เทคนิคและเคล็ดลับการแปลภาษากัมพูชา(จากนักแปลประสบการณ์สูง)

เทคนิคและเคล็ดลับการแปลภาษากัมพูชา(จากนักแปลประสบการณ์สูง)

ทำไมลูกค้าจึงต้องแปลภาษากัมพูชา

ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีเขตแดนติดกัน และได้มีการติดต่อไปมาหากัน เป็นเวลายาวนาน ซึ่งมีทั้งด้านการค้า การลงทุน สาธารณสุข การทูต ความมันคง และด้านอื่นๆ โดยปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไทยได้ไปเปิดกิจการลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศกัมพูชามีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และมีชาวเขมรได้เดินทางมาศึกษา ทำงานที่ประเทศไทยเป็นเป็นจำนวนมากเช่นกัน

นอกจากนี้ ชาวเขมรนิยมสินค้าของไทยเป็นอย่างมาก เพราะคิดว่าสินค้าของไทยเป็นสินค้าดีมีคุณภาพกว่าสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน มีการซื้อสินค้าจากเมืองไทยไปจำหน่ายต่อเป็นประจำทุกวัน อย่างไรก็ตาม ระบบสาธารณสุขของไทยยังได้รับความสนใจ และไว้วางใจจากชาวเขมรเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน สังเกตได้จากการที่มีชาวเขมรเดินทางมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การติดต่อสื่อสารกันเป็นเรื่องจำเป็น โดยมีภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารกันในการทำธุรกิจ การลงทุน เอกสารคู่มือต่างๆ ต้องแปลเป็นภาษาให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย เพื่อไว้เป็นหลักฐานและประโยชน์สูงสุดสำหรับเจ้าของกิจการ สถานประกอบการอีกด้วย

การเตรียมความพร้อมสำหรับการแปลภาษากัมพูชา

สำหรับการเตรียมตัวในการแปลงานแต่ละครั้ง ต้องเตรียมตัว ดังนี้
1. ดูเอกสารที่ต้องแปลก่อนว่า แปลจากภาษาอะไรเป็นภาษอะไร เช่น แปลภาษาไทย-กัมพูชา หรือ แปลภาษากัมพูชา-ไทย ฯลฯ เป็นเอกสารอะไร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
2. ทำการแปลภาษาจากต้นฉบับเป็นภาษาที่ต้องการแปล
3. หากมีคำ หรือประโยคไหนที่มีปัญหา จะทำการศึกษาทำความเข้าใจโดยการค้นหาในสื่อ และเอกสารต่างๆ
4. เมื่อแปลเสร็จแล้ว ทำการตรวจสอบกับต้นฉบับ และอ่านงานที่แปลแล้วเผื่อมีข้อผิดพลาด ปรับโครงสร้างประโยคให้เหมาะสม จัดหน้าให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งตามเวลาที่กำหนดไว้เคล็ดลับการแปลภาษากัมพูชา

ปัญหาที่พบบ่อยในการแปลภาษากัมพูชา

โครงสร้างประโยคภาษาไทยกับภาษเขมรนั้น มีลักษณะเหมือนกัน คือการจับคำมาเรียงกันให้เป็นประโยคได้ แต่ยังมีบางประโยคที่เป็นประโยคเฉพาะ ซึ่งมีน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาษาไทยกับภาษาเขมรมีลักษณะที่เหมือนและคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากก็ตาม ก็มีอีกหลายคำศัพท์ที่ต่างกัน โดยเฉพาะคำศัพท์ด้านเทคนิค คำศัพท์เฉพาะที่จำเป็นต้องแปลให้สอดคล้องกันมากที่สุด เช่น ชื่อของคน ชื่อสถานที่ หรือชื่อหน่วยงาน ซึ่งทั้งสองประเทศมีบางหน่วยงานที่ไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องที่ลำบากในการหาคำศัพท์ให้ตรงกัน หรือสอดคล้องกันมากที่สุด

เทคนิคและเคล็ดลับในการแปลภาษากัมพูชา

สำหรับเทคนิคเฉพาะจากประสบการณ์ที่เคยแปลมาเป็นเวลาหลายปี (วิธีการแปลภาษากัมพูชา)

 • ก่อนแปลต้องอ่านเนื้อหาของงานให้เข้าใจก่อนว่าเกี่ยวกับอะไร มีคำศัพท์ไหนที่เป็นคำศัพท์เฉพาะหรือไม่
 • หลังจากนั้นเริ่มลงมือแปลตามเนื้อหาของงาน โดยอาจมีการเติมคำเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายตามรูปแบบและโครงสร้างประโยคของอีกภาษาที่แปลโดยยังคงความหมายเดิมไว้ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนส่ง
 • ทบทวนงานแปลอีกครั้งก่อนทำการส่งงาน

รวมเทคนิคและเคล็ดลับการแปลภาษากัมพูชา

ความรู้ที่นักแปลอยากแนะนำสำหรับนักแปลใหม่

สำหรับผู้ที่จะเป็นนักแปลใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดตามผมที่เคยมีประสบการณ์มา ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกับเนื้อหางานให้ดีก่อนแปล การแปลที่ดีต้องรู้จักบริบท สำนวน โครงสร้างของภาษานั้น และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือ ต้องอ่านเอกสารให้มาก เพื่อศึกษางานจากคนอื่น ติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เป็นประจำเพราะช่วยให้เราแปลงานง่าย รวดเร็ว และดีขึ้นด้วย

เอกสารภาษากัมพูชาที่ลูกค้ามักแปลและใช้บ่อย

เอกสารที่พบบ่อยและใช้บ่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเอกสารรับรองจากราชการ สัญญาจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย โบรชัวร์ คู่มือ เช่น

 1. สูติบัตร (សំបុត្រកំណើត)
 2. ใบมรณบัตร (សំបុត្រមរណភាព)
 3. ทะเบียนสมรส (សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍)
 4. สัญญาจ้าง (កិច្ចសន្យា)
 5. หนังสือรับรองความเป็นโสด (លិខិតបញ្ជាក់នៅលីវ)
 6. บัตรประจำตัวประชาชน (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)
 7. ทะเบียนบ้าน (សៀវភៅគ្រួសារ)
 8. ข้อจำกัดของบริษัท (លក្ខន្ដិកៈក្រុមហ៊ុន)
 9. ประกาศบริษัท (សេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន)

เอกสารเครื่องสำอาง จะมีคำศัพท์ที่เจอประจำคือ

 • อนุมูลอิสระ (រ៉ាឌិកាល់សេរី)
 • เซลล์ (កោសិកា)
 • ส่วนผสม (សមាសភាគផ្សំ)
 • ป้องกัน (ការពារ)
 • ประสิทธิภาพ (ប្រសិទ្ធភាព)

เทคนิคและเคล็ดลับการแปลภาษากัมพูชา

หน่วยงานรัฐที่แปลบ่อยคือ

 • กระทรวงพาณิชย์ (ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)
 • กรมสรรพากร (អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ)
 • กระทรวงพาณิชย์ (ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

คู่มือการใช้ที่เจอบ่อยคือ

 • ปุ๋ยเคมี (ជីគីមី)
 • ปุ๋ยอินทรีย์ (ជីសរីរាង្គ)
 • จุลินทรีย์ (អតិសុខុមប្រាណ)
 • เครื่องจักรการเกษตร (គ្រឿងចក្រកសិកម្ម)

บทความ ภาษากัมพูชา