รวมคำศัพท์ในการเลือกตั้งภาษาญี่ปุ่น

รวมคำศัพท์ในการเลือกตั้งภาษาญี่ปุ่น

รวมคำศัพท์ในการเลือกตั้งภาษาญี่ปุ่น

ตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งกันอยู่ แอดมินจึงรวบรวมคำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมาที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาให้เพื่อนได้รู้กันค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำไหนกันบ้างค่ะ

絶対多数、大半数= เสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่
投票用紙 = บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
投票用紙入箱= หีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
投票基盤= ฐานเสียง
投票点数調査委員会= คณะกรรมการการตรวจคะแนน
内閣 = คณะรัฐมนตรี
選挙活動キャンペーン= รณรงค์หาเสียง
候補者= ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
選挙運動 = การหาเสียง
投票用紙の投入= หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
不信任動議 = ลงมติไม่ไว้วางใจ
憲法 = รัฐธรรมนูญ
投票区、投票有権者= เขตเลือกตั้ง, ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
倫理・モーラル= จรรยาบรรณ
投票 = การเลือกตั้ง
選挙管理委員会= คณะกรรมการเลือกตั้ง
政党の選挙活動 = กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง
選挙の詐欺 = การโกงการเลือกตั้ง
投票有権者= ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
先導得点者= ผู้ที่มีคะแนนนำ
誠実 = ซื่อสัตย์สุจริต
法律案の提案 = การเสนอร่างกฎหมาย
投票権の喪失 = การเสียสิทธิเลือกตั้ง|
方針 = นโยบาย
絶対多数 = คะแนนเสียงข้างมาก
野党連合 = พรรคฝ่ายค้าน
投票結果 = ผลการเลือกตั้ง
政党 = พรรคการเมือง
小選挙区= หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
大衆主義 = ประชานิยม
デモ集会、会議 = การชุมนุม, ประชุม
世論、国民投票 = ประชามติ การลงประชามติ
ライバル= คู่แข่ง
地方で= ในชนบท
投票有権者数 = จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน
都心地で = ในเมือง
劣等政党 = พรรคที่เป็นรอง
引退= ถอนตัว
選挙活動、点数依頼 = หาเสียง, ขอคะแนน
首相 = นายกรัฐมนตรี
政府 = รัฐบาล
憲法 = รัฐธรรมนูญ
民主主義 = ระบอบประชาธิปไตย
遊説活動 = การปราศรัยหาเสียง
立候補者= แคนดิเดต
討論 = ดีเบต
政党 = พรรคการเมือง
投票有権者= ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
投票有権利用者 = ผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้ง
下院議員選挙 = การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
名簿投票制度 = ระบบบัญชีรายชื่อ
区画投票制度 = ระบบแบ่งเขต
投票立候補者の名簿 = บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
下院議員 = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
参議院議員 = สมาชิกวุฒิสภา
一般投票 = คะแนนเสียงของประชาชน
世論 = ประชามติ
施策 = นโยบาย
野党 = ฝ่ายค้าน
不正 = ทุจริต
投票不正 = ทุจริตการเลือกตั้ง

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น