วิธีรับมือกับฝุ่น PM ภาษาพม่า

วิธีรับมือกับฝุ่น PM ภาษาพม่า
วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยตัวเอง
1.เช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5
เราควรเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ด้วยแอพพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5
2.สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เราควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น หรือมลพิษทางอากาศทุกครั้ง
3.ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ
การดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยทำให้ขับสารพิษออกจากรางกาย ทำให้ระบบทางเดินหายใจดีและโล่งขึ้น และยังทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะสมดุลอีกด้วย
4.ปลูกต้นไม้ 
ต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยกรอง ฟอก ฝุ่นควันในอากาศอีกด้วย 
5.ลดทำกิจกรรมนอกบ้าน
สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนอกบ้าน ในช่วงนี้เราก็ต้องงดไว้ก่อน เพราะการออกกำลังกายอาจจะทำให้ร่างกายของเราได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 ในปริมาณมาก
6.ทำการปิดประตู หน้าต่างบ้านให้มิดชิด
เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เข้ามาในบริเวณบ้าน พร้อมกันนี้เราควรดูแลรักษาบ้านของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา
7.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน
เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5ภายในบ้าน 
8.หากเกิดความผิดปกติในร่างกาย ควรไปพบแพทย์โดยด่วน
9.พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
การนอนกลับผักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง พร้อมที่จะสู้กับฝุ่นละออง PM 2.5
10.งดการสูบบุหรี่และการเผาขยะในชุมชน
การสูบบุหรี่และการเผาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่า PM 2.5 มีปริมาณมาก
ฝุ่น PM 2.5 ภาษาพม่า
PM 2.5 ဖုန္မႈန္ ျပႆနာအား ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား
1.PM 2.5 ဖုန္မႈန္ ပမာဏကို စစ္ေဆးျခင္း
ေန႔စဥ္ မိမိကိုယ္ကို အသင့္ျပင္ဆင္ ထားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေလထုတြင္း ပါ႐ိွသည့္ PM 2.5 ဖုန္မႈန္တန္ဖိုးကို PM 2.5 ဖုန္မႈန္ပမာဏတိုင္း အပလီေကး႐ွင္း သံုး၍ စစ္ေဆးမႈ ျပဳသင့္သည္။
2.ဖုန္ကာမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျခင္း
မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ဖုန္(သို႔) ေလထုအဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ျပီးမွ ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာသင့္သည္။
3.ေသာက္ေရသန္႔ကို ပမာဏမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးေပးျခင္း
ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း႐ိွ အဆိပ္ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကို တြန္းလွန္စြန္႔ထုတ္မႈ  ျပဳေပးေစႏိုင္သည္။ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျဖင့္ အသက္႐ႉထုတ္႐ႉသြင္းမႈကို ပိုမို ပြင့္လင္း ေခ်ာမြတ္လြယ္ကူေစမႈ အျပင္ ခႏၶာကို္ယ္၏ မွ်ေျခကိုပါ ထိန္းညိွ ေပးသည္။
4.သစ္ပင္ စိုက္ေပးျခင္း
အပင္မ်ားသည္ ေလထုအတြင္း႐ိွ ေအာက္စီဂ်င္ ပမာဏကို တိုးပြားေစႏိုင္သည့္ အျပင္ ေလထုတြင္း႐ိွ ဖုန္မႈန္ ႏွင့္ မီးခိုးေငြ႔မ်ားကို စစ္ထုတ္ သန္႔စင္မႈ ျပဳေပးႏိုင္သည္။
5.ေနအိမ္ျပင္ပ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
ေနအိမ္ျပင္ပ ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွား အားကစားမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သူတို႔ အေနႏွင့္ ပမာဏ မ်ားစြာျဖင့္ PM 2.5 ဖုန္မႈန္မ်ားကို လက္ခံ ရ႐ိွေစႏိုင္သျဖင့္ လတ္တေလာ အခ်ိန္မ်ား၌ ေနအိမ္ျပင္ပ လႈပ္႐ွားအားကစား မႈမ်ားကို ေ႐ွာင္က်ဥ္ထားသင့္သည္။ 
6.ျပတင္းေပါက္ တံခါးေပါက္မ်ားကို ေစ့လံုစြာ ပိတ္ထားေပးျခင္း
PM 2.5 ဖုန္မႈန္မ်ား အိမ္တြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္လာေစရန္ အတြက္ ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ခ်ိ္န္တည္း၌ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္ကို အျမဲ သန္႔႐ွင္းသပ္ယပ္မႈ ႐ိွေနေစအာင္ စီမံလွည္းက်င္းသုတ္သင္မႈ ျပဳေပးသင့္သည္။
7.ေနအိမ္တြင္း၌ ေလသန္႔စင္စက္ကို တပ္ဆင္ထား႐ိွျခင္း
ေနအိမ္တြင္း PM 2.5 ဖုန္မႈန္မ်ားကို သန္႔စင္ ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။
8.ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ မူမမွန္မႈလကၡဏာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္႐ိွလာပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု  ျပသသင့္သည္။
9.လံုေလာက္စြာ အိပ္စက္အနားယူမႈႏွင့္ အစာအုပ္စု (5)စု စလံုး ျပည့္ဝစံုလင္ေအာင္ စားသံုးေပးျခင္း
လံုေလာက္စြာ အိပ္စက္အနားယူမႈႏွင့္ အစာအုပ္စု (5)စု စလံုး ျပည့္ဝစံုလင္ေအာင္ စားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ PM 2.5 ဖုန္မႈန္မ်ားအား ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ ဖယ္႐ွားသန္႔စင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို က်န္းမာ သန္စြမ္းမႈ ႐ိွေနေစသည္။
10.လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ အမိႈက္ကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမွ ေ႐ွာင္က်ဥ္ျခင္း
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ PM 2.5 ဖုန္မႈန္မ်ား၏ ပမာဏကို တိုးပြား လာေစႏိုင္သည္။


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาพม่า