แผ่นดินไหวภาษาพม่า

แผ่นดินไหวภาษาพม่า
เรามาดูบทความแผ่นดินไหวภาษาพม่ากันดีกว่า เริ่มแรกเลย แผ่นดินไหว ภาษาพม่าคือ ေျမငလ်င္
เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือการเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล
ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္လႊာကို တုန္ခါ၊ လႈပ္႐ွားေစျခင္းျဖင့္ ကမာၻၾကီးမွ ၎၏ ျဖစ္တည္မႈမွ်ေျခကို ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต
ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၊ ေနအိမ္ႏွင့္ သက္႐ိွတို႔အား ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ 
ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားစုမွာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ 
လူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လဲ
แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 
သဘာဝအရ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက အင္အား ျပင္းထန္မႈ နည္းပါးပါသည္။
นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง 
တစ္ေန႔လ်င္ ေျမအလ်င္ အၾကိမ္ (1,000) ခန္႔ လႈပ္ေလ့ ႐ိွသည္ဟု ဘူမိေဗဒပညာ႐ွင္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းထားၾကျပီး
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
၎တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ခပ္သာသာေလးသာ လႈပ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လူအမ်ားစု အေနႏွင့္ တုန္ခါမႈကို မသိ႐ိွခံစားႏိုင္ၾကပါ။

ต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคแผ่นดินไหวพร้อมคำอ่านกันดีกว่า
แผ่นดินไหวคืออะไร
ေျမငလ်င္ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ  
อ่านว่า = เมียงะเลียน โซตีมา บาแล่
แผ่นดินไหวเกิดจากสาเหตุใด
မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမငလ်င္ ျဖစ္ေပၚရသနည္း  
อ่านว่า = มีติ๊ อะจ้าวเจ๊า เมียงะเลียน เพียดปอยะตะนี่
แผ่นดินไหวมีความอันตรายแค่ไหน
ေျမငလ်င္သည္ မည္မွ် အႏၱရာယ္ ၾကီးပါသလဲ  
อ่านว่า = เมียงะเลียนตี มีเมียะ อันดะแย จี้บ่าตะแล่
แผ่นดินไหวมีความรุ่นแรงมากแค่ไหน 
ေျမငလ်င္၏ ျပင္းထန္မႈ အတိုင္းအတာမွာ မည္မွ်အထိ ႐ိွႏိုင္ပါသနည္း 
อ่านว่า = เมียงะเลียนอิ๊ เปี้ยนถั่นมุ อะต้ายอะต่าหม่า มีเมียะอะทิ ชินายบ่าตะนี่
เรามีวิธีรับมือกับแผ่นดินไหวอย่างไร
ေျမငလ်င္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ရင္ဆုိင္ေျဖ႐ွင္း ရမလဲ  
อ่านว่า = เมียงะเลียนเน็ด ซัดเลี่ยนแย้ว จะนดโด๊ มีโต๊ะ เย็นซาย เพียเช่น ยะมะแล่
แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ေျမငလ်င္သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသနည္း 
อ่านว่า = เมียงะเลียนตี มีติ๊ อะไชน้าย เพียดปอนายบาตะนี่
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดแผ่นดินไหว
ေျမငလ်င္လႈပ္မည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔မည္ပံု သိ႐ိွႏိုင္ပါသလဲ 
อ่านว่า = เมียงะเลียน เล้ามีโก่ จะนดโด๊ะ มีโตะมีเป่า ติ๊ชินายบ่าตะแล่
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวจะมีเหตุการณ์อื่น ๆ ตามมาหรือไม่
ေျမငလ်င္လႈပ္ျပီးေနာက္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသလား 
อ่านว่า = เมียงะเลียนเล้าปี้เน้า อะช่าเน้าเว็ดแต้ว เพียดยัดเมี่ย ทัดเซ็ด เพียดปอลาบ่านายบ่าตะล่า
แผ่นดินไหวมักจะเกิดขึ้นในประเทศไหนบ้าง
ေျမငလ်င္သည္ မည္သည့္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ ႐ိွသနည္း 
อ่านว่า = เมียงะเลียนตี่ มีติ๊ ต้ายเปียนายงันเมี่ยน้าย เพียดปอเล้ ชิตะนี่
หากเกิดแผ่นดินไหวจะปฏิบัติตัวอย่างไร
ေျမငလ်င္ လႈပ္ပါက မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူရမလဲ  
อ่านว่า = เมียงะเลียน เล้าบาก๊ะ มีโต๊ะมีเป่า เปี๊ยวมูยะมะแล่
ทำไมแผ่นดินไหวต้องเกิดขึ้นกับโลกใบนี้
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကမာၻၾကီး၌ ေျမငလ်င္ လႈပ္ရပါသလဲ 
อ่านว่า = อะแบเจ๊า อีกะบาจี้น้าย เมียงะเลียน เล้ายะบาตะแล่

สำหรับคำศัพท์เพิ่มเติมมีดังนี้
แผ่นดินไหว
ေျမငလ်င္ 
อ่านว่า = เมียงะเลียน
แผ่นดินไหวภาษาพม่า
การสั่นไหว
တုန္ခါမႈ  
อ่านว่า = เตาคามุ
การสั่นไหวภาษาพม่า
เขตแผ่นดินไหว
ေျမငလ်င္ျဖစ္ေပၚမႈေဒသ  
อ่านว่า = เมียงะเลียนเพียะปอมุเดต๊ะ
คลื่นยักษ์สึนามิ
ဧရာမ စူနာမီလိႈင္း  
อ่านว่า = เอยามะ ซูนามีล่าย
คลื่นยักษ์สึนามิภาษาพม่า
คลื่นใต้น้ำ
ေရေအာက္လိႈင္း  
อ่านว่า = เยเอ๊าล่าย
น้ำท่วม
ေရၾကီးမႈ 
อ่านว่า = เยจี้มุ
แผ่นดินถล่ม
ေျမျပိဳမႈ  
อ่านว่า = เมียเปียวมุ
แผ่นดินถล่มภาษาพม่า
โคลนถล่ม
႐ႊံ႕ႏြံစီးျပိဳမႈ  
อ่านว่า = ชดนนซี่เปียวมุ
โคลนถล่มภาษาพม่า
ผู้ประสบภัย
ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ၾကံဳေတြ႔ရသူ 
อ่านว่า = เบ้อันดะแย ทิค้ายเจ่าเต๊วยะตู่
ผู้ประสบภัยภาษาพม่า
ผู้ลี้ภัย
ဒုကၡသည္  
อ่านว่า = เด๊าคะแต
ผู้เคราะห์ร้าย
ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေရာက္ရသူ  
อ่านว่า = กันโซ่โม่มาวจ๊ะย้าวยะตู่
ผู้เคราะห์ร้ายภาษาพม่า
การทำลาย
ဖ်က္ဆီးမႈ 
อ่านว่า = เพียดซี่มุ
การอพยพ
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေ႐ွာင္႐ွားမႈ  
อ่านว่า = เช้วเปี้ยวเฉ่าช่ามุ
การอพยพภาษาพม่า
ผู้ได้รับผลกระทบ
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈခံရသူ 
อ่านว่า = ทิค้ายเต็ดย้าวมุ ขั่นยะตู่
ผู้ได้รับผลกระทบภาษาพม่า
เขตประสบภัยพิบัติ
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေဒသ  
อ่านว่า = เบ้อันดะแย จะเย้ามุเดต๊ะ
สถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว
ေျမငလ်င္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာ႐ိွေဒသမ်ား  
อ่านว่า = เมียงะเลียน เพียดปั้วนายติ๊ อะล่าอะลาชิเดต๊ะเมี่ย
อันตรายจากภัยพิบัติ
ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္  
อ่านว่า = กั๊ดเบ้อันดะแย
อันตรายจากภัยพิบัติภาษาพม่า

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาพม่า