คำถามจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี

คำถามจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี

เตรียมความพร้อม กับการตอบคำถาม ตม.เกาหลี กันเถอะ

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีที่ไม่เหมือนใครผ่านบทความเกี่ยวกับการตอบคำถาม ตม. เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับ K-Pop นักสำรวจทางวัฒนธรรม หรือผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติ มาเตรียมความพร้อมการตอบคำถามกับบทความนี้กันเถอะ

คำถาม-ตอบ สำหรับตอบตม.

มาเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประเทศเกาหลีกัน ด้วยคำถามจาก ตม. ดังต่อไปนี้

เหตุผลในการเดินทางครั้งนี้คืออะไร?
คำอ่าน=อี-บอน ยอ-แฮง-เอ อี-ยู-นึน มู-ออ-ชิม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=이번 여행의 이유는 무엇입니까?

มากี่วัน
คำอ่าน=มยอ-ชิล ทง-อัน ยอ-แฮง-ฮัม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=며칠 동안 여행합니까?

มาทำอะไร
คำอ่าน=ยอ-แฮง-เอ โมก-จอ-กึน มู-ออ-ชิม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=여행의 목적은 무엇입니까?

มากี่คน
คำอ่าน=มยอน มยอง-อี โอม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=몇 명이 옵니까?

มากับใคร
คำอ่าน=นู-กู-วา คา-ชี โอม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=누구와 같이 옵니까?

คุณทำอาชีพอะไร
คำอ่าน=ชี-กอ-บี มู-ออ-ชิม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี= 직업이 무엇입니까?

โรงแรมที่คุณพักชื่ออะไร
คำอ่าน=โฮ-เท-เร อี-รือ-มึน มู-ออ-ชิม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี= 호텔의 이름은 무엇입니까?

เคยมาเกาหลีมาก่อนมั้ย
คำอ่าน=ฮัน-กู-เก อน จอ-กี อิด-ซึม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=한국에 온 적이 있습니까?


คำศัพท์ภาษาเกาหลี

จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
คำอ่าน=ออ-ดิ-เอ-ซอ ยอ-แฮง-ฮัล กอ-ชิม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=어디에서 여행할 것입니까?

เดินทางต่างประเทศบ่อยไหม
คำอ่าน=แฮ-เว-ยอ-แฮง ชา-จู คัม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=해외여행 자주 갑니까?

แลกเงินมาเท่าไหร่
คำอ่าน=ออล-มา จอง-โด ฮวัน-จอน-ฮัม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=얼마 정도 환전합니까?

เกาหลียินดีต้อนรับ
คำอ่าน=ฮัน-กู-เก โอ-ชิล กอ-ซึล ฮวัน-ยอง-ฮัม-นิ-ดา
ภาษาเกาหลี=한국에 오실 것을 환영합니다.

ขอให้เที่ยวให้สนุก
คำอ่าน=ชึล-กอ-อุน ยอ-แฮง ทเว-เซ-โย
ภาษาเกาหลี=즐거운 여행 되세요

จะไปเที่ยวประเทศเกาหลี เอกสารที่จำเป็นต้องมีคือ
คำอ่าน=ฮัน-กุก อิบ-กู-เก พี-รโย-ฮัน ซอ-รยู-นึน มู-ออ-ชิม-นิ-ก่า?
ภาษาเกาหลี=한국 입국에 필요한 서류는 무엇입니까?

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
คำอ่าน=ยอ-กวอน
ภาษาเกาหลี=여권

2. เอกสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
คำอ่าน=วัง-บก-ฮัง-กง-กวอน
ภาษาเกาหลี=왕복항공권

3. เอกสารการจองที่พัก / หลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก
คำอ่าน=ซุก-บัก เย-ยา-เก ควัน-ฮัน ซอ-รยู / ซุก-บัก-บี ชี-กึบ ชึง-บิง-ซอ-รยู
ภาษาเกาหลี= 숙박 예약에 관한 서류 / 숙박비 지급 증빙서류

4. แผนการท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ
คำอ่าน=ยอ-แฮง ยอง-มุน-คเว-ฮเวก-ซอ
ภาษาเกาหลี= 여행 영문계획서

5. เอกสารรับรองการทำงาน หรือการศึกษา
คำอ่าน=แช-จิก โต-นึน ฮัก-รยอก ชึง-มยอง-ซอ
ภาษาเกาหลี= 재직 또는 학력 증명서

6. รายการบัญชีย้อนหลัง (Statement)
คำอ่าน=อิบ-ชุล-กึม-คอ-แร-แน-ยอก-ซอ
ภาษาเกาหลี= 입출금거래내역서

7. ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองครอบคลุม
คำอ่าน=แฮ-เว-ยอ-แฮง-โพ-ฮอม
ภาษาเกาหลี= 해외여행보험

หากคุณเป็นนึ่งคนที่กำลังจะออกเดินทางไปต่างประเทศ โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้งด้วยนะคะ
คำอ่าน=แฮ-เว-ยอ-แฮง-อึล ฮา-รยอ-มยอน ยอ-แฮง ชอ-เน ชอง-โบ-รึล ฮวัก-อิน-ฮา-ชี-กี พา-รัม-นิ-ดา
ภาษาเกาหลี= 해외여행을 하려면 여행 전에 정보를 확인하시기 바랍니다.

ขอให้โชคดีค่ะ
คำอ่าน=แฮง-อู-นึล พิม-นิ-ดา
ภาษาเกาหลี= 행운을 빕니다.

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาเกาหลี