รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี

รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี
 

บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี หนึ่งในทางเลือกที่สำคัญสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศเกาหลีหรือประเทศอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ในระดับสากล ด้วยเหตุนี้บทคัดย่อที่ถูกแปลเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีคุณภาพสามารถเปิดโอกาสให้ผลงานวิจัยได้รับความสนใจจากนักวิชากา และเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง และในทางกลับกัน หากต้องการศึกษาวิจัยของวารสารเกาหลี ก็สามารถเลือกใช้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี เพื่อนำมาต่อยอดในการทำวิจัยของตนเองได้เช่นกัน

 
 

ความสำคัญของการรับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี

การใช้บริการรับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ผลงานวิจัยเข้าถึงผู้ที่สนใจและนักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลกได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ผลงาน ดังนั้นหากเลือกใช้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี กับเรา ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ขอรับรองคุณภาพของงานแปล เพราะนอกจากจะแปลโดยนักแปลที่เป็นคนจริงแล้ว ยังได้รับการ Double check จากทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย ทำให้บทคัดย่อที่แปลมีความเป็นมืออาชีพ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลงานนั้นเอง

 
 

คู่ภาษาที่รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี

ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลภาษาเกาหลีมาอย่างยาวนาน และรองรับการแปลบทคัดย่อภาษาเกาหลีได้หลากหลายคู่ภาษาไม่ว่าจะเป็น

 • รับแปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็นเกาหลี
 • รับแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี
 • รับแปลบทคัดย่อภาษาเกาหลีเป็นไทย
 • รับแปลบทคัดย่อภาษาเกาหลีเป็นอังกฤษ
 
 

นักแปลของเราคือใคร?

หลายคนคงกังวลเรื่องนักแปลที่จะทำการแปลบทคัดย่อให้ ว่านักแปลท่านนี้มีความรู้ด้านวิจัยหรือไม่? มีความรู้ด้านการแปลหรือไม่? มีประสบการณ์ในการแปลหรือไม่? และงานแปลจะออกมาถูกต้องตามต้นฉบับหรือไม่? สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งที่ต้องคิดและสงสัย เพราะการที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งดูแลในเรื่องของการแปลให้เรานั้น เราต้องมั่นใจว่านักแปลท่านนั้นต้องมีความรู้และสามารถแปลพร้อมสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องตามต้นฉบับ ด้วยเหตุนี้ ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น จึงได้คัดสรรนักแปลทุกคนให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการแปล โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • นักแปลต้องมีวุฒิการศึกษาด้านภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
 • นักแปลต้องมีประสบการณ์ในการแปลภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
 • นักแปลต้องมีการสอบ TOPIK
 • นักแปลต้องมีความรู้ทั้งภาษาต้นทางและปลายทางที่แปล
 • นักแปลต้องมีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนเอง
 
คู่ภาษาที่ให้บริการ แปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี
 

ประเภทบทคัดย่อที่รับแปลภาษาเกาหลี

เพราะเรามีความพร้อมในการให้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี ทั้งในด้านนักแปลคุณภาพ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา อย่างเป็นกันเอง โดย ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ของเรานั้นรองรับการแปลบทคัดย่อภาษาเกาหลีหลายแขนง ดังนี้

รับแปลบทคัดย่อด้านวิทยาศาสตร์ เช่น

 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านเคมี
 • ด้านชีวะ
 • ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับแปลบทคัดย่อด้านบริหารธุรกิจ เช่น

 • ด้านการเงินและบัญชี
 • ด้านการจัดการ
 • ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • ด้านการตลาด
 • ด้านโลจิสติกส์

รับแปลบทคัดย่อด้านนิติศาสตร์ เช่น

 • ด้านกฎหมายอาญา
 • ด้านกฎหมายธุรกิจ
 • ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

รับแปลบทคัดย่อด้านรัฐศาสตร์ เช่น

 • ด้านการเมือง การปกครอง
 • ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รับแปลบทคัดย่อด้านมนุษยศาสตร์ เช่น

 • ด้านประวัติศาสตร์
 • ด้านสารสนเทศศึกษา
 • ด้านปรัชญาและศาสนา
 • ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

รับแปลบทคัดย่อด้านศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ เช่น

 • ด้านการศึกษาปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
 • ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 • ด้านธุรกิจศึกษา
 • ด้านศิลปศึกษา, ดนตรีศึกษา

รับแปลบทคัดย่อด้านอื่นๆ

 
ข้อดีของการใช้บริการ
 

ใช้บริการรับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี กับเราดีอย่างไร

การใช้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี กับเรา ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ผู้ให้บริการแปลภาษาเกาหลีอย่างมืออาชีพ นำมาซึ่งประโยชน์หลายอย่างให้กับนักวิจัยและนักศึกษา ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจและการรับรู้ผลงานในชุมชนวิชาการสากล นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้กับผลงาน ทำให้ผลงานวิจัยมีโอกาสถูกอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่อไป สำหรับข้อดีของการเลือกใช้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี กับเราคือ

 • แปลโดยนักแปล 100% ไม่ใช้เครื่องมือในการแปล ทำให้งานแปลดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ เพราะนอกจากการแปลแล้ว นักแปลจะทำการหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้กับงานแปลบทคัดย่อด้วย
 • งานแปลบทคัดย่อที่นักแปลส่งเข้ามานั้น จะผ่านการตรวจสอบคำแปลทุกครั้ง ก่อนทำการส่งมอบงาน หากมีส่วนไหนที่นักแปลทำการแปลตกไป หรือขาดไป ทีมงานตรวจสอบคุณภาพจะทำการส่งกลับให้นักแปลแก้ไขในทันที
 • ส่งงานแปลบทคัดย่อภาษาเกาหลีตรงตามเวลาที่กำหนด โดยก่อนเริ่มงานแปล ทางบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการแปลให้ทราบก่อนทุกครั้ง แต่โดยปกติแล้ว งานแปลบทคัดย่อจะใช้เวลาแปลประมาณ 1 วันเท่านั้น
 • แก้ไขงานแปลบทคัดย่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับงานแปลบทคัดย่อ
 • มีนโยบายรักษาข้อมูลและลบข้อมูล เพราะงานแปลบทคัดย่อถือเป็นงานที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้นทางบริษัทจะลบข้อมูลงานแปลภายใน 6 เดือน หรือหากต้องการให้ลบข้อมูลเร็วกว่านั้น สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย
 
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี สามารถคุยกับเราได้ที่ Live Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
 

สรุปรับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี

การเลือกใช้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี จากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และนอกจากนี้หากเลือกใช้บริการ รับแปลบทคัดย่อ ภาษาเกาหลี กับเรา ภาวาโน่ ทรานสเลชั่น ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง เพราะเราเน้นในเรื่องคุณภาพของงานแปล การใส่ใจงานแปลทุกชิ้น ความตรงต่อเวลา และเน้นในเรื่องการรักษาความลับของผู้ใช้งานนั้นเอง นอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจาก native อีกด้วย สำหรับใครที่แปลบทคัดย่อภาษาเกาหลี - อังกฤษ และต้องการตรวจไวยากรณ์กับ native ก็สามารถแจ้งได้ทันที

 

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาษาเกาหลี