รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

บริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ให้บริการ รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แบบออนไลน์ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ สั่งงานผ่านไลน์ อีเมล หรือผ่านหน้าเว็บได้อย่างสะดวก จากนั้นรอรับงานแปลที่บ้านได้เลย นอกจากนี้เอกสารแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยยังมีการประทับตรารับรองการแปลจากบริษัทแปลให้อีกด้วย

ความสำคัญของบริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

สำหรับผู้ที่ต้องการแปลเอกสารภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยเพื่อใช้ยื่นเรื่องหรือติดต่อทำธุระต่างๆ ทั้งกับหน่วยงานราชการที่ประเทศไทย บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับภาษาไทย การเลือกบริษัท รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย จึงมีความสำคัญมาก ควรเลือกบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือและวางใจได้ เนื่องจากเอกสารแปลนั้นต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริง มีตราประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องเพื่อยื่นกับหน่วยงานราชการได้

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยทุกประเภท

เรารับแปลเอกสารภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยทุกประเภท ให้นักแปลมืออาชีพของเราดูแลงานให้คุณ เรารับแปลเอกสารหลากหลายประเภท เช่น

 • แปลเอกสารราชการ (เช่น พาสปอร์ต สูติบัตร มรณะบัตร ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตขับรถ)
 • แปลเอกสารสำคัญทางการศึกษา (เช่น Transcript วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ใบรับรองผลการศึกษา)
 • แปลเอกสารสำคัญของบริษัท (เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจัดตั้งบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท)
 • แปลเอกสารทางการเงิน (เช่น Statement งบการเงิน ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เป็นต้น)
 • แปลเอกสารการตลาด
 • แปลโบรชัวร์ ฉลากสินค้า
 • แปลเมนูอาหารภาษาเกาหลี
 • แปลคู่มือ (เช่น คู่มือการทำงาน คู่มือสิ้นค้า คู่มือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น)
 • แปลสัญญา (เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น)
 • แปลจดหมาย บทสนทนาทั่วไป
 • อื่นๆ

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยนักแปลของเราคือใคร

แปลโดยนักแปลมืออาชีพ เนื่องจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นชินในการอ่านและเขียน การจะแปลเอกสารต่างๆ ได้นั้นจึงควรแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้แปลควรมีความรู้ภาษาเกาหลีและภาษาไทยเป็นอย่างดี ทั้งไวยากรณ์และระดับภาษา เพื่อที่จะได้งานแปลที่มีคุณภาพและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งนักแปลควรมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพราะการแปลบางครั้งไม่สามารถแปลตรงๆ หรือไม่สามารถแปลออกมาเป็นคำศัพท์ที่มีอยู่ในภาษาไทยได้ อาจจะต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทของงาน เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน สื่อความตรงตามต้นฉบับ ซึ่งนักแปลที่ รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย ของเรามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เรามีนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสายงานแปล สามารถวางใจได้เลยว่างานแปลจะออกมามีคุณภาพอย่างแน่นอน

ใช้บริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยกับเราดีอย่างไร

 • ตรวจสอบงานโดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ-นอกจากเราจะมีนักแปลมืออาชีพแปลงานให้คุณแล้ว เรายังมีทีมตรวจสอบคุณภาพงานแปลก่อนส่งลูกค้าทุกครั้ง แน่นอนว่านักแปลของเราสามารถแปลงานออกมาได้ครบถ้วนและมีคุณภาพ แต่เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับงานที่ดีที่สุดและพร้อมใช้งานมากที่สุด เราจึงมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานแปลคอยช่วยอ่านและตรวจงานอีกครั้ง ทำให้งานแปลมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดเอกสารให้เหมือนหรือคล้ายคลึงต้นฉบับมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพร้อมนำไปใช้งานได้ทันที
 • สั่งงานแปลสะดวกรวดเร็ว-เราให้บริการแปลเอกสารแบบออนไลน์ เรามีระบบการสั่งงานที่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยคุณสามารถอัพโหลดไฟล์ที่ต้องการให้เราประเมินราคาได้ที่หน้าเว็บ www.รับแปลภาษาเกาหลี.com จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินราคาแปลตามเนื้อหางานจริง ประเมินราคาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถพิจารณาราคาและระยะเวลาก่อนตัดสินใจสั่งงานได้ หรือหากคุณไม่สะดวกอัพโหลดไฟล์เองที่หน้าเว็บ เรามีบริการทางแพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งทางไลน์หรืออีเมลที่อยู่ด้านล่างนี้ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ
 • รับประกันความพึงพอใจ-เรารับประกันความพึงพอใจในคุณภาพงานแปล หลังจากลูกค้ารับงานไปแล้ว หากต้องการให้นักแปลแก้ไขหรือเกลาประโยค สามารถแจ้งเข้ามาได้ทุกเมื่อ นักแปลของเราพร้อมปรับแก้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ขั้นตอนการสั่งแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

ส่งประเมินราคาทางไลน์ อีเมล หรือที่ ระบบสั่งงานแปล ในขั้นตอนนี้ไม่มีค่าบริการ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินราคา พร้อมระยะเวลาในการแปลให้ทราบก่อน หากสนใจสามารถชำระค่าแปลได้ทันที เมื่อทำการชำระค่าแปลแล้ว นักแปลจะเริ่มงานแปล พร้อมส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด เมื่อนักแปลส่งงานแปล จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้เข้าไปรับงานแปล และหากมีแก้ไขในส่วนไหนสามารถแจ้งให้นักแปลแก้ไขได้ฟรี

ติดต่อรับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

 • อีเมล [email protected]
 • สอบถามโทร 093 397 4214
 • ไลน์ไอดี @pawano

สรุปรับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ให้บริการ รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แบบออนไลน์ กับนักแปลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย มาแล้วกว่า 10 ปี พร้อมมีการตรวจสอบคำแปลจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ทำให้งานแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยที่ได้รับมีความถูกต้องแม่นยำ และได้รับงานแปลตรงตามเวลาที่กำหนด

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาเกาหลี