋ จื่อ ความประพฤติ
处罚ฉู่ ฝาบทลงโทษ
口头警告โข่ว โถว จิ่ง เก้าการตักเตือนด้วยวาจา
书面警告ซู เมี่ยน จิ่ง เก้าการตักเตือนเป็นหนังสือ
解雇เจี่ย กู้เลิกจ้าง
退出员工身份ทุ่ย ชู หยวน กง เซิน เฟิ่น การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
补偿金ปู่ ฉาง จินค่าชดเชย
特别补偿金เท่อ เปี๋ย ปู่ ฉาง จินค่าชดเชยพิเศษ
在试用期间解雇จ้าย ซื่อ ย่ง ชี เจียน เจี่ย กู้ เลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน
因违反纪律而解雇อิน เหวย ฝ่าน จื้ ลวี่ เอ๋อ เจี่ย กู้เลิกจ้างเพราะเหตุผิดวินัย
因工作不称职而解雇อิน กง จั้ว ปู๋ เชิ่ง จื่อ เอ๋อ เจี่ย กู้เลิกจ้างเนื่องจากคนล้นงาน
满55岁退休หม่าน อู่ สือ อู่ ซุ่ย ทุ่ย ซิวเกษียณอายุ 55 ปี
利益ลี่ อี้ผลประโยชน์
福利ฝู ลี่ สวัสดิการ
社会保险เซ่อ หุ้ย เป่า เสี่ยนประกันสังคม
补助金ปู่ จู้ จินเงินสบทบ
按工资的5%扣缴补助金อ้าน กง จือ เคอ ไป่ เฟิ่น จือ อู่ โข้ว เจี่ยว ปู่ จู้ จินหักเงินสบทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
公积金กง จี จินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
员工团体人寿保险หยวน กง ถวน ถี่ เหริน โซ่ว เป่า เสี่ยนประกันชีวติหมู่สำหรับพนักงาน
本规定适用于所有员工เปิ่น กุย ติ้ง ซื่อ ย่ง ยวี สั๋ว โหย่ว หยวน กง ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้ต่อพนักงานทุกคน

บทความ ภาษาจีน